منابع کنکور ارشد زمین شناسی ۱۴۰۱

منابع کنکور ارشد زمین شناسی 1401
ارشد زمین شناسی

منابع کنکور ارشد زمین شناسی ۱۴۰۱

شناسایی منابع کنکور ارشد زمین شناسی ۱۴۰۱ مهمترین کاری است که بهتراست داوطلبان کنکور ارشد زمین شناسی بعد از انتخاب گرایش مورد علاقه خود انجام دهند. گرایش های ارشد کنکور ارشد زمین شناسی ۱۴۰۱ شامل ۱۱ گرایش می شود که در بعضی از آنها دروس و ضرایب دروس یکسان و در بعضی دیگر تفاوت هایی وجود دارد. به همین دلیل در این مطلب به تفکیک منابع مرجع و منابع کمک آموزشی و تستی کنکور ارشد زمین شناسی به شما معرفی می شود تا پیش از ثبت نام در کنکور ارشد زمین شناسی ۱۴۰۱ و انتخاب گرایش موردنظرتان، از منابع موجود برای هر گرایش آگاه باشید.

منابع کنکور ارشد زمین شناسی گرایش پترولوژی ۱۴۰۱

سوالات کنکور ارشد زمین شناسی گرایش پترولوژی در کنکور ارشد زمین شناسی ۷ مجموعه سوال را در بر می گیرد و سنگ شناسی بیشترین ضریب را در میان دیگر دروس دارد. در ادامه به تفکیک هر درس، منابع مرجع و منابع تستی – آموزشی را معرفی می کنیم.

منابع زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) ارشد زمین شناسی

در کنکور ارشد زمین شناسی ۳۰ سوال به درس زبان انگلیسی عمومی و تخصصی اختصاص داده شده است. در ادامه منابع مختلف این درس را در کنکور ارشد زمین شناسی ۱۴۰۱ را ارائه می کنیم.

منابع درس زبان انگلیسی
معروفترین منابع مرجع سایر منابع مرجع منابع کمک آموزشی و تستی
 • زبان تخصصی زمین شناسی، تالیف مرتضی پیروز، انتشارات آدنا.
 • کتاب ۵۰۴ واژه ضروری تافل ، انتشارات جنگل.
 • کتاب گرامر کاربردی زبان انگلیسی، شهاب اناری و همکاران ، انتشارات مبتکران.
 • کتاب مجموعه سوالات کارشناسی ارشد زبان عمومی ، انتشارات سازمان سنجش و آموزش کشور
 • زبان تخصصی، ویژه دانشجویان رشته زمین شناسی، تالیف حبیب ملائی و رضا شریفیان عطار، انتشارات سخن گستر.
 • کتاب گرامر زبان انگلیسی، عباس فرزام، انتشارات باستان.
 • کتاب تافل رهنما، ابراهیم نظری تیموری، انتشارات رهنما.
 • کتاب زبان تخصصی زمین شناسی، تالیف کورش محمودی ده بیگلو، اسماعیل ایران نژاد و هما صامت حسن آبادی، انتشارات گسترش علوم پایه.
 • کتاب طلایی زبان تخصصی (رشته ی زمین شناسی)، تالیف ناهید شیخی، انتشارات پویندگان دانشگاه.
 • مجموعه سوالات آزمون های ۹۸ و ۹۹ زمین شناسی با پاسخ تشریحی، تالیف انتشارات مدرسان شریف.

منابع زمین شناسی ایران ارشد زمین شناسی

دفترچه سوالات کنکور ارشد زمین شناسی ۱۴۰۱ شامل ۲۰ سوال زمین شناسی ایران می باشد.

