گرایش ها و کد ضریب های ارشد فقه و حقوق
ارشد فقه و حقوق

گرایش ها و کد ضریب های ارشد فقه و حقوق

گرایش ها و کد ضریب های ارشد فقه و حقوق ارشد فقه و حقوق در مقطع ارشد دارای رشته ها و گرایش هایی می باشد که این گرایش ها از نظر ماهیت تفاوت هایی با یکدیگر دارند. اما از دیدگاه کنکور ارشد فقه و حقوق اگر بخواهیم بررسی کنیم باید …

دروس و ضرایب دروس ارشد فقه و حقوق
ارشد فقه و حقوق

دروس و ضرایب دروس ارشد فقه و حقوق

دروس و ضرایب دروس ارشد فقه و حقوق در آزمون کارشناسی ارشد هر رشته ای یک سری دروس دارد که برای آمادگی آزمون ارشد باید مطالعه شوند. دروس و ضرایب دروس ارشد فقه و حقوق براساس دفترچه سازمان سنجش براساس کد ضریب ها تعیین می شود. مفهوم کد ضریب در …