دروس و ضرایب دروس ارشد هنرهای نمایشی و سینما

دروس و ضرایب دروس ارشد هنرهای نمایشی و سینما
ارشد هنرهای نمایشی و سینما

دروس و ضرایب دروس ارشد هنرهای نمایشی و سینما

در آزمون کارشناسی ارشد هر رشته ای یک سری دروس دارد که برای آمادگی آزمون ارشد باید مطالعه شوند. دروس و ضرایب دروس ارشد هنرهای نمایشی و سینما براساس دفترچه سازمان سنجش براساس کد ضریب ها تعیین می شود.

مفهوم کد ضریب در آزمون کارشناسی ارشد

کد ضریب در آزمون کارشناسی ارشد بسیار اهمیت دارد. هر کد ضریب دروس و ضرایب اختصاص خود را دارد. گرایش های مختلف ارشد هنرهای نمایشی و سینما در مفهومی به نام کد ضریب دسته بندی می شوند. اگر دروس و ضرایب دروس گرایش ها یکسان باشد، همه آن گرایش ها در یک کد ضریب دسته بندی می شوند. بنابراین تفاوت در دروس و ضرایب آنها باعث ایجاد کد ضریب های مختلف می شود. بنابراین باید براساس کد ضریب ها، دروس و ضرایب آن دروس تعیین و معرفی شوند.

کد ضریب های کنکور ارشد هنرهای نمایشی و سینما

کد ضریب های کنکور ارشد هنرهای نمایشی و سینما براساس اعلام سازمان سنجش به شرح جدول زیر می باشد.

کد ضریب ها و گرایش های زیر مجموعه در ارشد هنرهای نمایشی و سینما

شماره کد ضریب عنوان رشته عنوان گرایش
۱ کارگردانی نمایش
۲ سینما
۳ تولید سیما (پذیرش فقط مرد)
۴ ادبیات نمایشی
۵ بازیگری
۶ تهیه کنندگی نمایشی
مستند
آموزشی
۷ رادیو نویسندگی
سردبیری و تهیه کنندگی

دروس و ضرایب دروس ارشد هنرهای نمایشی و سینما در کد ضریب ۱

براساس جدولی که برای کد ضریب ها در ابتدای مطلب گذاشته ایم، رشته ها و گرایش های کد ضریب ۱ ارشد هنرهای نمایشی و سینما مشخص است. دروس کد ضریب ۱ ارشد هنرهای نمایشی و سینما و ضرایب این دروس به شرح جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس ارشد سینما و هنرهای نمایشی کد ضریب ۱
زبان ۱
دانسـتنی های هنری ۲
دانستنی های تخصصی، تاریخی و بینشی در هنر نمایش ۲
کارگردانی ۳
پروژه تشریحی تجزیه و تحلیل نمایشنامه ۲

دروس و ضرایب دروس ارشد هنرهای نمایشی و سینما در کد ضریب ۲

براساس جدولی که برای کد ضریب ها در ابتدای مطلب گذاشته ایم، رشته ها و گرایش های کد ضریب ۲ ارشد هنرهای نمایشی و سینما مشخص است. دروس کد ضریب ۲ ارشد هنرهای نمایشی و سینما و ضرایب این دروس به شرح جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس ارشد سینما و هنرهای نمایشی کد ضریب ۲
زبان ۲
فرهنگ، هنر و ادبیات ایران و جهان ۲
مبانی نظری سـینما ۳
بررسـی و نقد آثار سـینمایی ۳

دروس و ضرایب دروس ارشد هنرهای نمایشی و سینما در کد ضریب ۳

براساس جدولی که برای کد ضریب ها در ابتدای مطلب گذاشته ایم، رشته ها و گرایش های کد ضریب ۳ ارشد هنرهای نمایشی و سینما مشخص است. دروس کد ضریب ۳ ارشد هنرهای نمایشی و سینما و ضرایب این دروس به شرح جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس ارشد سینما و هنرهای نمایشی کد ضریب ۳
زبان ۲
دانسـتنی های هنری ۲
درک تصویر و خلاقیت نمایشی ۳
شناخت وسایل ارتباط جمعی ۲
مبانی نظری هنری ۲

