منابع کنکور ارشد تاریخ ۱۴۰۱

منابع کنکور ارشد تاریخ 1401
ارشد تاریخ

منابع کنکور ارشد تاریخ ۱۴۰۱

اگر بتوانید بهترین منابع کنکور ارشد تاریخ ۱۴۰۱ را پیدا کنید و به مطالعه آن بپردازید، بی شک به رتبه ای قابل قبول دست خواهید یافت. همچنین در مطالعه منابع کنکور ارشد تاریخ، اهمیت دروس و ضرایب در هر گرایش کنکور ارشد تاریخ با دیگری متفاوت است. به همین جهت، اطلاع از دروس و ضرایب آن و منابع مناسب برای هرکدام از گرایش های کنکور ارشد تاریخ از اهمیتی بالا برخوردار است. چراکه داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد تاریخ می توانند به تناسب اهمیت هر درس، منابع کنکور ارشد تاریخ را انتخاب کنند. اگر درسی ضریب و اهمیت بالایی دارد، منابع غنی تر، پربارتر و کامل تری برای آن درس انتخاب و وقت بیشتری به آن اختصاص داده می شود. از سوی دیگر، اگر اهمیت درسی در قبولی کنکور ارشد تاریخ چندان زیاد نباشد، می توان منابع کنکوری نظیر جزوات و منابع کم حجم تر را به عنوان منبع کنکور ارشد انتخاب نمود. پس بهتر است داوطلبان کنکور ارشد تاریخ قبل از آمادگی و ثبت نام در کنکور کارشناسی ارشد تاریخ درباره گرایش موردنظر خود مطمئن شوند و متناسب با آن منابع کنکور ارشد تاریخ ۱۴۰۱ را انتخاب کنند. در ادامه منابع گرایش های ارشد تاریخ را معرفی می کنیم.

تعداد سوالات کنکور ارشد تاریخ ۱۴۰۱

در دفترچه سوالات کنکور ارشد تاریخ ۱۴۰۱، شش ماده امتحانی و مبحث وجود دارد. مجموع سوالات کنکور ارشد تاریخ ۱۴۰۱، ۱۵۰ سوال است و مدت زمان پاسخگویی به سوالات ۱۳۰ دقیقه می باشد. تعداد سوالات هریک از دروس امتحانی کنکور ارشد تاریخ ۱۴۰۱ به قرار زیر است.

تعداد سوالات کنکور ارشد تاریخ ۱۴۰۱
عنوان مبحث امتحانی در کنکور ارشد تاریخ تعداد سوال
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) ۳۰
عربی ۲۰
تاریخ ایران باستان ۲۵
تاریخ اسلام ۲۵
تاریخ جهان ۲۵
تاریخ ایران دوره اسلامی ۲۵

منابع مرجع، آموزشی و تستی کنکور ارشد تاریخ ۱۴۰۱ 

در ادامه منایع مرجع، آموزشی و کمک آموزشی و تستی کنکور ارشد تاریخ برای کنکور ۱۴۰۱ برای دروس این رشته معرفی شده است.

منابع درس زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) ارشد تاریخ

منابع زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) در کنکور ارشد تاریخ ۱۴۰۱
منابع مرجع پرکاربرد سایر منابع مرجع منابع کمک آموزشی و تستی
·       زبان تخصصی ویژه دانشجویان تاریخ (کمبریج)

·       انگلیسی برای دانشجویان تاریخ، سید محمد صفوی، انتشارات سمت.

·       کتاب ۵۰۴ واژه ضروری تافل، انتشارات جنگل.

 

·       زبان عمومی زیر ذره بین جلد اول و دوم

·       گرامر کاربردی زبان انگلیسی، شهاب اناری و همکاران، انتشارات مبتکران.

·       زبان انگلیسی تخصصی در تاریخ، محمدرضا سلیمی، انتشارات پوران پژوهش.

·       مجموعه سوالات کارشناسی ارشد زبان عمومی، انتشارات سازمان سنجش و آموزش کشور.

·       مجموعه سوالات آزمون های ۸۹ – ۹۹ رشته تاریخ، انتشارات مدرسان شریف.

·       زبان تخصصی تاریخ و باستان شناسی، انتشارات مدرسان شریف.

منابع درس عربی ارشد تاریخ

منابع عربی در کنکور ارشد تاریخ ۱۴۰۱
منابع مرجع پرکاربرد سایر منابع مرجع منابع کمک آموزشی و تستی
·       اخبار الطوال، احمد بن داود دینوری، انتشارات نی.

·       مبادی العربیه، رشید شرتونی، انتشارات اندیشه مولانا.

