دروس و ضرایب دروس ارشد معماری

دروس و ضرایب دروس ارشد معماری
ارشد معماری

دروس و ضرایب دروس ارشد معماری

در آزمون کارشناسی ارشد هر رشته ای یک سری دروس دارد که برای آمادگی آزمون ارشد باید مطالعه شوند. دروس و ضرایب دروس ارشد معماری براساس دفترچه سازمان سنجش براساس کد ضریب ها تعیین می شود.

مفهوم کد ضریب در آزمون کارشناسی ارشد

کد ضریب در آزمون کارشناسی ارشد بسیار اهمیت دارد. هر کد ضریب دروس و ضرایب اختصاص خود را دارد. گرایش های مختلف ارشد معماری در مفهومی به نام کد ضریب دسته بندی می شوند. اگر دروس و ضرایب دروس گرایش ها یکسان باشد، همه آن گرایش ها در یک کد ضریب دسته بندی می شوند. بنابراین تفاوت در دروس و ضرایب آنها باعث ایجاد کد ضریب های مختلف می شود. بنابراین باید براساس کد ضریب ها، دروس و ضرایب آن دروس تعیین و معرفی شوند.

کد ضریب های کنکور ارشد معماری

کد ضریب های کنکور ارشد معماری براساس اعلام سازمان سنجش به شرح جدول زیر می باشد.

کد ضریب ها و گرایش های زیر مجموعه در ارشد معماری

شماره ضریب عنوان رشته عنوان گرایش
۱ مهندسی معماری
معماری آموزشی و فرهنگی
فضاهای درمانی و بهداشتی
مسکن
پایداری
مهندسی فناوری
۲ مهندسی معماری منظر
۳ مهندسی معماری اسلامی
۴ مطالعات معماری ایران
۵ بازسازی پس از سانجه
۶ معماری داخلی

دروس و ضرایب دروس ارشد معماری در کد ضریب ۱

براساس جدولی که برای کد ضریب ها در ابتدای مطلب گذاشته ایم، رشته ها و گرایش های کد ضریب ۱ ارشد معماری مشخص است. دروس کد ضریب ۱ ارشد معماری و ضرایب این دروس به شرح جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس  ارشد مهندسی معماری کد ضریب ۱
زبان ۲
دروس فنی ساختمان ۳
دروس تاریخ و مبانی نظری ۲
درک عمومی معماری ۳
درک عمومی معماری منظر ۱
پروژه عملی طراحی (اسکیس معماری) ۵

دروس و ضرایب دروس ارشد معماری در کد ضریب ۲

براساس جدولی که برای کد ضریب ها در ابتدای مطلب گذاشته ایم، رشته ها و گرایش های کد ضریب ۲ ارشد معماری مشخص است. دروس کد ضریب ۲ ارشد معماری و ضرایب این دروس به شرح جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس ارشد مهندسی معماری کد ضریب ۲
زبان ۲
دروس فنی ساختمان ۱
دروس تاریخ و مبانی نظری ۲
درک عمومی معماری ۱
درک عمومی معماری منظر ۳
پروژه عملی طراحی (اسکیس معماری منظر) ۵

دروس و ضرایب دروس ارشد معماری در کد ضریب ۳

براساس جدولی که برای کد ضریب ها در ابتدای مطلب گذاشته ایم، رشته ها و گرایش های کد ضریب ۳ ارشد معماری مشخص است. دروس کد ضریب ۳ ارشد معماری و ضرایب این دروس به شرح جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس ارشد مهندسی معماری کد ضریب ۳
زبان ۲
دروس فنی ساختمان ۲
دروس تاریخ و مبانی نظری ۲
درک عمومی معماری ۲
درک عمومی معماری منظر ۱
پروژه عملی طراحی (اسکیس معماری) ۵

دروس و ضرایب دروس ارشد معماری در کد ضریب ۴

براساس جدولی که برای کد ضریب ها در ابتدای مطلب گذاشته ایم، رشته ها و گرایش های کد ضریب ۴ ارشد معماری مشخص است. دروس کد ضریب ۴ ارشد معماری و ضرایب این دروس به شرح جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس ارشد مهندسی معماری کد ضریب ۴
زبان ۲
دروس فنی ساختمان ۱
دروس تاریخ و مبانی نظری ۴
درک عمومی معماری ۳
تاریخ شهر در ایران ۲
پروژه تشریحی مطالعات فرهنگ و معماری ایران ۵

دروس و ضرایب دروس ارشد معماری در کد ضریب ۵

براساس جدولی که برای کد ضریب ها در ابتدای مطلب گذاشته ایم، رشته ها و گرایش های کد ضریب ۵ ارشد معماری مشخص است. دروس کد ضریب ۵ ارشد معماری و ضرایب این دروس به شرح جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس ارشد مهندسی معماری کد ضریب ۵
زبان ۳
دروس فنی ساختمان ۳
دروس تاریخ و مبانی نظری ۱
درک عمومی معماری ۱
مبانی بازسازی پس از سانحه ۲
پروژه عملی طراحی (اسکیس معماری) ۲

دروس و ضرایب دروس ارشد معماری در کد ضریب ۶

براساس جدولی که برای کد ضریب ها در ابتدای مطلب گذاشته ایم، رشته ها و گرایش های کد ضریب ۶ ارشد معماری مشخص است. دروس کد ضریب ۶ ارشد معماری و ضرایب این دروس به شرح جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس ارشد مهندسی معماری کد ضریب ۶
زبان ۲
دروس فنی ساختمان ۳
دروس تاریخ و مبانی نظری ۲
درک عمومی معماری ۳
پروژه عملی طراحی (اسکیس معماری داخلی) ۵
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

منابع کنکور ارشد مشاوره 1401
ارشد مشاوره
منابع کنکور ارشد مشاوره- مشاوره خانواده و دیگر گرایشها

منابع کنکور ارشد مشاوره-مشاوره خانواده، مدرسه و دریگر گرایشها انتخاب درست منابع مطالعاتی کارشناسی ارشد در سال های اخیر اهمیت زیادی یافته است که از جمله دلایل آن می توان تعداد زیاد متقاضیان و همینطور تعداد زیاد منابع آموزشی معرفی شده عنوان کرد. انتخاب منابع نادرست نه تنها متقاضیان را …

منابع کنکور ارشد مهندسی شیمی 1401
ارشد مهندسی شیمی
منابع کنکور ارشد مهندسی شیمی همه گرایشها

منابع کنکور ارشد مهندسی شیمی همه گرایشها انتخاب درست منابع مطالعاتی کارشناسی ارشد در سال های اخیر اهمیت زیادی یافته است که از جمله دلایل آن می توان تعداد زیاد متقاضیان و همینطور تعداد زیاد منابع آموزشی معرفی شده عنوان کرد. انتخاب منابع نادرست نه تنها متقاضیان را دچار سردرگمی …

منابع ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی 1401
ارشد روانشناسی
منابع ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی ۱۴۰۱

منابع کنکور ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی ۱۴۰۱ برای قبولی در کنکور ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی، داوطلبان کنکور ارشد روانشناسی ۱۴۰۱ می بایست به سوالات هشت درس پاسخ دهند. در ادامه منابع کنکور ارشد روانشناسی مرتبط با گرایش روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی را معرفی می کنیم. …