دروس و ضرایب دروس ارشد هنرهای نمایشی و سینما در کد ضریب ۴

براساس جدولی که برای کد ضریب ها در ابتدای مطلب گذاشته ایم، رشته ها و گرایش های کد ضریب ۴ ارشد هنرهای نمایشی و سینما مشخص است. دروس کد ضریب ۴ رشد هنرهای نمایشی و سینما و ضرایب این دروس به شرح جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس ارشد سینما و هنرهای نمایشی کد ضریب ۴
زبان ۲
فرهنگ، هنر و ادبیات ایران و جهان ۲
مبانی نظری سـینما ۳
پروژه تشریحی نمایشنامه نویسی ۳

دروس و ضرایب دروس ارشد هنرهای نمایشی و سینما در کد ضریب ۵

براساس جدولی که برای کد ضریب ها در ابتدای مطلب گذاشته ایم، رشته ها و گرایش های کد ضریب ۵ ارشد هنرهای نمایشی و سینما مشخص است. دروس کد ضریب ۵ ارشد هنرهای نمایشی و سینما و ضرایب این دروس به شرح جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس ارشد سینما و هنرهای نمایشی کد ضریب ۵
زبان ۱
دانسـتنی های هنری ۲
دانستنی های تخصصی، تاریخی و بینشی در هنر نمایش ۲
دروس تخصصی بازیگری ۳
آزمون عملی بازیگری ۴

دروس و ضرایب دروس ارشد هنرهای نمایشی و سینما در کد ضریب ۶

براساس جدولی که برای کد ضریب ها در ابتدای مطلب گذاشته ایم، رشته ها و گرایش های کد ضریب ۶ ارشد هنرهای نمایشی و سینما مشخص است. دروس کد ضریب ۶ ارشد هنرهای نمایشی و سینما و ضرایب این دروس به شرح جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس ارشد سینما و هنرهای نمایشی کد ضریب ۶
زبان ۲
فرهنگ، هنر و ادبیات ایران و جهان ۳
دانسـتنی های هنری ۲
درک تصویر و خلاقیت نمایشی ۳
شناخت وسایل ارتباط جمعی ۲
مبانی نظری هنری ۲

دروس و ضرایب دروس ارشد هنرهای نمایشی و سینما در کد ضریب ۷

براساس جدولی که برای کد ضریب ها در ابتدای مطلب گذاشته ایم، رشته ها و گرایش های کد ضریب ۷ ارشد هنرهای نمایشی و سینما مشخص است. دروس کد ضریب ۷ ارشد هنرهای نمایشی و سینما و ضرایب این دروس به شرح جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس ارشد سینما و هنرهای نمایشی کد ضریب ۷
زبان ۲
فرهنگ، هنر و ادبیات ایران و جهان ۳
دانسـتنی های هنری ۲
شناخت وسایل ارتباط جمعی ۳
مبانی نظری هنری ۲
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

منابع کنکور ارشد مشاوره 1401
ارشد مشاوره
منابع کنکور ارشد مشاوره- مشاوره خانواده و دیگر گرایشها

منابع کنکور ارشد مشاوره-مشاوره خانواده، مدرسه و دریگر گرایشها انتخاب درست منابع مطالعاتی کارشناسی ارشد در سال های اخیر اهمیت زیادی یافته است که از جمله دلایل آن می توان تعداد زیاد متقاضیان و همینطور تعداد زیاد منابع آموزشی معرفی شده عنوان کرد. انتخاب منابع نادرست نه تنها متقاضیان را …

منابع کنکور ارشد مهندسی شیمی 1401
ارشد مهندسی شیمی
منابع کنکور ارشد مهندسی شیمی همه گرایشها

منابع کنکور ارشد مهندسی شیمی همه گرایشها انتخاب درست منابع مطالعاتی کارشناسی ارشد در سال های اخیر اهمیت زیادی یافته است که از جمله دلایل آن می توان تعداد زیاد متقاضیان و همینطور تعداد زیاد منابع آموزشی معرفی شده عنوان کرد. انتخاب منابع نادرست نه تنها متقاضیان را دچار سردرگمی …

منابع ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی 1401
ارشد روانشناسی
منابع ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی ۱۴۰۱

منابع کنکور ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی ۱۴۰۱ برای قبولی در کنکور ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی، داوطلبان کنکور ارشد روانشناسی ۱۴۰۱ می بایست به سوالات هشت درس پاسخ دهند. در ادامه منابع کنکور ارشد روانشناسی مرتبط با گرایش روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی را معرفی می کنیم. …