·       گزیده متون تاریخی به عربی، تالیف سید حمید طبیبیان، انتشارات اساطیر.

·       مقدمه ابن خلدون، عبدالرحمن خلدون و ترجمه محمد پروین گنابادی، انتشارات علمی و فرهنگی.

·       نهج البلاغه

·       قرآن کریم (جزء سی ام)

 

·       مجموعه سوالات آزمون های ۸۹ – ۹۹ رشته تاریخ، انتشارات مدرسان شریف.

منابع درس تاریخ ایران باستان ارشد تاریخ

منابع تاریخ ایران باستان در کنکور ارشد تاریخ ۱۴۰۱
منابع مرجع پرکاربرد سایر منابع مرجع منابع کمک آموزشی و تستی
·       ایران از آغاز تا اسلام، رومن گریشمن و ترجمه محمود بهفروزی، انتشارات جامی.

·       تاریخ مردم ایران (جلد۱)، عبدالحسین زرین‌کوب، انتشارات امیرکبیر.

·       تاریخ ایران در دوران باستان، مریم میراحمدی، انتشارات طهوری.

·       بررسی منابع و مآخذ تاریخ ایران پیش از اسلام، محمدباقر وثوقی، انتشارات دانشگاه پیام نور.

·       تاریخ سیاسی هخامنشیان، داندا مایف، ترجمه خشایار بهاری، نشر کارنگ.

·       تاریخ ایران از ایلامی ها تا پایان دوره هخامنشی، تألیف دکتر پرویز رجبی، انتشارات دانشگاه پیام نور.

·       اشکانیان، مالکوم کالج، ترجمه مسعود رجب نیا، انتشارات سحر.

·       شاهنشاهی ساسانی، تورج دریایی، انتشارات ققنوس.

·       شاهنشاهی اشکانی، یوزوف ولسکی، ترجمه مرتضی ثاقب فر، انتشارات ققنوس.

·       تاریخ ماد، ایگورمیخائیلویچ دیاکونوف، انتشارات علمی و فرهنگی.

·       دنیای گمشده ایلام، جورج گلن کامرون.

·       تاریخ ایلام، والتر هینس، انتشارات علمی و فرهنگی.

·       تاریخ کمبریج، بخش مادها، هخامنشیان، ساسانیان و اشکانیان و سلوکیان، پارت ها، یوزوف ویسهوفر، انتشارات ققنوس.

·       ایران در زمان ساسانیان، آرتور کریستین سن، ترجمه رشید یاسمی، نشر نگاه.

·       تاریخ ادبیات ایران پیش از اسلام ، احمد تفضلی، نشر سخن.

·        منابع و مآخذ تاریخ ایران باستان، محمود جعفری دهقی، انتشارات سمت.

·       شاهنشاهی هخامنشی، آلبرت تن آیک اومستد، انتشارات امیرکبیر.

·       امپراتوری هخامنشی، پیر برایان، انتشارات فروزان روز.

·       اشکانیان، محمدجواد مشکور، نشر دنیای کتاب.

·        اشکانیان، دیاکانوف، ترجمه کریم کشاورز، انتشارات دالیا.

·       تاریخ ایران قبل از اسلام، حسن پیرنیا، انتشارات آوای مهدیس.

·       ایران در عهد باستان، محمدجواد مشکور، انتشارات اشرفی.

·       شهرهای ایران در روزگار پارتیان، پیگولفسکایا، ترجمه عنایت الله رضا، انتشارات علمی و فرهنگی.

·       تاریخ اساطیری ایران، ژاله آموزگار، انتشارات سمت.

·       شناسایی منابع و مواخذ تاریخ ایران، عزیزاله بیات، انتشارات دانشگاه امیرکبیر.

·       کتاب تاریخ ایران باستان، انتشارات پوران پژوهش.

·       تاریخ ایران باستان، انتشارات مدرسان شریف.

·       مجموعه سوالات آزمون های ۸۹ – ۹۹ رشته تاریخ، انتشارات مدرسان شریف.

منابع درس تاریخ ایران اسلام ارشد تاریخ

منابع تاریخ اسلام در کنکور ارشد تاریخ ۱۴۰۱
منابع مرجع پرکاربرد سایر منابع مرجع منابع کمک آموزشی و تستی
·       دولت عثمانی از اقتدار تا انحلال، احمد اسماعیل یاغی، نشر پژوهشکده حوزه و دانشگاه.

·       تاریخ دولت اسلامی در اندلس، محمدعبدالله عنان، ترجمه عبدالصمد آیتی، انتشارات کیهان.

·       تاریخ اسلام، علی اکبر فیاض، انتشارات دانشگاه تهران.