منابع درس زمین شناسی ایران
معروفترین منابع مرجع سایر منابع مرجع منابع کمک آموزشی و تستی
 • کتاب رسوب شناسی، تالیف رضا موسوی حرمی، انتشارات آستان قدس رضوی.
 • کتاب رسوب شناسی (جلد ۱ و ۲)، تالیف دکتر احمد معتمد، انتشارات دانشگاه تهران.
 • کتاب رسوب شناسی (رشته زمین شناسی)، تالیف حسین پروین، دانشگاه پیام نور.
 • کتاب مبانی زمین شناسی، تالیف ادوارد.جی. تاربوک و فردریک. ک. لوتگنس، مترجم رسول اخروی، انتشارات مدرسه.
 • کتاب سنگ شناسی رسوبی، تالیف موریس. ای. تاکر، مترجم موسوی حرمی و اسدا… محبوبی، انتشارات جهاد دانشگاهی (دانشگاه مشهد).
 • کتاب زمین شناسی کاربردی، تالیف رضا موسوی حرمی، انتشارات مشهد.
 • کتاب رسوب شناسی دانشگاه علوم پایه دامغان، مهندس اهری پور.
 • رسوب شناسی اهری.
 • کتاب مجموعه سوال های کارشناسی ارشد مجموعه زمین شناسی، تالیف گروه مولفان، انتشارات پردازش
 • مجموعه سوالات آزمون های ۹۸ و ۹۹ زمین شناسی با پاسخ تشریحی، تالیف انتشارات مدرسان شریف.

منابع ژئوشیمی ارشد زمین شناسی

۲۰ سوال سهم درس ژئوشیمی در کنکور ارشد زمین شناسی ۱۴۰۱ می باشد. در ادامه منابع مرجع و کمک آموزشی درس ژئوشیمی معرفی شده است.

منابع درس ژئوشیمی
معروفترین منابع مرجع سایر منابع مرجع منابع کمک آموزشی و تستی
 • کتاب اصول ژئوشیمی، تالیف برایان هرولد میسن، کارلتن مور، مترجمان فرید مر و علی اصغر شرفی، انتشارات دانشگاه شیراز
 • کتاب ژئوشیمی رسوبی، تالیف محمد حسین آدابی، انتشارات آرین زمین.
 • کتاب ژئوشیمی، تالیف محمد پورمعافی، انتشارات آرین زمین.
 • کتاب ژئوشیمی، پترولوژی سنگ های آذرین و کانسارهای ماگمایی، تالیف محمدحسن کریم‌پور، سیدمسعود همام، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.
 • مجموعه سوالات آزمون های ۹۸ و ۹۹ زمین شناسی با پاسخ تشریحی، تالیف انتشارات مدرسان شریف.

منابع سنگ شناسی ارشد زمین شناسی

مبحث سنگ شناسی در کنکور ارشد زمین شناسی ۱۴۰۱ دارای ۲۰ سوال می باشد.

منابع درس سنگ شناسی
معروفترین منابع مرجع سایر منابع مرجع منابع کمک آموزشی و تستی
 • کتاب سنگ شناسی رسوبی، تالیف موریس. ای .تاکر، مترجمان سیدرضا موسوی حرمی و اسدالله محبوبی انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه مشهد.
 • کتاب سنگ های آذرین (پتروگرافی و پتروژنز)، تالیف سپاهی، انتشارات نورعلم.
 • کتاب سنگ شناسی دگرگونی، تالیف دکتر علی درویش زاده، انتشارات دانشگاه پیام نور.
 • کتاب سنگ شناسی آذرین، تالیف سید مسعود همام، دانشگاه فردوسی مشهد.
 • کتاب سنگ شناسی رسوبی، تالیف رضا موسوی حرمی، انتشارات آستان قدس.
 • کتاب پتروگرافی و پترولوژی سنگ های آذرین، تالیف حسین معین وزیری و علی احمدی، انتشارات دانشگاه تربیت معلم.
 • کتاب سنگ شناسی رسوبی، تالیف فریدون سحابی، انتشارات دانشگاه تهران.
 • کتاب پترولوژی کاربردی، تالیف دکتر علی درویش زاده، انتشارات دانشگاه تهران.
 • کتاب سنگ شناسی آذرین، تالیف معین وزیری، انتشارات دانشگاه تربیت معلم.
 • کتاب پترولوژی، تالیف دکتر علی درویش زاده، انتشارات پیام نور.
 • کتاب رسوب شناسی، تالیف رضا موسوی حرمی، انتشارات به نشر.
 • کتاب سنگ شناسی آذرین، تالیف زرعیان، فریدون سرابی و علی درویش زاده، انتشارات دانشگاه تهران
 • مجموعه سوالات آزمون های ۹۸ و ۹۹ زمین شناسی با پاسخ تشریحی، تالیف انتشارات مدرسان شریف.

