گرایش ها و کد ضریب های ارشد مهندسی نفت
ارشد نفت

گرایش ها و کد ضریب های ارشد مهندسی نفت

گرایش ها و کد ضریب های ارشد مهندسی نفت ارشد مهندسی نفت در مقطع ارشد دارای رشته ها و گرایش هایی می باشد که این گرایش ها از نطر ماهیت تفاوت هایی با یکدیگر دارند. اما از دیدگاه کنکور ارشد مهندسی نفت اگر بخواهیم بررسی کنیم باید تفاوت گرایش ها …