منابع کنکور ارشد تربیت بدنی ۱۴۰۱

منابع کنکور ارشد تربیت بدنی 1401
ارشد تربیت بدنی

منابع کنکور ارشد تربیت بدنی ۱۴۰۱

منابع کنکور ارشد تربیت بدنی ۱۴۰۱ متنوع است. بعضی از این منابع مرجع معروفتر و پرکاربردتر و بعضی دیگر کم کاربرد اند. علاوه بر این، منابع کمک آموزشی نظیر جزوه های فشرده، درسنامه ها و سوالات تستی و پاسخنامه های تشریحی می تواند یکی از منابع ارزشمند برای آمادگی در کنکور ارشد تربیت بدنی ۱۴۰۱ باشد. به همین دلیل، قبل بررسی و جستجو درباره منابع کنکور ارشد تربیت بدنی ۱۴۰۱، ابتدا بهتر است دروس و ضرایب دروس کنکور ارشد تربیت بدنی را بشناسیم و سپس براساس ضرایب و اهمیت هر درس به مطالعه آن بپردازیم. این نکته را باید بدانیم که هرچه ضریب یک درس در کنکور ارشد تربیت بدنی بالا تر باشد، آن درس از اهمیت بالاتری برخوردار است.

همانطور که می دانید در کنکور ارشد تربیت بدنی ۱۴۰۱، گرایش های مختلفی وجود دارد و کنکور ارشد تربیت بدنی دارای پنج کد ضریب می باشد. در ادامه منابع کنکور ارشد تربیت بدنی ۱۴۰۱ را در سه سطح منابع مرجع پرکاربرد، سایر منابع مرجع و منابع کمک آموزشی معرفی می کنیم.

تعداد سوالات کنکور ارشد تربیت بدنی ۱۴۰۱

مجموع سوالات کنکور ارشد تربیت بدنی در دفترچه سوالات تربیت بدنی ۱۵۰ سوال می باشد که داوطلبان می توانند در مدت ۱۲۰ دقیقه به آن پاسخ دهند. تعداد سوالات کنکور ارشد تربیت بدنی ۱۴۰۱ به تفکیک هر درس در جدول زیر آمده است.

تعداد سوالات کنکور ارشد تربیت بدنی ۱۴۰۱
عنوان درس در کنکور ارشد تربیت بدنی ۱۴۰۱ تعداد سوالات
زبان عمومی و تخصصی تربیت بدنی و علوم ورزشی ۳۰
فیزیولوژی و تغذیه ورزشی ۲۰
آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی ۲۰
حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی ۲۰
رشد و یادگیری حرکتی ۲۰
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی ۲۰
مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی ۲۰

منابع مرجع، آموزشی و تستی کنکور ارشد تربیت بدنی ۱۴۰۱ 

در ادامه منایع مرجع، آموزشی و کمک آموزشی و تستی کنکور ارشد تربیت بدنی برای کنکور ۱۴۰۱ برای دروس این رشته معرفی شده است.

منابع زبان عمومی و تخصصی تربیت بدنی و علوم ورزشی

منابع زبان انگلیسی در کنکور ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی ۱۴۰۱
منابع مرجع پرکاربرد سایر منابع مرجع منابع کمک آموزشی و تستی
·       راهنمای انگلیسی برای دانشجویان تربیت بدنی، تالیف خسرو ابراهیم، بابک دبیر و محمدعلی محمودی، انتشارات واژه.

·       ۵۰ متن، تالیف سیروس چوبینه، انتشارات حتمی.

·       ۲۰۰ متن تربیت بدنی، تالیف فرشید طهماسبی، انتشارات عصر انتظار.

·       کتاب ۵۰۴ واژه ضروری تافل، انتشارات جنگل

 

·       کتاب واژگان زیر ذره بین (جلد اول) و گرامر زیر ذره بین (جلد دوم)

·       کتاب زبان عمومی سری عمومی ارشد

·       کتاب لغات AWL، انتشارات حتمی.

