گرایش ها و کد ضریب های ارشد حقوق
ارشد حقوق

گرایش ها و کد ضریب های ارشد حقوق

گرایش ها و کد ضریب های ارشد حقوق ارشد حقوق در مقطع ارشد دارای رشته ها و گرایش هایی می باشد که این گرایش ها از نطر ماهیت تفاوت هایی با یکدیگر دارند. اما از دیدگاه کنکور ارشد حقوق اگر بخواهیم بررسی کنیم باید تفاوت گرایش ها را از جوانب …

دروس و ضرایب دروس ارشد حقوق
ارشد حقوق

دروس و ضرایب دروس ارشد حقوق

دروس و ضرایب دروس ارشد حقوق در آزمون کارشناسی ارشد هر رشته ای یک سری دروس دارد که برای آمادگی آزمون ارشد باید مطالعه شوند. دروس و ضرایب دروس ارشد حقوق براساس دفترچه سازمان سنجش براساس کد ضریب ها تعیین می شود. مفهوم کد ضریب در آزمون کارشناسی ارشد کد …