دروس و ضرایب دروس ارشد هنرهای تصویری و طراحی

دروس و ضرایب دروس ارشد هنرهای تصویری و طراحی
ارشد هنرهای تصویری و طراحی

دروس و ضرایب دروس ارشد هنرهای تصویری و طراحی

در آزمون کارشناسی ارشد هر رشته ای یک سری دروس دارد که برای آمادگی آزمون ارشد باید مطالعه شوند. دروس و ضرایب دروس ارشد هنرهای تصویری و طراحی براساس دفترچه سازمان سنجش براساس کد ضریب ها تعیین می شود.

مفهوم کد ضریب در آزمون کارشناسی ارشد

کد ضریب در آزمون کارشناسی ارشد بسیار اهمیت دارد. هر کد ضریب دروس و ضرایب اختصاص خود را دارد. گرایش های مختلف ارشد هنرهای تصویری و طراحی در مفهومی به نام کد ضریب دسته بندی می شوند. اگر دروس و ضرایب دروس گرایش ها یکسان باشد، همه آن گرایش ها در یک کد ضریب دسته بندی می شوند. بنابراین تفاوت در دروس و ضرایب آنها باعث ایجاد کد ضریب های مختلف می شود. بنابراین باید براساس کد ضریب ها، دروس و ضرایب آن دروس تعیین و معرفی شوند.

کد ضریب های کنکور ارشد هنرهای تصویری و طراحی

کد ضریب های کنکور ارشد هنرهای تصویری و طراحی براساس اعلام سازمان سنجش به شرح جدول زیر می باشد.

کد ضریب ها و گرایش های زیر مجموعه در ارشد هنرهای تصویری و طراحی

شماره کد ضریب عنوان رشته عنوان گرایش
۱ تصویر متحرک (انیمیشن)
۲ ارتباط تصویری
۳ تصویرسازی
۴ نقاشی
۵ عکاسی
۶ مرمت اشیاء فرهنگی و تاریخی
باستان سنجی آثار و مواد آلی
آثار و مواد معدنی
۷ هنرهای رایانه ای طراحی شبیه ساز هوشمند
تولید بازی های رایانه ای
هنرهای چند رسانه ای

دروس و ضرایب دروس ارشد هنرهای تصویری و طراحی در کد ضریب ۱

براساس جدولی که برای کد ضریب ها در ابتدای مطلب گذاشته ایم، رشته ها و گرایش های کد ضریب ۱ ارشد هنرهای تصویری و طراحی مشخص است. دروس کد ضریب ۱ ارشد هنرهای تصویری و طراحی و ضرایب این دروس به شرح جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس ارشد هنرهای تصویری و طراحی کد ضریب ۱
زبان ۲
فرهنگ، هنر و ادبیات ایران و جهان ۲
نقد هنری و ادبی ۱
مبانی نظری عکاســی ۱
پروژه عملی تصویر متحرک ۴

دروس و ضرایب دروس ارشد هنرهای تصویری و طراحی در کد ضریب ۲

براساس جدولی که برای کد ضریب ها در ابتدای مطلب گذاشته ایم، رشته ها و گرایش های کد ضریب ۲ ارشد هنرهای تصویری و طراحی مشخص است. دروس کد ضریب ۲ ارشد هنرهای تصویری و طراحی و ضرایب این دروس به شرح جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس ارشد هنرهای تصویری و طراحی کد ضریب ۲
زبان ۲
فرهنگ، هنر و ادبیات ایران و جهان ۲
نقد هنری و ادبی ۱
مبانی نظری عکاســی ۱
پروژه عملی ارتباط تصویری ۴

دروس و ضرایب دروس ارشد هنرهای تصویری و طراحی در کد ضریب ۳

براساس جدولی که برای کد ضریب ها در ابتدای مطلب گذاشته ایم، رشته ها و گرایش های کد ضریب ۳ ارشد هنرهای تصویری و طراحی مشخص است. دروس کد ضریب ۳ ارشد هنرهای تصویری و طراحی و ضرایب این دروس به شرح جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس ارشد هنرهای تصویری و طراحی کد ضریب ۳
زبان ۲
فرهنگ، هنر و ادبیات ایران و جهان ۲
نقد هنری و ادبی ۱
پروژه عملی تصویرسازی ۴