·       ۶۷۷ واژه پرکاربرد در تربیت بدنی و علوم ورزشی، تالیف امیر وزینی طاهر و فرشید طهماسبی، انتشارات حتمی.

·       گرامر کاربردی زبان انگلیسی، تالیف شهاب اناری و همکاران از انتشارات مبتکران.

·       مجموعه سوالات کارشناسی ارشد زبان عمومی از انتشارات سازمان سنجش و آموزش کشور.

·       زبان تخصصی (رشته تربیت بدنی)، تالیف محمود علی‌محمدی، ابوالفضل فراهانی و آذر آقایاری از انتشارات دانشگاه پیام نور.

·       کتاب جامع زبان تخصصی تربیت بدنی، تالیف علی سیتار و ابراهیم ابراهیمی

·       تست های چند سال اخیر کنکور ارشد تربیت بدنی

·       جزوات مکاتبه ای موسسه ماهان.

منابع فیزیولوژی و تغذیه ورزشی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی

منابع فیزیولوژی و تغذیه ورزشی در کنکور ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی ۱۴۰۱
منابع مرجع پرکاربرد سایر منابع مرجع منابع کمک آموزشی و تستی
·       فیزیولوژی ورزشی جلد ۱ و ۲، تالیف رابرت رابرگز، استیون جی کتائیان، ترجمه عباسعلی گائینی، انتشارات سمت.

·       فیزیولوژی ورزشی ۵ استاد

·       فیزیولوژی ورزشی، تالیف فاکس و ماتیوس و ترجمه اصغر خالدان از انتشارات دانشگاه تهران

·       فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی، تالیف اسکات لی پاورز و ادوارد تی هاولی، ترجمه سجاد احمدی زاد، انتشارات حتمی

·       فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی، تالیف جک ویلمور و دیویدال کاستیل، ترجمه ضیاءالدین معینی، انتشارات مبتکران.

·       فیزیولوژی ورزش (پاسخ‌های بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی به سوالات ورزشی …)، تالیف آقاعلی قاسم نیان، انتشارات بامداد کتاب

·       فیزیولوژی ورزشی: تلفیق نظر و عمل، تالیف ویلیام جی کرامر، ترجمه عباسعلی گائینی، انتشارات حتمی. ·       کتاب خلاصه مباحث و تست، تالیف عبدالحسین پرنو و همکاران، انتشارات حتمی.

·       کتاب جامع درسنامه ای صفر تا صد فیزیولوژی ورزشی، تالیف سحر عندلیب، دپارتمان تخصصی تربیت بدنی.

·       کتاب ۱۰۰۰ تست فیزیولوژی ورزشی، تالیف سحر عندلیب، دپارتمان تخصصی تربیت بدنی.

·       جزوات مکاتبه ای موسسه ماهان.

·       مجموعه سوالات آزمونهای ۹۰-۹۹ تربیت بدنی و علوم ورزشی، انتشارات مدرسان شریف.

منابع آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی ارشد تربیت بندی و علوم ورزشی

منابع آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی در کنکور ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی ۱۴۰۱
منابع مرجع پرکاربرد سایر منابع مرجع منابع کمک آموزشی و تستی
·       مفاهیم سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی، تالیف محمود شیخ، انتشارات علم و حرکت.

·       اندازه گیری، سنجش و ارزشیابی در تربیت بدنی، تالیف فریده هادوی، ابوالفضل بورغانی فراهانی و علیرضا ایزدی، انتشارات حتمی.

·       سنجش و اندازه گیری، تالیف رسول حمایت طلب، انتشارات علم و حرکت.

 

·       سنجش و اندازه گیری، تالیف مهدی شهبازی و ایمان شیرزاد، انتشارات بامداد کتاب.

·       آمار در علوم تربیتی و تربیت بدنی، تالیف لوئیس کوهن و مایکل هالیدی، ترجمه علی دلاور، انتشارات رشد.

·       مبانی آمار و سنجش در تربیت بدنی و علوم ورزشی (مفاهیم و کاربردها)، تالیف مهدی شهبازی، انتشارات بامداد کتاب.

