دروس و ضرایب ارشد هنرهای پژوهشی و صنایع دستی

دروس و ضرایب دروس ارشد هنرهای پژوهشی و صنایع دستی
ارشد هنرهای پژوهشی و صنایع دستی

دروس و ضرایب دروس ارشد هنرهای پژوهشی و صنایع دستی

در آزمون کارشناسی ارشد هر رشته ای یک سری دروس دارد که برای آمادگی آزمون ارشد باید مطالعه شوند. دروس و ضرایب دروس ارشد هنرهای پژوهشی و صنایع دستی براساس دفترچه سازمان سنجش براساس کد ضریب ها تعیین می شود.

مفهوم کد ضریب در آزمون کارشناسی ارشد

کد ضریب در آزمون کارشناسی ارشد بسیار اهمیت دارد. هر کد ضریب دروس و ضرایب اختصاص خود را دارد. گرایش های مختلف ارشد هنرهای پژوهشی و صنایع دستی در مفهومی به نام کد ضریب دسته بندی می شوند. اگر دروس و ضرایب دروس گرایش ها یکسان باشد، همه آن گرایش ها در یک کد ضریب دسته بندی می شوند. بنابراین تفاوت در دروس و ضرایب آنها باعث ایجاد کد ضریب های مختلف می شود. بنابراین باید براساس کد ضریب ها، دروس و ضرایب آن دروس تعیین و معرفی شوند.

کد ضریب های کنکور ارشد هنرهای پژوهشی و صنایع دستی

کد ضریب های کنکور ارشد هنرهای پژوهشی و صنایع دستی براساس اعلام سازمان سنجش به شرح جدول زیر می باشد.

کد ضریب ها و گرایش های زیر مجموعه در ارشد هنرهای پژوهشی و صنایع دستی

شماره کد ضریب عنوان رشته عنوان گرایش
۱ پژوهش هنر
۲ صنایع دستی
۳ هنر اسلامی مطالعات نظری هنر اسلامی
مطالعات تاریخی هنر اسلامی
مطالعات کتابت و نگارگری
هنر و صنایع چوبی
هنر و صنایع فلزی
سفال و سرامیک
نقاشی ایرانی
تاریخ هنر ایران اسلامی
تاریخ هنر ایران باستان
حکمت هنر اسلامی
تاریخ هنر جهان اسلام
۴ مدیریت موزه
مطالعات موزه

دروس و ضرایب دروس ارشد هنرهای پژوهشی و صنایع دستی در کد ضریب ۱

براساس جدولی که برای کد ضریب ها در ابتدای مطلب گذاشته ایم، رشته ها و گرایش های کد ضریب ۱ ارشد هنرهای پژوهشی و صنایع دستی مشخص است. دروس کد ضریب ۱ ارشد هنرهای پژوهشی و صنایع دستی و ضرایب این دروس به شرح جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس ارشد هنرهای پژوهشی و صنایع دستی کد ضریب ۱
زبان ۲
فرهنگ، هنر و ادبیات ایران و جهان ۳
نقد هنری وادبی ۴

دروس و ضرایب دروس ارشد هنرهای پژوهشی و صنایع دستی در کد ضریب ۲

براساس جدولی که برای کد ضریب ها در ابتدای مطلب گذاشته ایم، رشته ها و گرایش های کد ضریب ۲ ارشد هنرهای پژوهشی و صنایع دستی مشخص است. دروس کد ضریب ۲ ارشد هنرهای پژوهشی و صنایع دستی و ضرایب این دروس به شرح جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس ارشد هنرهای پژوهشی و صنایع دستی کد ضریب ۲
زبان ۲
فرهنگ، هنر و ادبیات ایران و جهان ۲
شناخت مواد و مصالح ۳
هنرهای دستی و سیر تحول آن در ایران و جهان ۴

دروس و ضرایب دروس ارشد هنرهای پژوهشی و صنایع دستی در کد ضریب ۳

براساس جدولی که برای کد ضریب ها در ابتدای مطلب گذاشته ایم، رشته ها و گرایش های کد ضریب ۳ ارشد هنرهای پژوهشی و صنایع دستی مشخص است. دروس کد ضریب ۳ ارشد هنرهای پژوهشی و صنایع دستی و ضرایب این دروس به شرح جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس ارشد هنرهای پژوهشی و صنایع دستی کد ضریب ۳
زبان ۲
فرهنگ، هنر و ادبیات ایران و جهان ۳
نقد هنری وادبی ۲
اصول فلسفه و عرفان اسلامی ۱
شناخت مواد و مصالح ۲
هنرهای دستی و سیر تحول آن در ایران و جهان ۲

دروس و ضرایب دروس ارشد هنرهای پژوهشی و صنایع دستی در کد ضریب ۴

براساس جدولی که برای کد ضریب ها در ابتدای مطلب گذاشته ایم، رشته ها و گرایش های کد ضریب ۴ ارشد هنرهای پژوهشی و صنایع دستی مشخص است. دروس کد ضریب ۴ رشد هنرهای پژوهشی و صنایع دستی و ضرایب این دروس به شرح جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس ارشد هنرهای پژوهشی و صنایع دستی کد ضریب ۱
زبان ۲
فرهنگ، هنر و ادبیات ایران و جهان ۲
مباحث موزه ۳

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

منابع کنکور ارشد مشاوره 1401
ارشد مشاوره
منابع کنکور ارشد مشاوره- مشاوره خانواده و دیگر گرایشها

منابع کنکور ارشد مشاوره-مشاوره خانواده، مدرسه و دریگر گرایشها انتخاب درست منابع مطالعاتی کارشناسی ارشد در سال های اخیر اهمیت زیادی یافته است که از جمله دلایل آن می توان تعداد زیاد متقاضیان و همینطور تعداد زیاد منابع آموزشی معرفی شده عنوان کرد. انتخاب منابع نادرست نه تنها متقاضیان را …

منابع کنکور ارشد مهندسی شیمی 1401
ارشد مهندسی شیمی
منابع کنکور ارشد مهندسی شیمی همه گرایشها

منابع کنکور ارشد مهندسی شیمی همه گرایشها انتخاب درست منابع مطالعاتی کارشناسی ارشد در سال های اخیر اهمیت زیادی یافته است که از جمله دلایل آن می توان تعداد زیاد متقاضیان و همینطور تعداد زیاد منابع آموزشی معرفی شده عنوان کرد. انتخاب منابع نادرست نه تنها متقاضیان را دچار سردرگمی …

منابع ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی 1401
ارشد روانشناسی
منابع ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی ۱۴۰۱

منابع کنکور ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی ۱۴۰۱ برای قبولی در کنکور ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی، داوطلبان کنکور ارشد روانشناسی ۱۴۰۱ می بایست به سوالات هشت درس پاسخ دهند. در ادامه منابع کنکور ارشد روانشناسی مرتبط با گرایش روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی را معرفی می کنیم. …