گرایش ها و کد ضریب های ارشد مهندسی معدن
ارشد معدن

گرایش ها و کد ضریب های ارشد مهندسی معدن

گرایش ها و کد ضریب های ارشد مهندسی معدن ارشد مهندسی معدن در مقطع ارشد دارای رشته ها و گرایش هایی می باشد که این گرایش ها از نطر ماهیت تفاوت هایی با یکدیگر دارند. اما از دیدگاه کنکور ارشد مهندسی معدن اگر بخواهیم بررسی کنیم باید تفاوت گرایش ها …

دروس و ضرایب دروس ارشد مهندسی معدن
ارشد معدن

دروس و ضرایب دروس ارشد مهندسی معدن

دروس و ضرایب دروس ارشد مهندسی معدن در آزمون کارشناسی ارشد هر رشته ای یک سری دروس دارد که برای آمادگی آزمون ارشد باید مطالعه شوند. دروس و ضرایب دروس ارشد مهندسی معدن براساس دفترچه سازمان سنجش براساس کد ضریب ها تعیین می شود. مفهوم کد ضریب در آزمون کارشناسی …