·       ۱۰۰۰ تست سنجش و اندازه گیری، تالیف حامد عباسی، دپارتمان تخصصی تربیت بدنی.

·       سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی، تالیف بهنام ملکی، انتشارات پوران پژوهش.

·       کتاب جامع درسنامه ای صفر تا صد آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی، تالیف علی سیستار، دپارتمان تخصصی تربیت بدنی.

·       کتاب ۱۰۰۰ تست آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی، تالیف علی سیستار، دپارتمان تخصصی تربیت بدنی.

منابع حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی

منابع حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی در کنکور ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی ۱۴۰۱
منابع مرجع پرکاربرد سایر منابع مرجع منابع کمک آموزشی و تستی
·       اساس بیومکانیک حرکت انسان (مبانی فیزیولوژی حرکت)، تالیف جوزف همیل و کتلین ام نوتزن، ترجمه سیروس چوبینه و ولی الله دبیدی روشن، انتشارات سمت.

·       حرکت شناسی، تالیف فریدون تندنویس، انتشارات دانشگاه تربیت معلم.

·       حرکت شناسی ، تالیف علی اصغر رواسی، انتشارات نرسی.

·       کتاب اصول حرکت شناسی ساختاری، تالیف کلیم دبلیو. تامپسون، ترجمه ولی الله دبیدی روشن، انتشارات سمت.

·       بیومکانیک فنون ورزشی (جلد۱و۲)، تالیف جیمن هی، ترجمه مهدی نمازی زاده، انتشارات دانشگاه تهران.

·       جزوات بیومکانیک دکتر فرهپور از دانشگاه همدان.

 

·       مقدمات بیومکانیک ورزشی، تالیف حیدر صادقی، دانشگاه تهران.

·        مفاهیم بنیادی بیومکانیک ورزش، تالیف امیر سرشین، انتشارات حتمی.

·       حرکت شناسی، تالیف آرتی فلوید، ترجمه ولی الله دبیدی روشن، انتشارات سمت.

·       حرکت شناسی، تالیف آرتی فلوید، رحمان سوری، انتشارات حتمی.

·       بیومکانیک و کنترل حرکت انسان، تالیف دیوید وینتر، ترجمه سیامک نجاریان، انتشارات دانشگاه امیرکبیر.

·       بیومکانیک و آناتومی کاربردی در ورزش، تالیف جان بلومفیلد، تیآر آکلند، بیسی الیوت و گرگ ویلسون، ترجمه سعید ارشم، انتشارات آوای ظهور.

·       حرکت شناسی ورزشی، تالیف محمدرضا سیف الدینی و فریبرز محمدی پور، انتشارات جهاد دانشگاهی کرمان

·       حرکت شناسی ورزشی، تالیف سیدعماد حسینی از انتشارات موسسه فرهنگی شمال پایدار.

·       بیومکانیک ورزش و تمرین، تالیف پل گریمشا، آدریان لیز، نیل فاولر و آدریان بردن، ترجمه رسول حمایت طلب و لیلا رشیدی رستمی، انتشارات علم و حرکت.

·       کتاب ۱۰۰۰ تست حرکت شناسی، دپارتمان تخصصی تربیت بدنی.

·       جزوات مکاتبه ای موسسه ماهان.

·       آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی، انتشارات مدرسان شریف.

·       مجموعه سوالات آزمونهای ۹۰-۹۹ تربیت بدنی و علوم ورزشی، انتشارات مدرسان شریف.

منابع رشد و یادگیری حرکتی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی

منابع رشد و یادگیری حرکتی در کنکور ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی ۱۴۰۱
منابع مرجع پرکاربرد سایر منابع مرجع منابع کمک آموزشی و تستی
·       یادگیری حرکتی و اجرا از اصول تا تمرین، تالیف ریچارد ای اشمیت، ترجمه مهدی نمازی زاده، انتشارات سمت.

