گرایش ها و کد ضریب های ارشد مواد و متالورژی
ارشد مواد و متالورژی

گرایش ها و کد ضریب های ارشد مواد و متالورژی

گرایش ها و کد ضریب های ارشد مواد و متالورژی ارشد مواد و متالورژی در مقطع ارشد دارای رشته ها و گرایش هایی می باشد که این گرایش ها از نطر ماهیت تفاوت هایی با یکدیگر دارند. اما از دیدگاه کنکور ارشد مواد و متالورژی اگر بخواهیم بررسی کنیم باید …

دروس و ضرایب دروس ارشد مواد و متالورژی
ارشد مواد و متالورژی

دروس و ضرایب دروس ارشد مواد و متالورژی

دروس و ضرایب دروس ارشد مواد و متالورژی در آزمون کارشناسی ارشد هر رشته ای یک سری دروس دارد که برای آمادگی آزمون ارشد باید مطالعه شوند. دروس و ضرایب دروس ارشد مواد و متالورژی براساس دفترچه سازمان سنجش براساس کد ضریب ها تعیین می شود. مفهوم کد ضریب در …