منابع کنکور ارشد هنرهای ساخت و معماری ۱۴۰۱

منابع کنکور ارشد هنرهای ساخت و معماری 1401
ارشد هنرهای ساخت و معماری

منابع کنکور ارشد هنرهای ساخت و معماری ۱۴۰۱

کنکور ارشد هنرهای ساخت و معماری ۱۴۰۱ یکی از مقصدهای علاقمندان رشته های هنری و معماری می باشد؛ اما پیش از ثبت نام در کنکور ارشد هنرهای ساخت و معماری ۱۴۰۱، اطلاع از منابع کنکور ارشد هنرهای ساخت و معماری ضروری به نظر می رسد. بی شک متقاضیان و داوطلبان کنکور ارشد مجموعه هنر – رشته هنرهای ساخت و معماری می بایست با منابع هر یک از گرایش های ارشد هنرهای ساخت و معماری آشنا شوند و متناسب با شرایط، فرصت باقیمانده و پایه علمی خود به مطالعه منابع کنکور ارشد هنرهای ساخت و معماری ۱۴۰۱ بپردازند. نکته مهم اینست که بعضی از دروس و ضرایب در هر یک از کدضریب های ارشد هنرهای ساخت و معماری ۱۴۰۱ با یکدیگر متفاوت است. پس داوطلبان کنکور ارشد هنرهای ساخت و معماری باید از ضرایب دروس مطلع شوند و متناسب با ضریب و اهمیت هر درس به مطالعه  آن بپردازند. دروسی که ضرایب بالاتری دارد از اهمیت بالا تری برخوردار است.

تعداد سوالات کنکور ارشد هنرهای ساخت و معماری ۱۴۰۱

در دفترچه سوالات کنکور ارشد هنرهای ساخت و معماری ۱۴۰۱، هفت ماده امتحانی و مبحث وجود دارد. دفترچه سوالات کنکور ارشد هنرهای ساخت و معماری دارای ۱۸۵ سوال می باشد و مدت پاسخگویی به سوالات ۱۲۰ دقیقه است. تعداد سوالات هریک از دروس امتحانی کنکور ارشد هنرهای ساخت و معماری ۱۴۰۱ به قرار زیر است.

تعداد سوالات کنکور ارشد هنرهای ساخت و معماری ۱۴۰۱
عنوان ماده امتحانی در کنکور ارشد هنرهای ساخت و معماری ۱۴۰۱ تعداد سوالات
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) ۳۰
ایستایی و فن ساختمان ۳۰
مدیریت کارگاهی ۲۵
مواد و مصالح ۲۵
سیستم های ساختمانی در معماری ۲۵
طراحی فنی و اجزاء ساختمان ۲۵
تنظیم شرایط محیطی و تاسیسات ساختمان ۲۵

منابع مرجع، آموزشی و تستی کنکور ارشد هنرهای ساخت و معماری ۱۴۰۱ 

پیش از معرفی منابع کنکور ارشد هنرهای ساخت و معماری ۱۴۰۱ لازم است بدانیم که درس های مواد و مصالح و مدیریت کارگاهی فقط برای قبولی در کد ضریب ۱ – گرایش مدیریت پروژه و ساخت اهمیت دارد و در دیگر گرایشها ضریب آن صفر می باشد. درس سیستم های ساختمانی در معماری مختص کد ضریب ۲ و ۴ کنکور ارشد هنرهای ساخت و معماری ۱۴۰۱ است. درس تنظیم شرایط محیطی و تأسیسات ساختمان نیز فقط به کد ضریب ۳ – گرایش معماری و انرژی اختصاص دارد. همچنین توجه داشته باشید که بعضی از کتابها و منابع کنکور ارشد هنرهای ساخت و معماری ۱۴۰۱ در بعضی از دروس مشترک است. بدین ترتیب شما با خواندن بعضی منایع به طور نسبی با دیگر دروس و محتوای کنکوری آن آشنا می شوید.