منابع زمین شناسی ساختاری ارشد زمین شناسی

دفترچه سوالات کنکور ارشد زمین شناسی ۱۴۰۱ شامل ۲۰ سوال زمین شناسی ساختاری می باشد.

منابع درس زمین شناسی ساختاری
معروفترین منابع مرجع سایر منابع مرجع منابع کمک آموزشی و تستی
 • کتاب زمین شناسی ساختمانی (تکتونیک)، تالیف اسدالله ایران پناه، انتشارات دانشگاه تهران.
 • کتاب زمین شناسی ساختمانی، تالیف محسن پورکرمانی، انتشارات علوی.
 • کتاب زمین شناسی ساختمانی، تالیف دکتر مهدی علوی، انتشارات سازمان زمین شناسی کشور.
 • کتاب زمین شناسی ساختمانی و تکتونیک، تالیف احمد ادیب، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی.
 • کتاب زمین شناسی ساختمانی، تالیف حسن مدنی، انتشارات جهاد دانشگاهی.
 • کتاب زمین شناسی ساختمانی کاربردی، تالیف محسن پورکرمانی و آرین، انتشارات یکان.
 • کتاب زمین شناسی ساختمانی، تالیف محسن پورکرمانی و احمد ادیب، انتشارات پیام نور.
 • کتاب پایه های زمین شناسی ساختمانی، تالیف محمدرضا قاسمی، انتشارات سازمان زمین شناسی کشور.
 • دروس زمین شناسی (ساختمانی، اقتصادی) تالیف سیاوش سالاریان، انتشارات پوران پژوهش.
 • مجموعه سوالات آزمون های ۹۸ و ۹۹ زمین شناسی با پاسخ تشریحی، تالیف انتشارات مدرسان شریف.
 • مجموعه دروس زمین شناسی (عمومی، ساختمانی و نفت)، تالیف نوید میرجردوی، انتشارات راهیان ارشد.

منابع چینه شناسی ارشد زمین شناسی

در دفترچه کنکور ارشد زمین شناسی ۲۰ سوال به درس چینه شناسی اختصاص داده شده است.

منابع درس چینه شناسی
معروفترین منابع مرجع سایر منابع مرجع منابع کمک آموزشی و تستی
 • کتاب اصول چینه نگاری، تالیف عزیزالله طاهری، حسین وزیری مقدم و مسعود کیمیاگر، انتشارات دانشگاه اصفهان.
 • کتاب چینه شناسی، تالیف خسرو خسروتهرانی، انتشارات دانشگاه تهران.
 • کتاب اصول چینه شناسی، تالیف ایرج مغفوری مقدم و امیر پازوکی، انتشارات فرهنگ زبان.
 • کتاب چینه شناسی، تالیف علی بابا چهرازی، انتشارات دانشگاه پیام نور.
 • کتاب چینه شناسی، تالیف شمیرانی، انتشارات شهید بهشتی.
 • کتاب مبانی چینه نگاری، تالیف عبدالحسین امینی، انتشارات دانشگاه تهران
 • اصول چینه نگاری وزیری طاهری جعفریان
 • چینه شناسی ، تالیف شمیرانی ، انتشارات شهید بهشتی.
 • مجموعه سوالات آزمون های ۹۸ و ۹۹ زمین شناسی با پاسخ تشریحی، تالیف انتشارات مدرسان شریف.

منابع زمین شناسی اقتصادی ارشد زمین شناسی

درس زمین شناسی اقتصادی همانند سایر دروس تخصصی دفترچه کنکور ارشد زمین شناسی ۱۴۰۱ شامل ۲۰ سوال می باشد. در ادامه دروس تخصصی مرجع و کمک آموزشی زمین شناسی اقتصادی ارائه شده است.

