دسته‌بندی نشده

۱۱۱۱

۸۸۸۸ مولّد کد خصوصی شماره موبایل: ارسال کد مرحله بعدی

دسته‌بندی نشده
منابع ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی 1401
ارشد روانشناسی

منابع ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی ۱۴۰۱

منابع کنکور ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی ۱۴۰۱ برای قبولی در کنکور ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی، داوطلبان کنکور ارشد روانشناسی ۱۴۰۱ می بایست به سوالات هشت درس پاسخ دهند. در ادامه منابع کنکور ارشد روانشناسی مرتبط با گرایش روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی را معرفی می کنیم. …

گرایش ها و کد ضریب های ارشد مکانیک
ارشد مکانیک

گرایش ها و کد ضریب های ارشد مکانیک

گرایش ها و کد ضریب های ارشد مکانیک ارشد مکانیک در مقطع ارشد دارای رشته ها و گرایش هایی می باشد که این گرایش ها از نطر ماهیت تفاوت هایی با یکدیگر دارند. اما از دیدگاه کنکور ارشد مکانیک اگر بخواهیم بررسی کنیم باید تفاوت گرایش ها را از جوانب …

دروس و ضرایب دروس ارشد مکانیک
ارشد مکانیک

دروس و ضرایب دروس ارشد مکانیک

دروس و ضرایب دروس ارشد مکانیک در آزمون کارشناسی ارشد هر رشته ای یک سری دروس دارد که برای آمادگی آزمون ارشد باید مطالعه شوند. دروس و ضرایب دروس ارشد مکانیک براساس دفترچه سازمان سنجش براساس کد ضریب ها تعیین می شود. مفهوم کد ضریب در آزمون کارشناسی ارشد کد …