منابع مرجع، آموزشی و تستی کنکور ارشد هنرهای معماری و ساخت ۱۴۰۱ به تفکیک هر درس به قرار زیر است؛

منابع زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) ارشد هنرهای ساخت و معماری

منابع زبان انگلیسی در کنکور ارشد هنرهای ساخت و معماری ۱۴۰۱
منابع مرجع پرکاربرد سایر منابع مرجع
منابع آموزشی و تستی
·       کتاب ۵۰۴ واژه ضروری تافل، انتشارات جنگل.

·       زبان تخصصی مهندسی عمران و معماری (مهندسی مدیریت پروژه و مهندسی مدیریت ساخت)، علی قربانی، فرحبد محمدی، انتشارات آوای دانش گستر.

·       زبان تخصصی معماری و هنرهای ساخت، بابک رستمی قراگزلو، انتشارات ایوان.

 

 

·       جزوه زبان تخصصی معماری و هنرهای ساخت دانشگاه تهران.

·       جزوه زبان تخصصی معماری و هنرهای ساخت دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.

·       کتاب  TOEFL IBT-BARRON`S

·       کتاب تافل رهنما، ابراهیم نظری تیموری، انتشارات رهنما.

·       کتاب گرامر کاربردی زبان انگلیسی، شهاب اناری و همکاران، انتشارات مبتکران

·       زبان انگلیسی از دبیرستان تا دانشگاه، عباس فرزام

·       فرهنگ تصویری معماری

·       زبان تخصصی معماری، مهدوی نژاد

·       زبان تخصصی معماری، فرهادی یا رستگارپور

·       جزوه زبان تخصصی معماری و هنرهای ساخت موسسه سنجش تکمیلی امیرکبیر.

·       کتاب مجموعه سوالات کارشناسی ارشد زبان عمومی، انتشارات سازمان سنجش و آموزش کشور

·       مجموعه سوالات هنرهای ساخت و معماری ۹۱-۹۹، انتشارات مدرسان شریف

·       زبان عمومی ارشد، انتشارات مدرسان شریف

·       یادگیری ۵۰۴ واژه انگلیسی

منابع ایستایی و فن ساختمان ارشد هنرهای ساخت و معماری

منابع ایستایی و فن ساختمان در کنکور ارشد هنرهای ساخت و معماری ۱۴۰۱
منابع مرجع پرکاربرد سایر منابع مرجع
منابع آموزشی و تستی
·       درک رفتار سازه ها، محمود گلابچی، انتشارات دانشگاه تهران

·       ساختمان ها چگونه عمل می کنند، ادوارد آلن، مترجمان محمود گلابچی و کتایون تقی زاده، انتشارات دانشگاه تهران

·       پوسته ها و سازه های ورق تاشده برای معماران، محمود گلابچی و کتایون تقی زاده، انتشارات دانشگاه تهران

·       سازه در معماری، سالوادوری، ترجمه محمود گلابچی، انتشارات دانشگاه تهران

·       فن شناسی معماری ایرانی، محمود گلابچی و آدین جوانی دیزجی، انتشارات دانشگاه تهران

·       استاتیک کاربردی برای دانشجویان معماری و مهندسی عمران، محمود گلابچی، انتشارات دانشگاه تهران

 

·       سیستم های ساختمانی، تالیف محمود گلابچی، کتایون تقی زاده و محمدرضا گلابچی، انتشارات دانشگاه پارس

·       مبانی طراحی ساختمانهای بلند، تالیف محمود گلابچی و محمدرضا گلابچی، انتشارات دانشگاه تهران

·       جزوه ایستایی و فن ساختمان دانشگاه تهران.

·       جزوه ایستایی و فن ساختمان دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.

·       سیستم های ساختمانی آینده، محمود گلابچی

·       معمار+ مهندس= ساختار، محمود گلابچی

·       سازه به مثابه معماری، محمود گلابچی، احسان سروش نیا

·       سازه های ساختمان بلند، حجت الله عادلی

·        سازه های مشبک فضایی، محمود گلابچی .

