دروس و ضرایب دروس ارشد ریاضی

دروس و ضرایب دروس ارشد ریاضی
ارشد ریاضی

دروس و ضرایب دروس ارشد ریاضی

در آزمون کارشناسی ارشد هر رشته ای یک سری دروس دارد که برای آمادگی آزمون ارشد باید مطالعه شوند. دروس و ضرایب دروس ارشد ریاضی براساس دفترچه سازمان سنجش براساس کد ضریب ها تعیین می شود.

مفهوم کد ضریب در آزمون کارشناسی ارشد

کد ضریب در آزمون کارشناسی ارشد بسیار اهمیت دارد. هر کد ضریب دروس و ضرایب اختصاص خود را دارد. گرایش های مختلف ارشد ریاضی در مفهومی به نام کد ضریب دسته بندی می شوند. اگر دروس و ضرایب دروس گرایش ها یکسان باشد، همه آن گرایش ها در یک کد ضریب دسته بندی می شوند. بنابراین تفاوت در دروس و ضرایب آنها باعث ایجاد کد ضریب های مختلف می شود. بنابراین باید براساس کد ضریب ها، دروس و ضرایب آن دروس تعیین و معرفی شوند.

کد ضریب های کنکور ارشد ریاضی

کد ضریب های کنکور ارشد ریاضی براساس اعلام سازمان سنجش به شرح جدول زیر می باشد.

کد ضریب ها و گرایش های زیر مجموعه در ارشد ریاضی

شماره کد ضریب عنوان رشته عنوان گرایش
۱ ریاضیات و کاربردها جبر
آنالیز
هندسه (توپولوژی)
گراف و ترکیبیات
منطق ریاضی
دکتری پیوسته ریاضی جبر
آنالیز
هندسه
۲ ریاضی کاربردی آنالیز عددی
بهینه سازی
معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی
۳ ریاضی کاربردی ریاضی مالی
بیوانفورماتیک
دکتری پیوسته ریاضی ریاضی کاربردی
۴ ریاضی کاربردی رمز و کد
۵ ریاضی کاربردی علوم داده
۶ ریاضی کاربردی ریاضیات زیستی
۷ آموزش ریاضی
۸ محاسبات نرم ساختارهای جبر منطقی

دروس و ضرایب دروس ارشد ریاضی در کد ضریب ۱

براساس جدولی که برای کد ضریب ها در ابتدای مطلب گذاشته ایم، رشته ها و گرایش های کد ضریب ۱ ارشد ریاضی مشخص است. دروس کد ضریب ۱ ارشد ریاضی و ضرایب این دروس به شرح جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس ارشد ریاضی کد ضریب ۱
زبان ۲
دروس پایه ۳
آنالیز ریاضی ۴
مبانی جبر و مبانی ترکیبیات ۴

دروس و ضرایب دروس ارشد ریاضی در کد ضریب ۲

براساس جدولی که برای کد ضریب ها در ابتدای مطلب گذاشته ایم، رشته ها و گرایش های کد ضریب ۲ ارشد ریاضی مشخص است. دروس کد ضریب ۲ ارشد ریاضی و ضرایب این دروس به شرح جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس ارشد ریاضی کد ضریب ۲
زبان ۲
دروس پایه ۳
آنالیز ریاضی ۳
جبر خطی عددی، بهینه سازی خطی و نظریه مقدماتی معادلات دیفرانسیل ۴

دروس و ضرایب دروس ارشد ریاضی در کد ضریب ۳

براساس جدولی که برای کد ضریب ها در ابتدای مطلب گذاشته ایم، رشته ها و گرایش های کد ضریب ۳ ارشد ریاضی مشخص است. دروس کد ضریب ۳ ارشد ریاضی و ضرایب این دروس به شرح جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس ارشد ریاضی کد ضریب ۳
زبان ۲
دروس پایه ۳
آنالیز ریاضی ۳
احتمال (۱ و ۲) و فرایندهای تصادفی ۱ ۴

دروس و ضرایب دروس ارشد ریاضی در کد ضریب ۴

براساس جدولی که برای کد ضریب ها در ابتدای مطلب گذاشته ایم، رشته ها و گرایش های کد ضریب ۴ ارشد ریاضی مشخص است. دروس کد ضریب ۴ ارشد ریاضی و ضرایب این دروس به شرح جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس ارشد ریاضی کد ضریب ۴
زبان ۲
دروس پایه ۳
آنالیز ریاضی ۱
احتمال (۱ و ۲) و فرایندهای تصادفی ۱ ۴

