گرایش ها و کد ضریب های ارشد مدیریت کسب و کار MBA
ارشد مدیریت کسب و کار (MBA)

گرایش ها و کد ضریب های ارشد مدیریت کسب و کار MBA

گرایش ها و کد ضریب های ارشد مدیریت کسب و کار MBA ارشد مدیریت کسب و کار MBA در مقطع ارشد دارای رشته ها و گرایش هایی می باشد که این گرایش ها از نطر ماهیت تفاوت هایی با یکدیگر دارند. اما از دیدگاه کنکور ارشد مدیریت کسب و کار …

دروس و ضرایب دروس ارشد مدیریت کسب و کار MBA
ارشد مدیریت کسب و کار (MBA)

دروس و ضرایب دروس ارشد مدیریت کسب و کار MBA

دروس و ضرایب دروس ارشد مدیریت کسب و کار MBA در آزمون کارشناسی ارشد هر رشته ای یک سری دروس دارد که برای آمادگی آزمون ارشد باید مطالعه شوند. دروس و ضرایب دروس ارشد مدیریت کسب و کار MBA براساس دفترچه سازمان سنجش براساس کد ضریب ها تعیین می شود. …