منابع ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی ۱۴۰۱

منابع ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی 1401
ارشد روانشناسی

منابع کنکور ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی ۱۴۰۱

برای قبولی در کنکور ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی، داوطلبان کنکور ارشد روانشناسی ۱۴۰۱ می بایست به سوالات هشت درس پاسخ دهند. در ادامه منابع کنکور ارشد روانشناسی مرتبط با گرایش روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی را معرفی می کنیم.

منایع متون روانشناسی به زبان انگلیسی کنکور ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی

دفترچه سوالات کنکور ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی شامل ۳۰ سوال زبان انگلیسی می باشد. این درس در رتبه کنکور ارشد داوطلبان روانشناسی تاثیر به سزایی دارد. در ادامه منابع مرجع و منابع تکمیلی– تستی زبان انگلیسی کنکور ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی ارائه می شود.

معروف ترین منابع مرجع زبان انگلیسی کنکور ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی ۱۴۰۱ شامل منابع زیر می باشد.

 • متن روانشناسی به زبان انگلیسی، تالیف لیندا لیل، انتشارات ساوالان.
 • متن لاتین خلاصه کتاب زمینه روانشناسی عمومی هیلگارد.
 • متون انگلیسی برای دانشجویان رشته روانشناسی، تألیف کیانوش هاشمیان

سایر منابع مرجع زبان انگلیسی کنکور ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی ۱۴۰۱ شامل منابع زیر می باشد.

 • انگلیسی برای دانشجویان رشته روانشناسی (English for the students of psychology)، تالیف حسن رستگارپور، انتشارات سمت.
 • راهنمای کامل انگلیسی برای دانشجویان رشته روانشناسی، تالیف حسن کرکی، مریم ثنایی زاده، انتشارات آییژ.
 • کتاب زمینه روانشناسی عمومی تحت عنوان دیسکاوری سایکولوژی، تألیف هکنبری.
 • جامع ترین منبع زبان تخصصی روانشناسی، تالیف عبدالرزاق موسی نتاج، انتشارات راه.
 • انگلیسی برای دانشجویان رشته روانشناسی، مریم پرخو ، انتشارات روز اندیش.
 • کتاب طلایی زبان انگلیسی عمومی کارشناسی ارشد رضا خیرآبادی

منابع تستی و آموزشی زبان انگلیسی کنکور ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی ۱۴۰۱ شامل منابع زیر می باشد.

 • زبان تخصصی روانشناسی، تالیف دکتر مهدی شاه‌نظری (عضو هیأت علمی دانشگاه) و ناصر قلی‌پور انبوهی، انتشارات مدرسان شریف.
 • کتاب ربان تخصصی روانشناسی، تالیف یحیی سیدمحمدی، انتشارات پوران پژوهش.
 • زبان تخصصی روانشناسی، تالیف انتشارات ماهان.

منابع درس روانشناسی عمومی گرایش ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی

درس روانشناسی عمومی در کل ارشد مجموعه روانشناسی درس بسیار مهمی است. این درس در گرایش استثنایی با ضریب ۲ در کنکور ارشد روانشناسی حضور دارد.

معروف ترین منابع مرجع روانشناسی عمومی کنکور ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی ۱۴۰۱ شامل منابع زیر می باشد.

 • کتاب زمینه روانشناسی، تالیف هیلگارد، مترجم دکتر براهنی، انتشارات رشد.
 • روان‌شناسی عمومی، تالیف حمزه گنجی، نشر ساوالان.
 • روانشناسی رشد جلد ۱ و ۲، لورابرک، ترجمه یحیی سیدمحمدی.

سایر منابع مرجع روانشناسی عمومی کنکور ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی ۱۴۰۱ شامل منابع زیر می باشد.

 • روانشناسی، تالیف سانتراک.
 • روانشناسی عمومی راتوس، مترجم حمزه گنجی.
 • خلاصه روانشناسی، تالیف کاپلان و سادوک، آخرین ویراست.

منابع تستی و آموزشی روانشناسی عمومی کنکور ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی ۱۴۰۱ شامل منابع زیر می باشد.

 • روانشناسی عمومی، تالیف انتشارات مدرسان شریف
 • روانشناسی عمومی، انتشارات ماهان
 • روانشناسی عمومی، تالیف راضیه مخبریان، انتشارات پوران پژوهش.
 • بانک تست سوالات روانشناسی عمومی، تالیف عادل مخبری، انتشارات پوران پژوهش.

