گرایش ها و کد ضریب های ارشد مهندسی آب
ارشد مهندسی آب

گرایش ها و کد ضریب های ارشد مهندسی آب

گرایش ها و کد ضریب های ارشد مهندسی آب ارشد مهندسی آب در مقطع ارشد دارای رشته ها و گرایش هایی می باشد که این گرایش ها از نطر ماهیت تفاوت هایی با یکدیگر دارند. اما از دیدگاه کنکور ارشد مهندسی آب اگر بخواهیم بررسی کنیم باید تفاوت گرایش ها …

دروس و ضرایب دروس ارشد علوم و مهندسی آب
ارشد مهندسی آب

دروس و ضرایب دروس ارشد مهندسی آب

دروس و ضرایب دروس ارشد علوم و مهندسی آب در آزمون کارشناسی ارشد هر رشته ای یک سری دروس دارد که برای آمادگی آزمون ارشد باید مطالعه شوند. دروس و ضرایب دروس ارشد علوم و مهندسی آب براساس دفترچه سازمان سنجش براساس کد ضریب ها تعیین می شود. مفهوم کد …