گرایش ها و کد ضریب های ارشد شیلات
ارشد شیلات

گرایش ها و کد ضریب های ارشد شیلات

گرایش ها و کد ضریب های ارشد شیلات ارشد شیلات در مقطع ارشد دارای رشته ها و گرایش هایی می باشد که این گرایش ها از نطر ماهیت تفاوت هایی با یکدیگر دارند. اما از دیدگاه کنکور ارشد شیلات اگر بخواهیم بررسی کنیم باید تفاوت گرایش ها را از جوانب …

دروس و ضرایب دروس ارشد علوم و مهندسی شیلات
ارشد شیلات

دروس و ضرایب دروس ارشد مهندسی شیلات

دروس و ضرایب دروس ارشد علوم و مهندسی شیلات در آزمون کارشناسی ارشد هر رشته ای یک سری دروس دارد که برای آمادگی آزمون ارشد باید مطالعه شوند. دروس و ضرایب دروس ارشد علوم و مهندسی شیلات براساس دفترچه سازمان سنجش براساس کد ضریب ها تعیین می شود. مفهوم کد …