 منابع درس آمار و روش تحقیق ارشد استنایی مجموعه روانشناسی

در کنکور ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی ۲۰ سوال به درس آمار و روش تحقیق اختصاص داده شده است و ضریب ۲ در این گرایش دارد.

معروف ترین منابع مرجع آمار و روش تحقیق کنکور ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی ۱۴۰۱ شامل منابع زیر می باشد.

 • روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی، تالیف علی دلاور، انتشارات رشد.
 • احتمالات و آمار کاربردی در روان شناسی و علوم تربیتی، تالیف: دکترعلی دلاور، انتشارات رشد.
 • مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی، دکتر دلاور، انتشارات رشد.
 • روش های تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی، تالیف اسماعیل بیابانگرد، انتشارات دوران.

سایر منابع مرجع آمار و روش تحقیق کنکور ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی ۱۴۰۱ شامل منابع زیر می باشد.

 • آمار، تالیف عادل آذر و منصور مؤمنی و سعید جعفری، انتشارات سمت.
 • روش تحقیق در علوم رفتاری، تالیف حسن پاشا شریفی و نسترن شریفی، انتشارات سخن.
 • تحلیل آماری در روانشناسی و علوم تربیتی، تالیف جرج اندرو فرگوسن و یوشیو تاکانه، مترجم دکتر علی دلاور و دکتر سیامک نقشبندی، انتشارات ارسباران.
 • کتاب روش تحقیق در روانشناسی، تالیف سرمد و بازرگان،
 • آمار و روش تحقیق، تالیف اعظم مقدم و شیما پرندین، انتشارات ماهان.
 • روش‌های تحقیق در علوم رفتاری، تالیف زهره سرمد و حجازی، بازرگان انتشارات آگه.
 • کتاب آمار توصیفی و استنباطی، تالیف علی دلاور.

منابع تستی و آموزشی آمار و روش تحقیق کنکور ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی ۱۴۰۱ شامل منابع زیر می باشد.

 • آمار و روش تحقیق (علوم تربیتی و روانشناسی)، انتشارات ماهان
 • روش های تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی، تالیف نصرالله فرجی، انتشارات پوران پژوهش.
 • آمار و روش تحقیق، کلاس آنلاین، مدرسان شریف.
 • آمار و روش تحقیق، تالیف کلثوم امیری، مدرسان شریف.

 منابع روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی در کنکور ارشد گرایش استثنایی

یکی از مهم ترین و تخصصی ترین درس های کل مجموعه روانشناسی در کنکور ارشد ۱۴۰۱ همین درس است.

معروف ترین منابع مرجع روانشناسی مرضی و کودکان استثنائی کنکور ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی ۱۴۰۱ شامل منابع زیر می باشد.

 • آسیب شناسی روانی DSM – ۵، هالجین و ویتبورن، مترجم یحیی سید محمدی، نشر ارسباران.
 • خلاصه‌ی روانپزشکی، کاپلان و سادوک، مترجم رضاعی
 • آسیب شناسی روانی بر اساس دی اس ام ۵، تالیف حمزه گنجی
 • روانشناسی کودکان استثنایی، سیف نراقی و نادر
 • روانشناسی کودکان استثنایی، غلامعلی افروز

سایر منابع مرجع روانشناسی مرضی و کودکان استثنائی کنکور ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی ۱۴۰۱ شامل منابع زیر می باشد.

 • آسیب شناسی روانی، سلیگمن و روزنهان، ترجمه سید محمدی
 • روانشناسی مرضی تحولی، دادستان
 • روانشناسی مرضی، ساراسون
 • روانشناسی کودکان استثنایی، میلانی‌فر
 • کودکان استثنایی، کافمن و هالاهان، ترجمه جوادیان
 • روانشناسی و آموزش و پرورش کودکان استثنایی، کاکاوند
 • آسیب شناسی روانی، حسین آزاد
 • آسیب شناسی روانی بارلو، ترجمه فیروزبخت
 • آسیب شناسی روانی دیودسون، ترجمه دهستانی
 • آسیب شناسی روانی باچر، ترجمه سید محمدی

منابع تستی و آموزشی روانشناسی مرضی و کودکان استثنائی کنکور ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی ۱۴۰۱ شامل منابع زیر می باشد.