منابع درس زمین شناسی اقتصادی
معروفترین منابع مرجع سایر منابع مرجع منابع کمک آموزشی و تستی
 • کتاب زمین شناسی اقتصادی، تالیف جمشید شهاب پور، انتشارات دانشگاه باهنر کرمان.
 • کتاب مبانی زمین شناسی اقتصادی، تالیف عبدالمجید یعقوب پور، انتشارات مرکز نشر دانشگاهی.
 • کتاب زمین شناسی اقتصادی، تالیف فرید مر، انتشارات دانشگاه شیراز.
 • کتاب زمین شناسی اقتصادی، تالیف ناهید ربانی، انتشارات دانشگاه پیام نور.
 • کتاب زمین شناسی اقتصادی کاربردی، تالیف محمدحسن کریم پور، سعید سعادت و مصطفی کدکنی، انتشارات دانشگاه مشهد.
 • کتاب زمین شناسی اقتصادی کاربردی، تالیف سعید سعادت و محمدحسن کریم پور، انتشارات ارسلان.
 • دروس زمین شناسی (ساختمانی، اقتصادی) تالیف سیاوش سالاریان، انتشارات پوران پژوهش.
 • زمین شناسی اقتصادی، تالیف انتشارات مدرسان شریف.
 • مجموعه سوالات آزمون های ۹۸ و ۹۹ زمین شناسی با پاسخ تشریحی، تالیف انتشارات مدرسان شریف.

منابع زمین شناسی زیست محیطی ارشد زمین شناسی

برای درس زمین شناسی زیست محیطی منابع مرجع گوناگونی ارائه شده است؛ اما منبع تخصصی تستی و کمک آموزشی (به جز جزوات موسسات آموزشی) که فقط به این درس بپردازد، وجود ندارد. در ادامه منابع این درس را ارائه می دهیم.

منابع درس زمین شناسی زیست محیطی
معروفترین منابع مرجع سایر منابع مرجع منابع کمک آموزشی و تستی
 • کتاب زمین شناسی زیست محیطی، تالیف فریدون غضبان، انتشارات دانشگاه تهران.
 • کتاب زمین شناسی زیست محیطی، تالیف محمد غفوری و ناصر حافظی مقدس، انتشارات دانشگاه شاهرود
 • کتاب زمین شناسی زیست محیطی، احمد عباس نژاد و علیرضا نجف زاده، انتشارات دانشگاه پیام نور.
 • کتاب زمین شناسی زیست محیطی (زمین شناسی و محیط زیست انسان)، تالیف احمد هرمزی، مرکز نشر دانشگاهی.
 • کتاب مبانی محیط زیست، تالیف جعفر نوری، انتشارات دانشگاه پیام نور.
 • مجموعه سوالات آزمون های ۹۸ و ۹۹ زمین شناسی با پاسخ تشریحی، تالیف انتشارات مدرسان شریف.

منابع رسوب شناسی و پترولوژی سنگ های رسوبی ارشد زمین شناسی

درس رسوب شناسی و پترولوژی سنگ های رسوبی در کنکور ارشد زمین شناسی ۲۰ سوال دارد. ضریب این درس به جز گرایش رسوب شناسی در سایر گرایش ها یک می باشد.

منابع درس رسوب شناسی و پترولوژی سنگ های رسوبی
معروفترین منابع مرجع سایر منابع مرجع منابع کمک آموزشی و تستی
 • کتاب رسوب شناسی، تالیف رضا موسوی حرمی، انتشارات آستان قدس رضوی.
 • کتاب رسوب شناسی (جلد ۱ و ۲)، تالیف دکتر احمد معتمد، انتشارات دانشگاه تهران.
 • کتاب رسوب شناسی (رشته زمین شناسی)، تالیف حسین پروین، دانشگاه پیام نور
 • کتاب مبانی زمین شناسی، تالیف ادوارد.جی. تاربوک و فردریک. ک. لوتگنس، مترجم رسول اخروی، انتشارات مدرسه.
 • کتاب سنگ شناسی رسوبی، تالیف موریس. ای. تاکر، مترجم موسوی حرمی و اسدا… محبوبی، انتشارات جهاد دانشگاهی (دانشگاه مشهد).
 • کتاب زمین شناسی کاربردی، تالیف رضا موسوی حرمی، انتشارات مشهد.
 • کتاب رسوب شناسی دانشگاه علوم پایه دامغان، مهندس اهری پور
 • مجموعه سوالات آزمون های ۹۸ و ۹۹ زمین شناسی با پاسخ تشریحی، تالیف انتشارات مدرسان شریف.
 • کتاب مجموعه سوال های کارشناسی ارشد مجموعه زمین شناسی، تالیف گروه مولفان، انتشارات پردازش.

