گرایش ها و کد ضریب های ارشد مکانیک
ارشد مکانیک

گرایش ها و کد ضریب های ارشد مکانیک

گرایش ها و کد ضریب های ارشد مکانیک ارشد مکانیک در مقطع ارشد دارای رشته ها و گرایش هایی می باشد که این گرایش ها از نطر ماهیت تفاوت هایی با یکدیگر دارند. اما از دیدگاه کنکور ارشد مکانیک اگر بخواهیم بررسی کنیم باید تفاوت گرایش ها را از جوانب …

دروس و ضرایب دروس ارشد مکانیک
ارشد مکانیک

دروس و ضرایب دروس ارشد مکانیک

دروس و ضرایب دروس ارشد مکانیک در آزمون کارشناسی ارشد هر رشته ای یک سری دروس دارد که برای آمادگی آزمون ارشد باید مطالعه شوند. دروس و ضرایب دروس ارشد مکانیک براساس دفترچه سازمان سنجش براساس کد ضریب ها تعیین می شود. مفهوم کد ضریب در آزمون کارشناسی ارشد کد …