 • روانشناسی مرضی و کودکان استثنائی جلد ۱ و ۲، تالیف مرتضی پیری، انتشارات پوران پژوهش.
 • بانک سوالات آزمون روانشناسی مرضی و کودکان استثنائی، تالیف عادل مخبری، انتشارات پوران پژوهش.
 • روانشناسی مرضی، تالیف انتشارات ماهان.
 • کودکان استثنائی، تالیف انتشارات ماهان.
 • روانشناسی مرضی، انتشارات مدرسان شریف.

منابع درس روانشناسی رشد با ضریب ۲ در کنکور ارشد روانشناسی کودکان استثنایی

روانشناسی رشد یکی از دروس بسیار معروف و مهم کنکور ارشد روانشناسی به شمار می رود. منابعی که می توان برای تسلط بر این درس خواند، عبارتند از؛

معروف ترین منابع مرجع روانشناسی رشد کنکور ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی ۱۴۰۱ شامل منابع زیر می باشد.

 • روانشناسی رشد، (جلد ۱ و ۲)، لورا برک، ترجمه سیدمحمدی.
 • نظریه های روانشناسی رشد، ویلیام کرِین، ترجمه یحیی سیدمحمدی، انتشارات رشد.
 • روانشناسی ژنتیک، محمود منصور (جلد اول) و پریرخ دادستان (جلد دوم)، انتشارات سمت.

سایر منابع مرجع روانشناسی رشد کنکور ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی ۱۴۰۱ شامل منابع زیر می باشد.

 • روانشناسی رشد دکتر حسن احدی
 • رشد و شخصیت کودک، ماسن، ترجمه یاسایی
 • روانشناسی رشد، سوسن سیف
 • روانشناسی رشد، لطف آبادی
 • روانشناسی رشد، تالیف حمزه گنجی
 • روانشناسی رشد تحول انسان، پاپالیا، ترجمه نقشبندی و همکاران

منابع تستی و آموزشی روانشناسی رشد کنکور ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی ۱۴۰۱ شامل منابع زیر می باشد.

 • روانشناسی رشد، تالیف عبدالحسین فرهنگی، انتشارات پوران پژوهش.
 • بانک سوالات روانشناسی رشد، تالیف عادل مخبری، انتشارات پوران پژوهش.
 • روانشناسی رشد تالیف انتشارات مدرسان شریف.
 • بانک تست روانشناسی رشد، انتشارات ماهان.
 • روانشناسی رشد، انتشارات ماهان.

منابع درس روانسنجی برای کنکور ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی

در دفترچه کنکور ارشد روانشناسی ۲۰ سوال مربوط به درس روانسنجی است. درس روانسنجی از آن جمله درس هایی است که اهمیت کمتری برای داوطلبان گرایش استثنایی دارد.  منابع این درس عبارتند از؛

معروف ترین منابع مرجع روانسنجی کنکور ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی ۱۴۰۱ شامل منابع زیر می باشد.

 • روانسنجی، دکتر گنجی.
 • مبانی نظری و عملی پژوهش، دکتر علی دلاور.
 • سنجش و اندازه گیری، دکتر علی اکبر سیف.

سایر منابع مرجع روانسنجی کنکور ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی ۱۴۰۱ شامل منابع زیر می باشد.

 • روان آزمایی، تالیف آناستازی، ترجمه دکتر براهنی.
 • اصول روانسنجی، پاشا شریفی.
 • مقدمه ای بر نظریه های اندازه گیری، تالیف آلن وین.
 • سنجش روانی، تألیف مارنات.

منابع تستی و آموزشی روانسنجی کنکور ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی ۱۴۰۱ شامل منابع زیر می باشد.

 • روان سنجی (سنجش و اندازه گیری)، تالیف نصرالله فرجی، انتشارات پوران پژوهش.
 • سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت (روانسنجی)، انتشارات مدرسان شریف.

منابع درس روانشناسی تربیتی در کنکور ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی

درس روانشناسی تربیتی نیز درسی تأثیرگذار در گرایش کودکان استثنایی کنکور ارشد روانشناسی است. در کنکور ارشد روانشناسی، درس تربیتی شامل ۲۰ سوال می شود.

معروف ترین منابع مرجع روانشناسی تربیتی کنکور ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی ۱۴۰۱ شامل منابع زیر می باشد.

 • روانشناسی پرورشی نوین (روان شناسی یادگیری و آموزش)، تالیف دکتر علی اکبر سیف.
 • روان‌شناسی تربیتی، تالیف دکتر پروین کدیور.

