گرایش ها و کد ضریب های ارشد برق
ارشد برق

گرایش ها و کد ضریب های ارشد برق

گرایش ها و کد ضریب های ارشد برق ارشد برق در مقطع ارشد دارای رشته ها و گرایش هایی می باشد که این گرایش ها از نطر ماهیت تفاوت هایی با یکدیگر دارند. اما از دیدگاه کنکور ارشد برق اگر بخواهیم بررسی کنیم باید تفاوت گرایش ها را از جوانب …

دروس و ضرایب دروس ارشد مهندسی برق
ارشد برق

دروس و ضرایب دروس ارشد برق

دروس و ضرایب دروس ارشد برق در آزمون کارشناسی ارشد هر رشته ای یک سری دروس دارد که برای آمادگی آزمون ارشد باید مطالعه شوند. دروس و ضرایب دروس ارشد برق براساس دفترچه سازمان سنجش براساس کد ضریب ها تعیین می شود. مفهوم کد ضریب در آزمون کارشناسی ارشد کد …