·       پل های ایران و جهان، محمود گلابچی

·       ساختمان های بتنی برای معماران، محمود گلابچی

·       ساختمان های فولادی برای معماران، محمود گلابچی

·       مبانی طراحی معماری، تحلیل و اجرای سازه های فضاکار، محمود گلابچی

·       مبانی سازه برای معماران، محمود گلابچی، کتایون تقی زاده

·       سازه های پارچه ای کششی، محمود گلابچی

·       معماری دیجیتال، محمود گلابچی

·       طراحی لرزه ای برای معماران، محمود گلابچی

·       نقد و بررسی آثار کالاتراوا، محمود گلابچی

·       سیستم های سازه ای بلند مرتبه، محمود گلابچی

·        معماری بایونیک، محمود گلابچی

·       تعامل تکنولوژی و معماری بررسی و نقد آثار نورمن فاستر، محمود گلابچی

·       طراحی مفهومی ساختمان های بلند، محمود گلابچی،

·       مبانی طراحی ساختمان های بلند، محمود گلابچی،

·       سیستم های ساختمانی، محمود گلابچی  

·       سیستم های ساختمانی آینده،نگاهی به معماری فردا، محمود گلابچی

·        عناصر سازه ای برای معماران، محمود گلابچی

·       نانوفناوری در معماری و مهندسی ساختمان، محمود گلابچی، کتایون تقی زاده، احسان سروش نیا

·       جزئیات ارتقا دهنده معماری، محمود گلابچی

·       معماری آرکی تایپی (کهن الگویی)، محمود گلابچی

·       طبیعت منبع الهام، محمود گلابچی

·       مقاومت مصالح کاربردی برای دانشجویان معماری و عمران، محمود گلابچی

·       جزوه ایستایی و فن ساختمان موسسه سنجش تکمیلی امیرکبیر.

·       مجموعه سوالات هنرهای ساخت و معماری ۹۱-۹۹، انتشارات مدرسان شریف

منابع مدیریت کارگاهی ارشد هنرهای ساخت و معماری

منابع مدیریت کارگاهی در کنکور ارشد هنرهای ساخت و معماری ۱۴۰۱
منابع مرجع پرکاربرد سایر منابع مرجع
منابع آموزشی و تستی
·       برنامه ریزی و کنترل پروژه، محمود نادری پور

·       مبانی مدیریت پروژه، محمود گلابچی

·       مدیریت استراتژیک پروژه، محمود گلابچی، امیر فرجی

·       مدیریت ایمنی پروژه با رویکرد پروژه های ساختمانی، محمود گلابچی

 

·       مدیریت و کنترل پروژه، علی حاج شیرمحمدی

·       شرایط عمومی پیمان، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

·       سیستم های اجرای پروژه، محمود گلابچی، امیر فرجی

·       مدیریت پروژه با رویکرد فناوری اطلاعات، محمود گلابچی

·       مبانی مدیریت پروژه، محمود گلابچی، مهندس سید ضیاء حسینی

·       طرح و ساخت با رویکردهای Turnkey, Epc, Bridging, Bot

·       فناوری اطلاعات IT ، در مهندسی ساختمان و مدیریت پروژه، محمود گلابچی، مرتضی آل نبی

·       بخشنامه تعدیل، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

·       مدیریت پروژه های صنعتی، محمود گلابچی،  دانشگاه تهران.

·       تئوری های نوین مدیریت و پروژه، محمود گلابچی

·       روش های اجرای پروژه، محمود گلابچی

·       پیش بینی عملکرد پروژه، محمود گلابچی  

·       مدیریت پروژه، محمود گلابچی

·       مجموعه سوالات هنرهای ساخت و معماری ۹۱-۹۹، انتشارات مدرسان شریف

منابع مواد و مصالح ارشد هنرهای ساخت و معماری

منابع مواد و مصالح در کنکور ارشد هنرهای ساخت و معماری ۱۴۰۱
منابع مرجع پرکاربرد سایر منابع مرجع
منابع آموزشی و تستی
·        مشخصات فنی و عمومی کارهای ساختمانی، نشریه شماره ۵۵ ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

·        مبحث ۵ مقررات ملی ساختمان ،چاپ قدیم و جدید

·        نانوفناوری در معماری و مهندسی ساختمان، محمود گلابچی، کتایون تقی زاده، احسان سروش نیا

 

·       مواد و مصالح ساختمانی، امید خبیری، انتشارات اول و آخر

·       مواد و مصالح، مجتبی بناب، انتشارات مهر سبحان

·       فناوری های نوین ساختمانی، محمود گلابچی و حامد مظاهریان، انتشارات دانشگاه تهران

·       کلیه کتاب های فن ساختمان دکتر محمود گلابچی

·       فن شناسی معماری ایران، محمود گلابچی

·       جزئیات ارتقا دهنده معماری، محمود گلابچی،

·       جزوه مواد و مصالح دانشگاه تهران

·        جزوه مواد و مصالح دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات

·       مصالح ساختمانی، سیدمحمدحسن کزازی، انتشارات پوران پژوهش

·       جزوه مواد و مصالح موسسه سنجش تکمیلی امیرکبیر.