منابع سنگ شناسی ارشد زمین شناسی

مبحث سنگ شناسی در کنکور ارشد زمین شناسی ۱۴۰۱ دارای ۲۰ سوال می باشد.

منابع درس سنگ شناسی
معروفترین منابع مرجع سایر منابع مرجع منابع کمک آموزشی و تستی
 • کتاب سنگ شناسی رسوبی، تالیف موریس. ای .تاکر، مترجمان سیدرضا موسوی حرمی و اسدالله محبوبی انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه مشهد.
 • کتاب سنگ های آذرین (پتروگرافی و پتروژنز)، تالیف سپاهی، انتشارات نورعلم.
 • کتاب سنگ شناسی دگرگونی، تالیف دکتر علی درویش زاده، انتشارات دانشگاه پیام نور.
 • کتاب سنگ شناسی آذرین، تالیف سید مسعود همام، دانشگاه فردوسی مشهد.
 • کتاب سنگ شناسی رسوبی، تالیف رضا موسوی حرمی، انتشارات آستان قدس.
 • کتاب پتروگرافی و پترولوژی سنگ های آذرین، تالیف حسین معین وزیری و علی احمدی، انتشارات دانشگاه تربیت معلم.
 • کتاب سنگ شناسی رسوبی، تالیف فریدون سحابی، انتشارات دانشگاه تهران.
 • کتاب پترولوژی کاربردی، تالیف دکتر علی درویش زاده، انتشارات دانشگاه تهران.
 • کتاب سنگ شناسی آذرین، تالیف معین وزیری، انتشارات دانشگاه تربیت معلم.
 • کتاب پترولوژی، تالیف دکتر علی درویش زاده، انتشارات پیام نور.
 • کتاب رسوب شناسی، تالیف رضا موسوی حرمی، انتشارات به نشر.
 • کتاب سنگ شناسی آذرین، تالیف زرعیان، فریدون سرابی و علی درویش زاده، انتشارات دانشگاه تهران
 • مجموعه سوالات آزمون های ۹۸ و ۹۹ زمین شناسی با پاسخ تشریحی، تالیف انتشارات مدرسان شریف.

منابع زمین شناسی مهندسی ارشد زمین شناسی

درس زمین شناسی مهندسی دارای ۲۰ سوال در کنکور ارشد زمین شناسی می باشد. برای این درس منابع متعددی ذکر شده که می توان با توجه به وقت داوطلبان برای آمادگی کنکور ارشد زمین شناسی، آنها را تهیه کرد. در اینجا منابع درس زمین شناسی مهندسی لیست شده اند.

منابع درس زمین شناسی مهندسی
معروفترین منابع مرجع سایر منابع مرجع منابع کمک آموزشی و تستی
 • کتاب زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیک، تالیف غلامرضا خانلری، انتشارات دانشگاه بوعلی سینا.
 • کتاب زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیک، تالیف حسین معماریان، انتشارات دانشگاه تهران.
 • کتاب مبانی زمین شناسی مهندسی، تالیف محمدحسین قبادی، انتشارات دانشگاه بوعلی سینا.
 • کتاب اصول مهندسی ژئوتکنیک، تالیف براجا ام داس، مترجم شاپور طاحونی، انتشارات پارس آئین
 • کتاب زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیک، تالیف غلامرضا خانلری، علی اکبر مومنی و یاسین عبدلی لر، انتشارات دانشگاه بوعلی سینا.
 • کتاب زمین شناسی مهندسی، تالیف بهنیا و طباطبایی، انتشارات دانشگاه تهران.
 • کتاب درآمدی بر مکانیک سنگ، تالیف کاتسویاما وتوکوری، مترجم محمد فاروق حسینی، انتشارات کتاب دانشگاهی.
 • زمین شناسی مهندسی تالیف دکتر ناصر حافظی مقدس
 • مجموعه سوالات آزمون های ۹۸ و ۹۹ زمین شناسی با پاسخ تشریحی، تالیف انتشارات مدرسان شریف.

