دروس و ضرایب دروس ارشد تربیت بدنی

دروس و ضرایب دروس ارشد تربیت بدنی
ارشد تربیت بدنی

دروس و ضرایب دروس ارشد تربیت بدنی

در آزمون کارشناسی ارشد هر رشته ای یک سری دروس دارد که برای آمادگی آزمون ارشد باید مطالعه شوند. دروس و ضرایب دروس ارشد تربیت بدنی براساس دفترچه سازمان سنجش براساس کد ضریب ها تعیین می شود.

مفهوم کد ضریب در آزمون کارشناسی ارشد

کد ضریب در آزمون کارشناسی ارشد بسیار اهمیت دارد. هر کد ضریب دروس و ضرایب اختصاص خود را دارد. گرایش های مختلف ارشد تربیت بدنی در مفهومی به نام کد ضریب دسته بندی می شوند. اگر دروس و ضرایب دروس گرایش ها یکسان باشد، همه آن گرایش ها در یک کد ضریب دسته بندی می شوند. بنابراین تفاوت در دروس و ضرایب آنها باعث ایجاد کد ضریب های مختلف می شود. بنابراین باید براساس کد ضریب ها، دروس و ضرایب آن دروس تعیین و معرفی شوند.

کد ضریب های کنکور ارشد تربیت بدنی

کد ضریب های کنکور ارشد تربیت بدنی براساس اعلام سازمان سنجش به شرح جدول زیر می باشد.

کد ضریب ها و گرایش های زیر مجموعه در ارشد تربیت بدنی

شماره کد ضریب عنوان رشته عنوان گرایش
۱ رفتار حرکتی رشد حرکتی
یادکیری و کنترل حرکتی
آموزش تربیت بدنی
روانشناسی ورزشی
۲ فیزیولوژی ورزشی فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی
فیزیولوژی ورزشی کاربردی
فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض
فیزیولوژی فعالیت ورزشی بالینی
تغذیه ورزش
۳ بیومکانیک ورزشی
۴ آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی حرکات اصلاحی
امدادگر ورزشی
تربیت بدنی ویژه
۵ مدیریت ورزشی مدیریت بازاریابی در ورزش
مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی
مدیریت اوقات فراغت ورزشهای تفریحی
مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی
مدیریت رسانه های ورزشی
مدیریت رویدادهای ورزشی

دروس و ضرایب دروس ارشد تربیت بدنی در کد ضریب ۱

براساس جدولی که برای کد ضریب ها در ابتدای مطلب گذاشته ایم، رشته ها و گرایش های کد ضریب ۱ ارشد تربیت بدنی مشخص است. دروس کد ضریب ۱ ارشد تربیت بدنی و ضرایب این دروس به شرح جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس ارشد تربیت بدنی در کد ضریب یک
زبان عمومی و تخصصی تربیت بدنی و علوم ورزشی ۲
فیزیولوژی و تغذیه ورزشی ۱
آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی ۲
حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی ۱
رشد و یادگیری حرکتی ۴
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی ۱
مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی ۱

دروس و ضرایب دروس ارشد تربیت بدنی در کد ضریب ۲

براساس جدولی که برای کد ضریب ها در ابتدای مطلب گذاشته ایم، رشته ها و گرایش های کد ضریب ۲ ارشد تربیت بدنی مشخص است. دروس کد ضریب ۲ ارشد تربیت بدنی و ضرایب این دروس به شرح جدول زیر است.

دروس ارشد و ضرایب دروس ارشد تربیت بدنی در کد ضریب دو
زبان عمومی و تخصصی تربیت بدنی و علوم ورزشی ۲
فیزیولوژی و تغذیه ورزشی ۴
آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی ۲
حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی ۱
رشد و یادگیری حرکتی ۱
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی ۱
مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی ۱

دروس و ضرایب دروس ارشد تربیت بدنی در کد ضریب ۳

براساس جدولی که برای کد ضریب ها در ابتدای مطلب گذاشته ایم، رشته ها و گرایش های کد ضریب ۳ ارشد تربیت بدنی مشخص است. دروس کد ضریب ۳ ارشد تربیت بدنی و ضرایب این دروس به شرح جدول زیر است.

دروس ارشد و ضرایب دروس ارشد تربیت بدنی در کد ضریب ۳
زبان عمومی و تخصصی تربیت بدنی و علوم ورزشی ۲
فیزیولوژی و تغذیه ورزشی ۱
آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی ۲
حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی ۴
رشد و یادگیری حرکتی ۱
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی ۱
مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی ۱

دروس و ضرایب دروس ارشد تربیت بدنی در کد ضریب ۴

براساس جدولی که برای کد ضریب ها در ابتدای مطلب گذاشته ایم، رشته ها و گرایش های کد ضریب ۴ ارشد تربیت بدنی مشخص است. دروس کد ضریب ۴ رشد تربیت بدنی و ضرایب این دروس به شرح جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس ارشد تربیت بدنی در کد ضریب ۴
زبان عمومی و تخصصی تربیت بدنی و علوم ورزشی ۲
فیزیولوژی و تغذیه ورزشی ۱
آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی ۲
حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی ۱
رشد و یادگیری حرکتی ۱
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی ۴
مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی ۱

دروس و ضرایب دروس ارشد تربیت بدنی در کد ضریب ۵

براساس جدولی که برای کد ضریب ها در ابتدای مطلب گذاشته ایم، رشته ها و گرایش های کد ضریب ۵ ارشد تربیت بدنی مشخص است. دروس کد ضریب ۵ ارشد تربیت بدنی و ضرایب این دروس به شرح جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس ارشد تربیت بدنی در کد ضریب ۵
زبان عمومی و تخصصی تربیت بدنی و علوم ورزشی ۲
فیزیولوژی و تغذیه ورزشی ۱
آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی ۲
حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی ۱
رشد و یادگیری حرکتی ۱
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی ۱
مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی ۴

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

منابع کنکور ارشد مشاوره 1401
ارشد مشاوره
منابع کنکور ارشد مشاوره- مشاوره خانواده و دیگر گرایشها

منابع کنکور ارشد مشاوره-مشاوره خانواده، مدرسه و دریگر گرایشها انتخاب درست منابع مطالعاتی کارشناسی ارشد در سال های اخیر اهمیت زیادی یافته است که از جمله دلایل آن می توان تعداد زیاد متقاضیان و همینطور تعداد زیاد منابع آموزشی معرفی شده عنوان کرد. انتخاب منابع نادرست نه تنها متقاضیان را …

منابع کنکور ارشد مهندسی شیمی 1401
ارشد مهندسی شیمی
منابع کنکور ارشد مهندسی شیمی همه گرایشها

منابع کنکور ارشد مهندسی شیمی همه گرایشها انتخاب درست منابع مطالعاتی کارشناسی ارشد در سال های اخیر اهمیت زیادی یافته است که از جمله دلایل آن می توان تعداد زیاد متقاضیان و همینطور تعداد زیاد منابع آموزشی معرفی شده عنوان کرد. انتخاب منابع نادرست نه تنها متقاضیان را دچار سردرگمی …

منابع ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی 1401
ارشد روانشناسی
منابع ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی ۱۴۰۱

منابع کنکور ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی ۱۴۰۱ برای قبولی در کنکور ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی، داوطلبان کنکور ارشد روانشناسی ۱۴۰۱ می بایست به سوالات هشت درس پاسخ دهند. در ادامه منابع کنکور ارشد روانشناسی مرتبط با گرایش روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی را معرفی می کنیم. …