دروس و ضرایب دروس ارشد قرآن و حدیث

دروس و ضرایب دروس ارشد قرآن و حدیث
ارشد قرآن و حدیث

دروس و ضرایب دروس ارشد قرآن و حدیث

در آزمون کارشناسی ارشد هر رشته ای یک سری دروس دارد که برای آمادگی آزمون ارشد باید مطالعه شوند. دروس و ضرایب دروس ارشد قرآن و حدیث براساس دفترچه سازمان سنجش براساس کد ضریب ها تعیین می شود.

مفهوم کد ضریب در آزمون کارشناسی ارشد

کد ضریب در آزمون کارشناسی ارشد بسیار اهمیت دارد. هر کد ضریب دروس و ضرایب اختصاص خود را دارد. گرایش های مختلف ارشد قرآن و حدیث در مفهومی به نام کد ضریب دسته بندی می شوند. اگر دروس و ضرایب دروس گرایش ها یکسان باشد، همه آن گرایش ها در یک کد ضریب دسته بندی می شوند. بنابراین تفاوت در دروس و ضرایب آنها باعث ایجاد کد ضریب های مختلف می شود. بنابراین باید براساس کد ضریب ها، دروس و ضرایب آن دروس تعیین و معرفی شوند.

کد ضریب های کنکور ارشد قرآن و حدیث

کد ضریب های کنکور ارشد قرآن و حدیث براساس اعلام سازمان سنجش به شرح جدول زیر می باشد.

کد ضریب ها و گرایش های زیر مجموعه در ارشد قرآن و حدیث

شماره ضریب عنوان رشته عنوان گرایش
۱ علوم قرآن و حدیث
۲ علوم قرآنی اعجاز
مستشرقان
ادبی
علوم قرآنی (برنامه درسی خاص)
علوم و معارف قرآن تفسیر اجتماعی
۳ علوم حدیث اقتصاد اسلامی
تفسیر اثری
نهج البلاغه
کلام و عقاید
اخلاق
عرفان اسلامی
نهج البلاغه اخلاق و تربیت فردی و اجتماعی
اجتماعی سیاسی و حقوق عمومی
اصول الدین و معارف علوی
علوم و معارف نهج البلاغه
۴ تفسیر و علوم قرآن

دروس و ضرایب دروس ارشد قرآن و حدیث در کد ضریب ۱

براساس جدولی که برای کد ضریب ها در ابتدای مطلب گذاشته ایم، رشته ها و گرایش های کد ضریب ۱ ارشد قرآن و حدیث مشخص است. دروس کد ضریب ۱ ارشد قرآن و حدیث و ضرایب این دروس به شرح جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس ارشد علوم قرآن و حدیث کد ضریب ۱
زبان عمومی و اختصاصی ۲
زبان عربی ۴
علوم قرآنی ۴
تفسیر ۳
حدیث ۳

دروس و ضرایب دروس ارشد قرآن و حدیث در کد ضریب ۲

براساس جدولی که برای کد ضریب ها در ابتدای مطلب گذاشته ایم، رشته ها و گرایش های کد ضریب ۲ ارشد قرآن و حدیث مشخص است. دروس کد ضریب ۲ ارشد قرآن و حدیث و ضرایب این دروس به شرح جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس ارشد علوم قرآن و حدیث کد ضریب ۲
زبان عمومی و اختصاصی ۲
زبان عربی ۴
علوم قرآنی ۴
تفسیر ۲
حدیث ۲

دروس و ضرایب دروس ارشد قرآن و حدیث در کد ضریب ۳

براساس جدولی که برای کد ضریب ها در ابتدای مطلب گذاشته ایم، رشته ها و گرایش های کد ضریب ۳ ارشد قرآن و حدیث مشخص است. دروس کد ضریب ۳ ارشد قرآن و حدیث و ضرایب این دروس به شرح جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس ارشد علوم قرآن و حدیث کد ضریب ۳
زبان عمومی و اختصاصی ۲
زبان عربی ۴
علوم قرآنی ۲
تفسیر ۲
حدیث ۴

دروس و ضرایب دروس ارشد قرآن و حدیث در کد ضریب ۴

براساس جدولی که برای کد ضریب ها در ابتدای مطلب گذاشته ایم، رشته ها و گرایش های کد ضریب ۴ ارشد قرآن و حدیث مشخص است. دروس کد ضریب ۴ رشد قرآن و حدیث و ضرایب این دروس به شرح جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس ارشد علوم قرآن و حدیث کد ضریب ۴
زبان عمومی و اختصاصی ۲
زبان عربی ۴
علوم قرآنی ۴
تفسیر ۴
حدیث ۲

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

منابع کنکور ارشد مشاوره 1401
ارشد مشاوره
منابع کنکور ارشد مشاوره- مشاوره خانواده و دیگر گرایشها

منابع کنکور ارشد مشاوره-مشاوره خانواده، مدرسه و دریگر گرایشها انتخاب درست منابع مطالعاتی کارشناسی ارشد در سال های اخیر اهمیت زیادی یافته است که از جمله دلایل آن می توان تعداد زیاد متقاضیان و همینطور تعداد زیاد منابع آموزشی معرفی شده عنوان کرد. انتخاب منابع نادرست نه تنها متقاضیان را …

منابع کنکور ارشد مهندسی شیمی 1401
ارشد مهندسی شیمی
منابع کنکور ارشد مهندسی شیمی همه گرایشها

منابع کنکور ارشد مهندسی شیمی همه گرایشها انتخاب درست منابع مطالعاتی کارشناسی ارشد در سال های اخیر اهمیت زیادی یافته است که از جمله دلایل آن می توان تعداد زیاد متقاضیان و همینطور تعداد زیاد منابع آموزشی معرفی شده عنوان کرد. انتخاب منابع نادرست نه تنها متقاضیان را دچار سردرگمی …

منابع ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی 1401
ارشد روانشناسی
منابع ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی ۱۴۰۱

منابع کنکور ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی ۱۴۰۱ برای قبولی در کنکور ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی، داوطلبان کنکور ارشد روانشناسی ۱۴۰۱ می بایست به سوالات هشت درس پاسخ دهند. در ادامه منابع کنکور ارشد روانشناسی مرتبط با گرایش روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی را معرفی می کنیم. …