منابع آب های زیرزمینی ارشد زمین شناسی

دفترچه سوالات کنکور ارشد زمین شناسی ۱۴۰۱ شامل ۲۰ سوال از درس آبهای زیرزمینی می باشد. این درس در کنکور ارشد رسوب شناسی و پترولوژی سنگ های رسوبی بیشترین ضریب را به خود اختصاص داده است. منابع این درس شامل موارد زیر می شود.

منابع درس آب های زیرزمینی
معروفترین منابع مرجع سایر منابع مرجع منابع کمک آموزشی و تستی
 • کتاب هیدرولوژی و هیدرولیک آبهای زیرزمینی، تالیف مک ورتر و دانیل کی سواناوا، مترجم محمود شریعتمدار طالقانی، انتشارات مرکز نشر دانشگاهی.
 • کتاب زمین و منابع آب (آب های زیرزمینی)، تالیف محمود صداقت، انتشارات پیام نور.
 • کتاب هیدرولوژی آب های زیرزمینی، تالیف هرمان باوئر، مترجم احمد لطفی، انتشارات دانشگاه صنعتی سهند.
 • کتاب اصول هیدرولوژی کاربردی، تالیف علیزاده، انتشارات آستان قدس.
 • کتاب مقدمه ای بر آبهای زیرزمینی، تالیف محمد نخعی، انتشارات موسسه انتشاراتی آرادکتاب.
 • کتاب اصول شناخت آبهای زیرزمینی، تالیف اصغر اصغری مقدم، انتشارات دانشگاه تبریز.
 • کتاب هیدرولوژی زیرزمینی، تالیف پرویزی ترابی تهرانی، انتشارات دانشگاه بوعلی سینا
 • کتاب هیدرولوژی آب های زیرزمینی، تالیف دیوید کیث تاد، مترجم عبدالرزاق رزاقی و قهرمان قدرت نما، انتشارات شرکت سهامی کتابهای جیبی
 • کتاب آبهای زیرزمینی ویژه آزمون کارشناسی ارشد زمین شناسی، تالیف علیرضا نسیمی، انتشارات دیباگران تهران.
 • مبانی آب های زیر زمینی، تالیف محمد نخعی.
 • مجموعه سوالات آزمون های ۹۸ و ۹۹ زمین شناسی با پاسخ تشریحی، تالیف انتشارات مدرسان شریف.

منابع زمین شناسی نفت ارشد زمین شناسی

دفترچه سوالات کنکور ارشد زمین شناسی ۱۴۰۱ شامل ۲۰ سوال زمین شناسی ساختاری می باشد. منابع مرجع و کمک آموزشی زمین شناسی نفت عبارتند از؛

منابع درس زمین شناسی نفت
معروفترین منابع مرجع سایر منابع مرجع منابع کمک آموزشی و تستی
 • کتاب زمین شناسی نفت، تالیف محمدرضا رضایی و محمد لنکرانی، انتشارات علوی.
 • کتاب زمین شناسی نفت، تالیف ریچارد سلی، مترجم سروش مدبری، انتشارات مرکز نشر دانشگاهی.
 • کتاب زمین شناسی نفت، تألیف علی صیرفیان، انتشارات سمر.
 • کتاب زمین شناسی نفت، تالیف فریدون سحابی، انتشارات دانشگاه تهران
 • کتاب زمین شناسی نفت تالیف محمدرضا رضایی، انتشارات دانشگاه تهران.
 • کتاب زمین شناسی نفت، تالیف جان هانت، مترجم علی اکبر رحمانی، انتشارات سفیراردهال.
 • کتاب زمین شناسی نفت، تالیف افشار حرب، انتشارات پیام نور.
 • مجموعه سوالات آزمون های ۹۸ و ۹۹ زمین شناسی با پاسخ تشریحی، تالیف انتشارات مدرسان شریف.
 • مجموعه دروس زمین شناسی (عمومی، ساختمانی و نفت)، تالیف نوید میرجردوی، انتشارات راهیان ارشد.