دروس و ضرایب دروس ارشد ریاضی در کد ضریب ۵

براساس جدولی که برای کد ضریب ها در ابتدای مطلب گذاشته ایم، رشته ها و گرایش های کد ضریب ۵ ارشد ریاضی مشخص است. دروس کد ضریب ۵ ارشد ریاضی و ضرایب این دروس به شرح جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس ارشد ریاضی کد ضریب ۵
زبان ۲
دروس پایه ۴
احتمال (۱ و ۲) و فرایندهای تصادفی ۱ ۴

دروس و ضرایب دروس ارشد ریاضی در کد ضریب ۶

براساس جدولی که برای کد ضریب ها در ابتدای مطلب گذاشته ایم، رشته ها و گرایش های کد ضریب ۶ ارشد ریاضی مشخص است. دروس کد ضریب ۶ ارشد ریاضی و ضرایب این دروس به شرح جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس ارشد ریاضی کد ضریب ۶
زبان ۲
دروس پایه ۳
آنالیز ریاضی ۳
جبر خطی عددی، بهینه سازی خطی و نظریه مقدماتی معادلات دیفرانسیل ۳
احتمال (۱ و ۲) و فرایندهای تصادفی ۱ ۳

دروس و ضرایب دروس ارشد ریاضی در کد ضریب ۷

براساس جدولی که برای کد ضریب ها در ابتدای مطلب گذاشته ایم، رشته ها و گرایش های کد ضریب ۷ ارشد ریاضی مشخص است. دروس کد ضریب ۷ ارشد ریاضی و ضرایب این دروس به شرح جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس ارشد ریاضی کد ضریب ۷
زبان ۲
دروس پایه ۴
آنالیز ریاضی ۳
مبانی جبر و مبانی ترکیبیات ۳

دروس و ضرایب دروس ارشد ریاضی در کد ضریب ۸

براساس جدولی که برای کد ضریب ها در ابتدای مطلب گذاشته ایم، رشته ها و گرایش های کد ضریب ۸ ارشد ریاضی مشخص است. دروس کد ضریب ۸ ارشد ریاضی و ضرایب این دروس به شرح جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس ارشد ریاضی کد ضریب ۸
زبان ۲
دروس پایه ۴
آنالیز ریاضی ۳
مبانی جبر و مبانی ترکیبیات ۴
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

منابع کنکور ارشد مشاوره 1401
ارشد مشاوره
منابع کنکور ارشد مشاوره- مشاوره خانواده و دیگر گرایشها

منابع کنکور ارشد مشاوره-مشاوره خانواده، مدرسه و دریگر گرایشها انتخاب درست منابع مطالعاتی کارشناسی ارشد در سال های اخیر اهمیت زیادی یافته است که از جمله دلایل آن می توان تعداد زیاد متقاضیان و همینطور تعداد زیاد منابع آموزشی معرفی شده عنوان کرد. انتخاب منابع نادرست نه تنها متقاضیان را …

منابع کنکور ارشد مهندسی شیمی 1401
ارشد مهندسی شیمی
منابع کنکور ارشد مهندسی شیمی همه گرایشها

منابع کنکور ارشد مهندسی شیمی همه گرایشها انتخاب درست منابع مطالعاتی کارشناسی ارشد در سال های اخیر اهمیت زیادی یافته است که از جمله دلایل آن می توان تعداد زیاد متقاضیان و همینطور تعداد زیاد منابع آموزشی معرفی شده عنوان کرد. انتخاب منابع نادرست نه تنها متقاضیان را دچار سردرگمی …

منابع ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی 1401
ارشد روانشناسی
منابع ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی ۱۴۰۱

منابع کنکور ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی ۱۴۰۱ برای قبولی در کنکور ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی، داوطلبان کنکور ارشد روانشناسی ۱۴۰۱ می بایست به سوالات هشت درس پاسخ دهند. در ادامه منابع کنکور ارشد روانشناسی مرتبط با گرایش روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی را معرفی می کنیم. …