منابع کنکور ارشد زمین شناسی 1401
ارشد زمین شناسی

منابع کنکور ارشد زمین شناسی ۱۴۰۱

منابع کنکور ارشد زمین شناسی ۱۴۰۱ شناسایی منابع کنکور ارشد زمین شناسی ۱۴۰۱ مهمترین کاری است که بهتراست داوطلبان کنکور ارشد زمین شناسی بعد از انتخاب گرایش مورد علاقه خود انجام دهند. گرایش های ارشد کنکور ارشد زمین شناسی ۱۴۰۱ شامل ۱۱ گرایش می شود که در بعضی از آنها …

گرایش ها و کد ضریب های ارشد زمین شناسی
ارشد زمین شناسی

گرایش ها و کد ضریب های ارشد زمین شناسی

گرایش ها و کد ضریب های ارشد زمین شناسی ارشد زمین شناسی در مقطع ارشد دارای رشته ها و گرایش هایی می باشد که این گرایش ها از نظر ماهیت تفاوت هایی با یکدیگر دارند. اما از دیدگاه کنکور ارشد زمین شناسی اگر بخواهیم بررسی کنیم باید تفاوت گرایش ها …

دروس و ضرایب دروس ارشد زمین شناسی
ارشد زمین شناسی

دروس و ضرایب دروس ارشد زمین شناسی

دروس و ضرایب دروس ارشد زمین شناسی در آزمون کارشناسی ارشد هر رشته ای یک سری دروس دارد که برای آمادگی آزمون ارشد باید مطالعه شوند. دروس و ضرایب دروس ارشد زمین شناسی براساس دفترچه سازمان سنجش براساس کد ضریب ها تعیین می شود. مفهوم کد ضریب در آزمون کارشناسی …