·       مجموعه سوالات هنرهای ساخت و معماری ۹۱-۹۹، انتشارات مدرسان شریف

·       مواد و مصالح ساختمانی (میکروطبقه بندی شده)، انتشارات مدرسان شریف.

منابع سیستم های ساختمانی در معماری ارشد هنرهای ساخت و معماری

منابع سیستم های ساختمانی در معماری در کنکور ارشد هنرهای ساخت و معماری ۱۴۰۱
منابع مرجع پرکاربرد سایر منابع مرجع
منابع آموزشی و تستی
·       نانو فناوری در معماری و مهندسی ساختمان، تالیف محمود گلابچی، کتایون تقی زاده و احسان سروش نیا، انتشارات دانشگاه تهران

·       طراحی لرزه‏ای برای معماران مقابله‏ای هوشمندانه با زلزله، اندرو چارلسون، مترجمان احسان سروش نیا، محمود گلابچی، انتشارات دانشگاه تهران

·       ساختمان ها چگونه عمل می کنند، ادوارد آلن، مترجمان محمود گلابچی و کتایون تقی زاده، انتشارات دانشگاه تهران

·       سیستم های ساختمانی آینده، نگاهی به معماری فردا، مارتین پاولی، ترجمه محمود گلابچی، انتشارات دانشگاه تهران

·       درک رفتار سازه ها، محمود گلابچی، انتشارات دانشگاه تهران

·       مقاومت مصالح کاربردی، محمود گلابچی، انتشارات دانشگاه تهران

·       مبانی طراحی ساختمانهای بلند، محمود گلابچی و محمدرضا گلابچی، انتشارات دانشگاه تهران

·       استاتیک کاربردی برای دانشجویان معماری و مهندسی عمران، محمود گلابچی، انتشارات دانشگاه تهران

·       ساختمان های فولادی برای دانشجویان معماری و مهندسی عمران، محمود گلابچی، انتشارات دانشگاه تهران

·       ساختمان های بتنی برای دانشجویان معماری و مهندسی عمران، محمود گلابچی، انتشارات دانشگاه تهران

·       سازه به مثابه معماری: یک کتاب مرجع برای معماران و مهندسان سازه، اندرو چارلسون، مترجمان احسان سروش نیا، محمود گلابچی، انتشارات دانشگاه تهران

 

·       پل‏های ایران و جهان تعامل معماری تکنولوژی و زیبایی، محمود گلابچی و متین علاقمندان، انتشارات دانشگاه تهران

·       سازه در معماری، محمود گلابچی

·       معمار+ مهندس= ساختار، محمود گلابچی

·       فناوری های نوین ساختمانی، محمود گلابچی، حامد مظاهریان

·       سازه های ساختمان بلند، حجت الله عادلی

·       سازه های مشبک فضایی، محمود گلابچی

·        پل های ایران و جهان، محمود گلابچی

·       مبانی سازه برای معماران، محمود گلابچی، کتایون تقی زاده

·       پوسته ها و ساز ه های ورق تاشده برای معماران، محمود گلابچی

·       سازه های پارچه ای کششی، محمود گلابچی

·       معماری دیجیتال، محمود گلابچی

·       نقد و بررسی آثار کالاتراوا، محمود گلابچی

·       سیستم های سازه ای بلند مرتبه، محمود گلابچی

·       فن شناسی معماری، محمود گلابچی

·        معماری بایونیک، محمود گلابچی

·       تعامل تکنولوژی و معماری بررسی و نقد آثار نورمن فاستر، دکتر محمود گلابچی

·       طراحی مفهومی ساختمان های بلند، محمود گلابچی،

·       سیستم های ساختمانی، محمود گلابچی

·       سیستم های ساختمانی آینده، نگاهی به معماری فردا، محمود گلابچی

·       عناصر سازه ای برای معماران، محمود گلابچی،

·       جزئیات ارتقا دهنده معماری، محمود گلابچی

·       معماری آرکی تایپی (کهن الگویی)، محمود گلابچی

·       کتاب طبیعت منبع الهام: بررسی و نقد کارهای سانتیاگو کالاتراوا، تالیف محمود گلابچی، انتشارات دانشگاه تهران

·       جزوه سیستم های ساختمانی در معماری دانشگاه تهران.

