گرایش ها و کد ضریب های ارشد آی تی - مهندسی فناوری اطلاعات IT
ارشد فناوری اطلاعات (IT)

گرایش ها و کد ضریب های ارشد آی تی فناوری اطلاعات IT

گرایش ها و کد ضریب های ارشد مهندسی فناوری اطلاعات IT ارشد مهندسی فناوری اطلاعات IT در مقطع ارشد دارای رشته ها و گرایش هایی می باشد که این گرایش ها از نطر ماهیت تفاوت هایی با یکدیگر دارند. اما از دیدگاه کنکور ارشد مهندسی فناوری اطلاعات IT اگر بخواهیم …

دروس و ضرایب دروس ارشد مهندسی فناوری اطلاعات (IT)
ارشد فناوری اطلاعات (IT)

دروس و ضرایب ارشد مهندسی فناوری اطلاعات (IT)

دروس و ضرایب دروس ارشد مهندسی فناوری اطلاعات (IT) در آزمون کارشناسی ارشد هر رشته ای یک سری دروس دارد که برای آمادگی آزمون ارشد باید مطالعه شوند. دروس و ضرایب دروس ارشد مهندسی فناوری اطلاعات (IT) براساس دفترچه سازمان سنجش براساس کد ضریب ها تعیین می شود. مفهوم کد …