دروس و ضرایب دروس ارشد مکانیک

دروس و ضرایب دروس ارشد مکانیک
ارشد مکانیک

دروس و ضرایب دروس ارشد مکانیک

در آزمون کارشناسی ارشد هر رشته ای یک سری دروس دارد که برای آمادگی آزمون ارشد باید مطالعه شوند. دروس و ضرایب دروس ارشد مکانیک براساس دفترچه سازمان سنجش براساس کد ضریب ها تعیین می شود.

مفهوم کد ضریب در آزمون کارشناسی ارشد

کد ضریب در آزمون کارشناسی ارشد بسیار اهمیت دارد. هر کد ضریب دروس و ضرایب اختصاص خود را دارد. گرایش های مختلف ارشد مکانیک در مفهومی به نام کد ضریب دسته بندی می شوند. اگر دروس و ضرایب دروس گرایش ها یکسان باشد، همه آن گرایش ها در یک کد ضریب دسته بندی می شوند. بنابراین تفاوت در دروس و ضرایب آنها باعث ایجاد کد ضریب های مختلف می شود. بنابراین باید براساس کد ضریب ها، دروس و ضرایب آن دروس تعیین و معرفی شوند.

کد ضریب های کنکور ارشد مکانیک

کد ضریب های کنکور ارشد مکانیک براساس اعلام سازمان سنجش به شرح جدول زیر می باشد.

کد ضریب ها و گرایش های زیر مجموعه در ارشد مکانیک

شماره ضریب عنوان رشته عنوان گرایش
۱ مهندسی مکانیک ساخت و تولید
جوش
۲ مهندسی مکانیک طراحی کاربردی
نگهداری و پایش تجهیزات
تسلیحات سلاح و مهمات
مهندسی هوافضا فناوری ماهواره
آیرودینامیک
مهندسی ماشین های ریلی
۳ مهندسی مکانیک تبدیل انرژی
مهندسی سیستم های انرژی تکنولوژی انرژی
انرژی و محیط زیست
سیستم های انرژی
مهندسی انرژی های تجدید پذیر
مهندسی هسته ای کاربرد پرتوها
گداخت هسته ای
مهندسی راکتور
مهندسی پرتو پزشکی
مهندسی چرخه سوخت
مهندسی احتراق
مواد، انرژی و تکنولوژی کوانتومی
۴ مهندسی پزشکی بیومکانیک
توان بخشی
ورزش
۵ مهندسی مکانیک مواد مرکب
دریا
مهندسی خودرو قوای محرکه خودرو
۶ مهندسی مکانیک طراحی و ساخت خودرو
مهندسی خودرو طراحی سیستم های دینامیکی خودرو
۷ مهندسی خودرو سازه و بدنه خودرو
۸ مهندسی مکاترونیک
۹ مهندسی سیتم های میکرو و نانوالکترو مکانیک

دروس و ضرایب دروس ارشد مکانیک در کد ضریب ۱

براساس جدولی که برای کد ضریب ها در ابتدای مطلب گذاشته ایم، رشته ها و گرایش های کد ضریب ۱ ارشد مکانیک مشخص است. دروس کد ضریب ۱ ارشد مکانیک و ضرایب این دروس به شرح جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس ارشد مکانیک کد ضریب ۱
زبان ۱
ریاضیات ۳
حرارت و سیالات ۲
جامدات ۳
دینامیک ۲
ساخت و تولید ۴

دروس و ضرایب دروس ارشد مکانیک در کد ضریب ۲

براساس جدولی که برای کد ضریب ها در ابتدای مطلب گذاشته ایم، رشته ها و گرایش های کد ضریب ۲ ارشد مکانیک مشخص است. دروس کد ضریب ۲ ارشد مکانیک و ضرایب این دروس به شرح جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس ارشد مکانیک کد ضریب ۲
زبان ۱
ریاضیات ۲
حرارت و سیالات ۲
جامدات ۳
دینامیک ۳

دروس و ضرایب دروس ارشد مکانیک در کد ضریب ۳

براساس جدولی که برای کد ضریب ها در ابتدای مطلب گذاشته ایم، رشته ها و گرایش های کد ضریب ۳ ارشد مکانیک مشخص است. دروس کد ضریب ۳ ارشد مکانیک و ضرایب این دروس به شرح جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس ارشد مکانیک کد ضریب ۳
زبان ۱
ریاضیات ۲
حرارت و سیالات ۳
جامدات ۲
دینامیک ۲