·       یادگیری حرکتی-مفاهیم و کاربرد، تالیف ریچارد ای مگیل، ترجمه سید محمد کاظم واعظ موسوی و معصومه شجاعی، انتشارات بامداد کتاب.

 

·       رشد و تکامل حرکتی در طول عمر، تالیف کاتلین ام. هی وود، ترجمه مهدی نمازی زاده، انتشارات سمت.

·       رشد حرکتی، تالیف معصومه شجاعی، انتشارات دانشگاه امام حسین (ع).

·       یادگیری حرکتی، تالیف رسول حمایت طلب، امین جلالی و احمد نیک روان از انتشارات علم و حرکت

·       یادگیری حرکتی، تالیف صمد فتاحی، انتشارات ارسطو.

·       رشد حرکتی، تالیف گالاهو و ترجمه رسول حمایت طلب و همکاران، انتشارات علم و حرکت.

·       رشد و تکامل حرکتی، تالیف ولی اله کاشانی، انتشارات حتمی.

·       تحلیل پیشرفته رشد حرکتی، تالیف کاتلین هی وود، نانسی گچل، مریآن رابرتون، ترجمه علیرضا فارسی، انتشارات علم و حرکت.

·       درک رشد حرکتی در دوران مختلف زندگی، تالیف گالاهو، ترجمه رسول حمایت طلب، موحدی، فارسی و فولادیان، انتشارات علم و حرکت.

·       کتاب جامع درسنامه ای صفر تا صد رشد حرکتی در تربیت بدنی، تالیف رستمی پور، دپارتمان تخصصی تربیت بدنی.

·       کتاب ۱۰۰۰ تست رشد حرکتی، دپارتمان تخصصی تربیت بدنی.

·       کتاب جامع درسنامه ای صفر تا صد یادگیری حرکتی، تالیف رستمی پور، دپارتمان تخصصی تربیت بدنی.

·       کتاب ۱۰۰۰ تست یادگیری حرکتی، دپارتمان تخصصی تربیت بدنی.

·       رشد و یادگیری حرکتی: مجموعه تربیت بدنی، تالیف بهنام ملکی، انتشارات پوران پژوهش.

·       جزوات مکاتبه ای موسسه ماهان.

·       مجموعه سوالات آزمونهای ۹۰-۹۹ تربیت بدنی و علوم ورزشی، انتشارات مدرسان شریف.

منابع حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی کنکور ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی

منابع حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی در کنکور ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی ۱۴۰۱
منابع مرجع پرکاربرد سایر منابع مرجع منابع کمک آموزشی و تستی
·       حرکات اصلاحی سه استاد (دکتر قره خانلو دانشمندی و …)

·       حرکات اصلاحی و درمانی، تالیف خداداد لطافت کار، مهدی بخششی هریسی، سهراب قربانی و حسین آرش پور، انتشارات بامداد کتاب.

·       حرکات اصلاحی، تالیف رضا رجبی و هادی محمدی، انتشارات دانشگاه تهران.

·       حرکات اصلاحی، تالیف یحیی سخنگویی، انتشارات حتمی.

·       حرکات اصلاحی، تالیف امیر لطافت کا، انتشارات آوای ظهور.

·       اسیب شناسی ورزشی، تالیف سید محمد حسینی (چاپ جدید)، انتشارات حتمی.

 

·       آسیب شناسی ورزشی (پیشگیری و درمان) سه استاد (دکتر قره خانلو، دانشمندی و …)

·       جزوه آسیب شناسی ورزشی و حرکت اصلاحی، تالیف مینونژاد، انتشارات دانشگاه تهران.

·       مفاهیم بنیادی حرکات اصلاحی، تالیف محمدحسین علیزاده و مهدی قیطاسی، انتشارات پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی.

·       آسیب شناسی ورزشی اصول و مبانی، تالیف مصطفی ستمدیده، انتشارات اندیشه عصر.

·       راهنمای آسیب‌های ورزشی، تالیف سهیل ملااحمدی، انتشارات تیمورزاده.