دروس و ضرایب دروس ارشد هنرهای تصویری و طراحی در کد ضریب ۴

براساس جدولی که برای کد ضریب ها در ابتدای مطلب گذاشته ایم، رشته ها و گرایش های کد ضریب ۴ ارشد هنرهای تصویری و طراحی مشخص است. دروس کد ضریب ۴ رشد هنرهای تصویری و طراحی و ضرایب این دروس به شرح جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس ارشد هنرهای تصویری و طراحی کد ضریب ۴
زبان ۲
فرهنگ، هنر و ادبیات ایران و جهان ۲
نقد هنری و ادبی ۱
پروژه عملی نقاشی ۴

دروس و ضرایب دروس ارشد هنرهای تصویری و طراحی در کد ضریب ۵

براساس جدولی که برای کد ضریب ها در ابتدای مطلب گذاشته ایم، رشته ها و گرایش های کد ضریب ۵ ارشد هنرهای تصویری و طراحی مشخص است. دروس کد ضریب ۵ ارشد هنرهای تصویری و طراحی و ضرایب این دروس به شرح جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس ارشد هنرهای تصویری و طراحی کد ضریب ۵
زبان ۲
فرهنگ، هنر و ادبیات ایران و جهان ۲
مبانی نظری عکاســی ۳
فن شــناســی عکاســی ۳

دروس و ضرایب دروس ارشد هنرهای تصویری و طراحی در کد ضریب ۶

براساس جدولی که برای کد ضریب ها در ابتدای مطلب گذاشته ایم، رشته ها و گرایش های کد ضریب ۶ ارشد هنرهای تصویری و طراحی مشخص است. دروس کد ضریب ۶ ارشد هنرهای تصویری و طراحی و ضرایب این دروس به شرح جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس ارشد هنرهای تصویری و طراحی کد ضریب ۶
زبان ۲
فرهنگ، هنر و ادبیات ایران و جهان ۲
مبانی نظری مرمت ۴
آسیب شنا سی و فن شنا سی آثار ۳

دروس و ضرایب دروس ارشد هنرهای تصویری و طراحی در کد ضریب ۷

براساس جدولی که برای کد ضریب ها در ابتدای مطلب گذاشته ایم، رشته ها و گرایش های کد ضریب ۷ ارشد هنرهای تصویری و طراحی مشخص است. دروس کد ضریب ۷ ارشد هنرهای تصویری و طراحی و ضرایب این دروس به شرح جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس ارشد هنرهای تصویری و طراحی کد ضریب ۷
زبان ۲
فرهنگ، هنر و ادبیات ایران و جهان ۲
نقد هنری و ادبی ۱
مبانی نظری عکاســی ۱
مبانی رایانه و مبانی هنر در فضای مجازی ۳

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

منابع کنکور ارشد مشاوره 1401
ارشد مشاوره
منابع کنکور ارشد مشاوره- مشاوره خانواده و دیگر گرایشها

منابع کنکور ارشد مشاوره-مشاوره خانواده، مدرسه و دریگر گرایشها انتخاب درست منابع مطالعاتی کارشناسی ارشد در سال های اخیر اهمیت زیادی یافته است که از جمله دلایل آن می توان تعداد زیاد متقاضیان و همینطور تعداد زیاد منابع آموزشی معرفی شده عنوان کرد. انتخاب منابع نادرست نه تنها متقاضیان را …

منابع کنکور ارشد مهندسی شیمی 1401
ارشد مهندسی شیمی
منابع کنکور ارشد مهندسی شیمی همه گرایشها

منابع کنکور ارشد مهندسی شیمی همه گرایشها انتخاب درست منابع مطالعاتی کارشناسی ارشد در سال های اخیر اهمیت زیادی یافته است که از جمله دلایل آن می توان تعداد زیاد متقاضیان و همینطور تعداد زیاد منابع آموزشی معرفی شده عنوان کرد. انتخاب منابع نادرست نه تنها متقاضیان را دچار سردرگمی …

منابع ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی 1401
ارشد روانشناسی
منابع ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی ۱۴۰۱

منابع کنکور ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی ۱۴۰۱ برای قبولی در کنکور ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی، داوطلبان کنکور ارشد روانشناسی ۱۴۰۱ می بایست به سوالات هشت درس پاسخ دهند. در ادامه منابع کنکور ارشد روانشناسی مرتبط با گرایش روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی را معرفی می کنیم. …