گرایش ها و کد ضریب های ارشد صنایع
ارشد صنایع

گرایش ها و کد ضریب های ارشد صنایع

گرایش ها و کد ضریب های ارشد مهندسی صنایع ارشد مهندسی صنایع در مقطع ارشد دارای رشته ها و گرایش هایی می باشد که این گرایش ها از نطر ماهیت تفاوت هایی با یکدیگر دارند. اما از دیدگاه کنکور ارشد مهندسی صنایع اگر بخواهیم بررسی کنیم باید تفاوت گرایش ها …

دروس و ضرایب دروس ارشد مهندسی صنایع
ارشد صنایع

دروس و ضرایب دروس ارشد مهندسی صنایع

دروس و ضرایب دروس ارشد مهندسی صنایع در آزمون کارشناسی ارشد هر رشته ای یک سری دروس دارد که برای آمادگی آزمون ارشد باید مطالعه شوند. دروس و ضرایب دروس ارشد مهندسی صنایع براساس دفترچه سازمان سنجش براساس کد ضریب ها تعیین می شود. مفهوم کد ضریب در آزمون کارشناسی …