گرایش ها و کد ضریب های ارشد صنایع
ارشد صنایع

گرایش ها و کد ضریب های ارشد صنایع

گرایش ها و کد ضریب های ارشد مهندسی صنایع ارشد مهندسی صنایع در مقطع ارشد دارای رشته ها و گرایش هایی می باشد که این گرایش ها از نطر ماهیت تفاوت هایی با یکدیگر دارند. اما از دیدگاه کنکور ارشد مهندسی صنایع اگر بخواهیم بررسی کنیم باید تفاوت گرایش ها …