سایر منابع مرجع روانشناسی تربیتی کنکور ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی ۱۴۰۱ شامل منابع زیر می باشد.

 • روانشناسی تربیتی (روان شناسی آموزش و یادگیری)، تالیف دکتر اسماعیل بیابانگرد.
 • روان‌شناسی تربیتی، تالیف یوسف کریمی.

منابع تستی و آموزشی روانشناسی تربیتی کنکور ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی ۱۴۰۱ شامل منابع زیر می باشد.

 • روانشناسی تربیتی (میکروطبقه بندی شده)، انتشارات مدرسان شریف.
 • روانشناسی تربیتی، انتشارات ماهان.
 • روانشناسی تربیتی، عادل مخبری، انتشارات پوران پژوهش.
 • روانشناسی تربیتی، عبدالحسین فرهنگی، انتشارات پوران پژوهش.
 • بانک سوالات روانشناسی تربیتی، عادل مخبری، انتشارات پوران پژوهش.

منابع درس آموزش و پرورش کودکان استثنائی کنکور ارشد روانشناسی

مهم ترین درس گرایش روانشناسی و آموزش کودکان اسثنایی درسی است که همنام خود گرایش است. بنابراین رتبه های خوب به درس های با ضریب بالا اهمیت ویژه ای می دهند.

معروف ترین منابع مرجع آموزش و پرورش کودکان استثنائی کنکور ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی ۱۴۰۱ شامل منابع زیر می باشد.

 • روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، تالیف مریم سیف نراقی و عزت الله نادری، انتشارات ارسباران.
 • روان شناسی کودکان عقب مانده ذهنی و روش های آموزش آنها، تالیف مریم سیف نراقی و عزت ا… نادری، انتشارات سمت.

سایر منابع مرجع آموزش و پرورش کودکان استثنائی کنکور ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی ۱۴۰۱ شامل منابع زیر می باشد.

  • کتاب آموزش و پرورش کودکان استثنایی، انتشارات مولفین طلایی
  • کتاب آموزش و پرورش کودکان استثنایی، تالیف سید عبدالله بنی هاشمی
  • روانشناسی و توانبخشی کودکان آهسته گام، تالیف غلامعلی افروز، انتشارات دانشگاه تهران.
   روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی: اسکیزوفرنی، تالیف معصومه درویشی لرد، انتشارات تبلور دانش.
  • کودکان استثنایی، هالاهان و کافمن ترجمه جوادیان
  • نارسایی های ویژه یادگیری، تالیف مریم سیف نراقی و عزت ا… نادری
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

منابع کنکور ارشد مشاوره 1401
ارشد مشاوره
منابع کنکور ارشد مشاوره- مشاوره خانواده و دیگر گرایشها

منابع کنکور ارشد مشاوره-مشاوره خانواده، مدرسه و دریگر گرایشها انتخاب درست منابع مطالعاتی کارشناسی ارشد در سال های اخیر اهمیت زیادی یافته است که از جمله دلایل آن می توان تعداد زیاد متقاضیان و همینطور تعداد زیاد منابع آموزشی معرفی شده عنوان کرد. انتخاب منابع نادرست نه تنها متقاضیان را …

منابع کنکور ارشد مهندسی شیمی 1401
ارشد مهندسی شیمی
منابع کنکور ارشد مهندسی شیمی همه گرایشها

منابع کنکور ارشد مهندسی شیمی همه گرایشها انتخاب درست منابع مطالعاتی کارشناسی ارشد در سال های اخیر اهمیت زیادی یافته است که از جمله دلایل آن می توان تعداد زیاد متقاضیان و همینطور تعداد زیاد منابع آموزشی معرفی شده عنوان کرد. انتخاب منابع نادرست نه تنها متقاضیان را دچار سردرگمی …

منابع کنکور ارشد زمین شناسی 1401
ارشد زمین شناسی
منابع کنکور ارشد زمین شناسی ۱۴۰۱

منابع کنکور ارشد زمین شناسی ۱۴۰۱ شناسایی منابع کنکور ارشد زمین شناسی ۱۴۰۱ مهمترین کاری است که بهتراست داوطلبان کنکور ارشد زمین شناسی بعد از انتخاب گرایش مورد علاقه خود انجام دهند. گرایش های ارشد کنکور ارشد زمین شناسی ۱۴۰۱ شامل ۱۱ گرایش می شود که در بعضی از آنها …