منابع دیرینه شناسی ارشد زمین شناسی

مبحث دیرینه شناسی فقط در گرایش چینه نگاری و دیرینه شناسی دارای اهمیت است و ۲۰ سوال را در دفترچه کنکور ارشد زمین شناسی دارا می باشد. منابع این درس عبارتند از؛

منابع درس دیرینه شناسی
معروفترین منابع مرجع سایر منابع مرجع منابع کمک آموزشی و تستی
 • کتاب دیرینه شناسی، تالیف خسرو خسروتهرانی، انتشارات دانشگاه تهران.
 • کتاب مبانی ریز دیرینه شناسی، تالیف ژرار بینو، مترجم ابراهیم قاسمی نژاد، انتشارات مرکز نشر دانشگاهی.
 • کتاب اصول دیرینه شناسی، تالیف رونا بلک، مترجم سیداحمد بابازاده، انتشارات دانشگاه پیام نور.
 • کتاب دیرینه شناسی کاربردی، ماکروفسیل های بی مهرگان، تالیف خسرو خسروتهرانی، انتشارات کلیدر.
 • کتاب دیرینه شناسی، تالیف غلامعلی شایگان، علی میثمی و علی بابا چهرازی، انتشارات دانشگاه پیام نور.
 • کتاب مبانی دیرینه شناسی، میکروفسیل ها، تالیف محمد داستانپور، محمدرضا وزیری و وحیده ناظری، انتشارات دانشگاه شهید باهنر کرمان.
 • کتاب دیرینه شناسی (۱)، ماکروفسیل ها، رشته زمین شناسی، تالیف غلامعلی شایگان، محمد رضا شهیدا، جلال فصل بهار، انتشارات دانشگاه پیام نور.
 • مجموعه سوالات آزمون های ۹۸ و ۹۹ زمین شناسی با پاسخ تشریحی، تالیف انتشارات مدرسان شریف.

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

منابع کنکور ارشد مشاوره 1401
ارشد مشاوره
منابع کنکور ارشد مشاوره- مشاوره خانواده و دیگر گرایشها

منابع کنکور ارشد مشاوره-مشاوره خانواده، مدرسه و دریگر گرایشها انتخاب درست منابع مطالعاتی کارشناسی ارشد در سال های اخیر اهمیت زیادی یافته است که از جمله دلایل آن می توان تعداد زیاد متقاضیان و همینطور تعداد زیاد منابع آموزشی معرفی شده عنوان کرد. انتخاب منابع نادرست نه تنها متقاضیان را …

منابع کنکور ارشد مهندسی شیمی 1401
ارشد مهندسی شیمی
منابع کنکور ارشد مهندسی شیمی همه گرایشها

منابع کنکور ارشد مهندسی شیمی همه گرایشها انتخاب درست منابع مطالعاتی کارشناسی ارشد در سال های اخیر اهمیت زیادی یافته است که از جمله دلایل آن می توان تعداد زیاد متقاضیان و همینطور تعداد زیاد منابع آموزشی معرفی شده عنوان کرد. انتخاب منابع نادرست نه تنها متقاضیان را دچار سردرگمی …

منابع ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی 1401
ارشد روانشناسی
منابع ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی ۱۴۰۱

منابع کنکور ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی ۱۴۰۱ برای قبولی در کنکور ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی، داوطلبان کنکور ارشد روانشناسی ۱۴۰۱ می بایست به سوالات هشت درس پاسخ دهند. در ادامه منابع کنکور ارشد روانشناسی مرتبط با گرایش روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی را معرفی می کنیم. …