·       جزوه سیستم های ساختمانی در معماری دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات .

·       جزوه سیستم های ساختمانی در معماری موسسه سنجش تکمیلی امیرکبیر.

·       مجموعه سوالات هنرهای ساخت و معماری ۹۱-۹۹، انتشارات مدرسان شریف

منابع طراحی فنی و اجزاء ساختمان ارشد هنرهای ساخت و معماری

منابع طراحی فنی و اجزاء ساختمان در کنکور ارشد هنرهای ساخت و معماری ۱۴۰۱
منابع مرجع پرکاربرد سایر منابع مرجع
منابع آموزشی و تستی
·       پوسته ها و سازه های ورق تاشده برای معماران، محمود گلابچی و کتایون تقی زاده، انتشارات دانشگاه تهران

·       فناوری های نوین ساختمانی، محمود گلابچی و حامد مظاهریان، انتشارات دانشگاه تهران

 

·       کتاب طبیعت منبع الهام: بررسی و نقد کارهای سانتیاگو کالاتراوا، تالیف محمود گلابچی، انتشارات دانشگاه تهران

·       تعامل تکنولوژی و معماری بررسی و نقد آثار، تالیف نورمن فاستر، محمود گلابچی، انتشارات دانشگاه تهران

·       درک رفتار سازه ها، محمود گلابچی

·       سازه در معماری، محمود گلابچی

·       سیستم های ساختمانی آینده، محمود گلابچی

·       معمار+ مهندس= ساختار، محمود گلابچی

·        استاتیک کاربردی برای دانشجویان معماری و عمران، محمود گلابچی

·       مقاومت مصالح کاربردی برای دانشجویان معماری و عمران، محمود

·       سازه به مثابه معماری، محمود گلابچی، احسان سروش نیا

·       سازه های ساختمان بلند، حجت الله عادلی  

·       سازه های مشبک فضایی، محمود گلابچی

·        ساختمان ها چگونه عمل می کنند؟، محمود گلابچی، کتایون تقی زاده

·       پل های ایران و جهان، محمود گلابچی

·       ساختمان های بتنی برای معماران، محمود گلابچی

·       ساختمان های فولادی برای معماران، محمود گلابچی

·       طراحی ساختمان های بلند، محمود گلابچی مبانی سازه برای معماران، محمود گلابچی، کتایون تقی زاده

·       سازه های پارچه ای کششی، محمود گلابچی

·       معماری دیجیتال، محمود گلابچی

·       نانوفناوری در معماری و مهندسی ساختمان، محمود گلابچی، کتایون تقی زاده، احسان سروش نیا

·       طراحی لرزه ای برای معماران، دکتر محمود گلابچی

·        آیین نامه بتن ایران (آبا)

·       عناصر و جزئیات ساختمان (۱) و (۲)، سام فروتنی

·       سیستم های ساختمانی، هنریش انگل  

·       مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی (نشریه شماره  ۵۵)

·       آیین نامه ۲۸۰۰  

·       فن شناسی، محمود گلابچی،

·       جزئیات ارتقا دهنده معماری، محمود گلابچی

·       معماری آرکی تایپی (کهن الگویی)، محمود گلابچی

·       جزوه طراحی فنی و اجزا ساختمان دانشگاه تهران.

·       جزوه طراحی فنی و اجزا ساختمان دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.

·       جزوه طراحی فنی و اجزا ساختمان موسسه سنجش تکمیلی امیرکبیر.