دروس و ضرایب دروس ارشد مکانیک در کد ضریب ۴

براساس جدولی که برای کد ضریب ها در ابتدای مطلب گذاشته ایم، رشته ها و گرایش های کد ضریب ۴ ارشد مکانیک مشخص است. دروس کد ضریب ۴ رشد مکانیک و ضرایب این دروس به شرح جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس ارشد مکانیک کد ضریب ۴
زبان ۳
ریاضیات ۴
حرارت و سیالات ۳
جامدات ۴
دینامیک یا مبانی بیومکانیک ۳
ساخت و تولید یا دروس پایه پزشکی شامل فیزیولوژی، آناتومی و فیزیک پزشکی ۳

دروس و ضرایب دروس ارشد مکانیک در کد ضریب ۵

براساس جدولی که برای کد ضریب ها در ابتدای مطلب گذاشته ایم، رشته ها و گرایش های کد ضریب ۵ ارشد مکانیک مشخص است. دروس کد ضریب ۵ ارشد مکانیک و ضرایب این دروس به شرح جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس ارشد مکانیک کد ضریب ۵
زبان ۲
ریاضیات ۳
حرارت و سیالات ۳
جامدات ۳
دینامیک ۲

دروس و ضرایب دروس ارشد مکانیک در کد ضریب ۶

براساس جدولی که برای کد ضریب ها در ابتدای مطلب گذاشته ایم، رشته ها و گرایش های کد ضریب ۶ ارشد مکانیک مشخص است. دروس کد ضریب ۶ ارشد مکانیک و ضرایب این دروس به شرح جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس ارشد مکانیک کد ضریب ۶
زبان ۲
ریاضیات ۳
حرارت و سیالات ۱
جامدات ۳
دینامیک ۴

دروس و ضرایب دروس ارشد مکانیک در کد ضریب ۷

براساس جدولی که برای کد ضریب ها در ابتدای مطلب گذاشته ایم، رشته ها و گرایش های کد ضریب ۷ ارشد مکانیک مشخص است. دروس کد ضریب ۷ ارشد مکانیک و ضرایب این دروس به شرح جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس ارشد مکانیک کد ضریب ۷
زبان ۲
ریاضیات ۳
حرارت و سیالات ۲
جامدات ۴
دینامیک ۳

دروس و ضرایب دروس ارشد مکانیک در کد ضریب ۸

براساس جدولی که برای کد ضریب ها در ابتدای مطلب گذاشته ایم، رشته ها و گرایش های کد ضریب ۸ ارشد مکانیک مشخص است. دروس کد ضریب ۸ ارشد مکانیک و ضرایب این دروس به شرح جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس ارشد مکانیک کد ضریب ۸
زبان ۱
ریاضیات ۲
حرارت و سیالات ۲
جامدات ۲
دینامیک ۳
ساخت و تولید ۲

دروس و ضرایب دروس ارشد مکانیک در کد ضریب ۹

براساس جدولی که برای کد ضریب ها در ابتدای مطلب گذاشته ایم، رشته ها و گرایش های کد ضریب ۹ ارشد مکانیک مشخص است. دروس کد ضریب ۹ ارشد مکانیک و ضرایب این دروس به شرح جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس ارشد مکانیک کد ضریب ۹
زبان ۱
ریاضیات ۲
حرارت و سیالات ۱
جامدات ۲
دینامیک ۱
ساخت و تولید ۴
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

منابع کنکور ارشد مشاوره 1401
ارشد مشاوره
منابع کنکور ارشد مشاوره- مشاوره خانواده و دیگر گرایشها

منابع کنکور ارشد مشاوره-مشاوره خانواده، مدرسه و دریگر گرایشها انتخاب درست منابع مطالعاتی کارشناسی ارشد در سال های اخیر اهمیت زیادی یافته است که از جمله دلایل آن می توان تعداد زیاد متقاضیان و همینطور تعداد زیاد منابع آموزشی معرفی شده عنوان کرد. انتخاب منابع نادرست نه تنها متقاضیان را …

منابع کنکور ارشد مهندسی شیمی 1401
ارشد مهندسی شیمی
منابع کنکور ارشد مهندسی شیمی همه گرایشها

منابع کنکور ارشد مهندسی شیمی همه گرایشها انتخاب درست منابع مطالعاتی کارشناسی ارشد در سال های اخیر اهمیت زیادی یافته است که از جمله دلایل آن می توان تعداد زیاد متقاضیان و همینطور تعداد زیاد منابع آموزشی معرفی شده عنوان کرد. انتخاب منابع نادرست نه تنها متقاضیان را دچار سردرگمی …

منابع ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی 1401
ارشد روانشناسی
منابع ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی ۱۴۰۱

منابع کنکور ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی ۱۴۰۱ برای قبولی در کنکور ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی، داوطلبان کنکور ارشد روانشناسی ۱۴۰۱ می بایست به سوالات هشت درس پاسخ دهند. در ادامه منابع کنکور ارشد روانشناسی مرتبط با گرایش روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی را معرفی می کنیم. …