گرایش ها و کد ضریب های ارشد مهندسی نفت
ارشد نفت

گرایش ها و کد ضریب های ارشد مهندسی نفت

گرایش ها و کد ضریب های ارشد مهندسی نفت ارشد مهندسی نفت در مقطع ارشد دارای رشته ها و گرایش هایی می باشد که این گرایش ها از نطر ماهیت تفاوت هایی با یکدیگر دارند. اما از دیدگاه کنکور ارشد مهندسی نفت اگر بخواهیم بررسی کنیم باید تفاوت گرایش ها …

دروس و ضرایب دروس ارشد مهندسی نفت
ارشد نفت

دروس و ضرایب دروس ارشد مهندسی نفت

دروس و ضرایب دروس ارشد مهندسی نفت در آزمون کارشناسی ارشد هر رشته ای یک سری دروس دارد که برای آمادگی آزمون ارشد باید مطالعه شوند. دروس و ضرایب دروس ارشد مهندسی نفت براساس دفترچه سازمان سنجش براساس کد ضریب ها تعیین می شود. مفهوم کد ضریب در آزمون کارشناسی …