گرایش ها و کد ضریب های ارشد مهندسی معدن
ارشد معدن

گرایش ها و کد ضریب های ارشد مهندسی معدن

گرایش ها و کد ضریب های ارشد مهندسی معدن ارشد مهندسی معدن در مقطع ارشد دارای رشته ها و گرایش هایی می باشد که این گرایش ها از نطر ماهیت تفاوت هایی با یکدیگر دارند. اما از دیدگاه کنکور ارشد مهندسی معدن اگر بخواهیم بررسی کنیم باید تفاوت گرایش ها …