·       آسیب‌های ورزشی، تالیف جی بر گرون، دیوید، گرین، هالی ویلسون و  ترجمه شهرام فرج زاده، انتشارات علم و حرکت.

·       راهنمای جامع و کاربردی پیشگیری از آسیب‌های ورزشی، تالیف ترجمه منصور صاحب الزمانی، نادر رهنما و هیمن محمدی، انتشارات پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی.

·       آسیب‌های ورزشی و حرکات اصلاحی، تالیف بهنام ملکی،  انتشارات پوران پژوهش.

·       کتاب ۱۰۰۰ تست ویژه آسیب شناسی و حرکات اصلاحی، تالیف درزایی، دپارتمان تخصصی تربیت بدنی.

·       جزوات مکاتبه ای موسسه ماهان.

·       مجموعه سوالات آزمونهای ۹۰-۹۹ تربیت بدنی و علوم ورزشی، انتشارات مدرسان شریف.

منابع مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی

منابع مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی در کنکور ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی ۱۴۰۱
منابع مرجع پرکاربرد سایر منابع مرجع منابع کمک آموزشی و تستی
·      مدیریت عملکرد در سازمان‌های ورزشی، تالیف مهرزاد حمیدی و محسن وحدانی، انتشارات بامداد کتاب .

·       مدیریت سازمان های ورزشی، تالیف نصراله سجادی

 

·       مدیریت سازمان های ورزشی و طرز اجرای مسابقات، تالیف هاشم کوزه چیان، نشر پیام نور.

·       مدیریت سازمان‌های ورزشی، تالیف لقمان کشاورز، انتشارات حتمی.

·       راهنمای مدیریت ورزشی، تالیف راجر جکسون، ریچارد پالمر، ترجمه محمد خبیری و همکاران، انتشارات کمیته ملی المپیک.

·       اختصارات در مدیریت ورزشی، تالیف علی محمد صفانیا، مرتضی دوستی و افسانه رحیم‌پور، انتشارات بامداد کتاب.

·       مدیریت ورزشی، انتشارات راهیان ارشد.

·       کتاب جامع درسنامه ای صفر تا صد مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی، تالیف رضایی و موحد، دپارتمان تخصصی تربیت بدنی.

·       جزوات مکاتبه ای موسسه ماهان.

·       مجموعه سوالات آزمونهای ۹۰-۹۹ تربیت بدنی و علوم ورزشی، انتشارات مدرسان شریف.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

منابع کنکور ارشد مشاوره 1401
ارشد مشاوره
منابع کنکور ارشد مشاوره- مشاوره خانواده و دیگر گرایشها

منابع کنکور ارشد مشاوره-مشاوره خانواده، مدرسه و دریگر گرایشها انتخاب درست منابع مطالعاتی کارشناسی ارشد در سال های اخیر اهمیت زیادی یافته است که از جمله دلایل آن می توان تعداد زیاد متقاضیان و همینطور تعداد زیاد منابع آموزشی معرفی شده عنوان کرد. انتخاب منابع نادرست نه تنها متقاضیان را …

منابع کنکور ارشد مهندسی شیمی 1401
ارشد مهندسی شیمی
منابع کنکور ارشد مهندسی شیمی همه گرایشها

منابع کنکور ارشد مهندسی شیمی همه گرایشها انتخاب درست منابع مطالعاتی کارشناسی ارشد در سال های اخیر اهمیت زیادی یافته است که از جمله دلایل آن می توان تعداد زیاد متقاضیان و همینطور تعداد زیاد منابع آموزشی معرفی شده عنوان کرد. انتخاب منابع نادرست نه تنها متقاضیان را دچار سردرگمی …

منابع ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی 1401
ارشد روانشناسی
منابع ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی ۱۴۰۱

منابع کنکور ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی ۱۴۰۱ برای قبولی در کنکور ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی، داوطلبان کنکور ارشد روانشناسی ۱۴۰۱ می بایست به سوالات هشت درس پاسخ دهند. در ادامه منابع کنکور ارشد روانشناسی مرتبط با گرایش روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی را معرفی می کنیم. …