·       مجموعه سوالات هنرهای ساخت و معماری ۹۱-۹۹، انتشارات مدرسان شریف

منابع تنظیم شرایط محیطی و تاسیسات ساختمان ارشد هنرهای ساخت و معماری

منابع تنظیم شرایط محیطی و تاسیسات ساختمان در کنکور ارشد هنرهای ساخت و معماری ۱۴۰۱
منابع مرجع پرکاربرد سایر منابع مرجع
منابع آموزشی و تستی
·       مبانی فیزیک ساختمان، نور و روشنایی، زهرا قیابکلو، انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه امیرکبیر

·       مبانی فیزیک ساختمان، آکوستیک، زهرا قیابکلو، انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه امیرکبیر

·       اقلیم و معماری، مرتضی کسمائی، انتشارات خاک

·       تاسیسات مکانیکی ساختمان، امیررضا روحی زاده، انتشارات عصر کنکاش

·       تاسیسات برقی برای دانشجویان معماری، محمدرضا سلطان دوست، انتشارات یزدا

·       تاسیسات مکانیکی و برقی ساختمان، ویلیام تائو، ترجمه محمدرضا افضلی، انتشارات کتاب دانشگاهی

 

·       سرمایش غیرفعال، زهرا قیابکلو، انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه امیرکبیر

·       جزوه تنظیم شرایط محیطی دانشگاه تهران.

·       مرجع کامل تاسیسات مکانیکی (صنعت و ساختمان)، داریوش هادی زاده، انتشارات نوآور

·       مبحث ۱۸ و ۱۹ مقررات ملی ساختمان

·        راهنمای طراحی اقلیمی مرتضی کسمایی

·       بررسی اقلیمی ابنیه سنتی، وحید قبادیان

·        راهنمای طراحی اقلیمی دکتر وحید قبادیان

·       مهندسی آوا و روشنایی در معماری، مرتضی حسن زاده

·       تأسیسات ساختمان، مجتبی نائینیان

·       تاسیسات مکانیکی، سعید سعیدی پور، انتشارات آرمان دانش.

·       سازگاری حرارتی، شاهین حیدری

·       برنامه ریزی انرژی در ایران، دکتر شاهین حیدری

·       دانش اقلیمی طراحی معماری، دکتر منصوره طاهباز

·       جزوه تاسیسات دانشگاه تهران.

·       جزوه تاسیسات موسسه سنجش تکمیلی امیرکبیر.

·       جزوه تنظیم شرایط محیطی موسسه سنجش تکمیلی امیرکبیر.

·       مجموعه سوالات هنرهای ساخت و معماری ۹۱-۹۹، انتشارات مدرسان شریف

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

منابع کنکور ارشد مشاوره 1401
ارشد مشاوره
منابع کنکور ارشد مشاوره- مشاوره خانواده و دیگر گرایشها

منابع کنکور ارشد مشاوره-مشاوره خانواده، مدرسه و دریگر گرایشها انتخاب درست منابع مطالعاتی کارشناسی ارشد در سال های اخیر اهمیت زیادی یافته است که از جمله دلایل آن می توان تعداد زیاد متقاضیان و همینطور تعداد زیاد منابع آموزشی معرفی شده عنوان کرد. انتخاب منابع نادرست نه تنها متقاضیان را …

منابع کنکور ارشد مهندسی شیمی 1401
ارشد مهندسی شیمی
منابع کنکور ارشد مهندسی شیمی همه گرایشها

منابع کنکور ارشد مهندسی شیمی همه گرایشها انتخاب درست منابع مطالعاتی کارشناسی ارشد در سال های اخیر اهمیت زیادی یافته است که از جمله دلایل آن می توان تعداد زیاد متقاضیان و همینطور تعداد زیاد منابع آموزشی معرفی شده عنوان کرد. انتخاب منابع نادرست نه تنها متقاضیان را دچار سردرگمی …

منابع ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی 1401
ارشد روانشناسی
منابع ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی ۱۴۰۱

منابع کنکور ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی ۱۴۰۱ برای قبولی در کنکور ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی، داوطلبان کنکور ارشد روانشناسی ۱۴۰۱ می بایست به سوالات هشت درس پاسخ دهند. در ادامه منابع کنکور ارشد روانشناسی مرتبط با گرایش روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی را معرفی می کنیم. …