·       تاریخ تحلیلی اسلام، سید جعفر شهیدی، انتشارات مرکز نشر دانشگاهی.

·       تاریخ صدر اسلام، غلام حسین زرگری نژاد، انتشارات سمت.

·       تاریخ ایران اسلامی، دفتر اول: از پیدایش اسلام تا ایران اسلامی، رسول جعفریان، انتشارات کانون اندیشه جوان.

·       تاریخ سیاسی اسلامی، حسن ابراهیم حسن، نشر بدرقه جاویدان.

·       تاریخ پیامبر اسلام، ابراهیم

·       سلسله های اسلامی، کلیفورد بوسورث، ترجمه فریدون بدره ای، نشر مرکز.

·       تاریخ ملل و دول اسلامی، کارل بروکلمان، ترجمه هادی جزایری، نشر علمی و فرهنگی.

·       دولت امویان، محمد سهیل طقوش، ترجمه حجت الله جودکی، پژوهشکده حوزه و دانشگاه.

·       دولت عباسیان، سهیل طقوش، ترجمه حجت الله جودکی، پژوهشکده حوزه و دانشگاه.

·       تاریخ تمدن اسلام، جرجی زیدان، ترجمه علی جواهرکلام، انتشارات امیرکبیر.

·       منابع و مآخذ تاریخ اسلام، رسول جعفریان، انتشارات علم.

·       تاریخ اسلام، انتشارات پوران پژوهش.

·       تاریخ اسلام، انتشارات مدرسان شریف.

·       مجموعه سوالات آزمون های ۸۹ – ۹۹ رشته تاریخ، انتشارات مدرسان شریف.

منابع درس تاریخ جهان ارشد تاریخ

منابع تاریخ جهان در کنکور ارشد تاریخ ۱۴۰۱
منابع مرجع پرکاربرد سایر منابع مرجع منابع کمک آموزشی و تستی
·       تاریخ جهانی جلد ۲ و ۱، ش. دولاندلن، ترجمه احمد بهمنش، انتشارات دانشگاه تهران.

·       تاریخ جهان نو جلد ۲و ۱، رابرت روزل پالمر، ترجمه ابوالقاسم طاهری، انتشارات امیرکبیر.

·        تاریخ یونان و روم، علی بیگدلی، انتشارات دانشگاه پیام نور.

·       تاریخ اروپا در قرون وسطا، علی بیگدلی، انتشارات دانشگاه پیام نور

·       تاریخ بیزانس، محمد امیر شیخ نوری، انتشارات دانشگاه پیام نور.

·       تاریخ در قرون جدید، نقی لطفی، محمد علی علیزاده، انتشارات سمت.

·       کتاب تاریخ دیپلماسی و روابط بین الملل، احمد نقیب زاده، انتشارات قومس.

·       تاریخ انقلاب کبیر فرانسه و امپراطوری ناپلئون، آلبرماله و ژول ایزاک، ترجمه رشید یاسی، نشر امیرکبیر.

·       تاریخ جهان، عبدالرسول خیراندیش، وزارت آموزش و پرورش.

·       تاریخ قرون وسطی، کاسیمینسکی، ترجمه صادق انصاری، نشر اندیشه.

·       تاریخ روم باستان، آلبرماله، انتشارات سمیر.

·       تاریخ اروپا (هفت جلد)، آلبر ماله، انتشارات سمیر.

·       کتاب تاریخ جهان، انتشارات پوران پژوهش.

·       کتاب تاریخ جهان، انتشارات مدرسان شریف

·       مجموعه سوالات آزمون های ۸۹ – ۹۹ رشته تاریخ، انتشارات مدرسان شریف.

منابع درس تاریخ ایران دوره اسلامی ارشد تاریخ

منابع تاریخ ایران دوره اسلامی در کنکور ارشد تاریخ ۱۴۰۱
منابع مرجع پرکاربرد سایر منابع مرجع منابع کمک آموزشی و تستی
·       تاریخ ایران بعد از اسلام، عبدالحسین زرین کوب، نشر امیرکبیر.

·       تاریخ مردم ایران از پایان ساسانیان تا پایان آل بویه جلد ۲، عبدالحسین زرین کوب، انتشارات امیرکبیر.

·       ایران عصر صفوی، راجرسیوری، ترجمه کامبیز عزیزی، نشر مرکز.

·        ایران در دوره سلطنت قاجار، علی اصغر شمیم، نشر علم.

·       تاریخ مغول، عباس اقبال، انتشارات سپهر ادب.

·       تاریخ خوارزمشاهیان، تالیف اللهیار خلعتبری و محبوبه شرفی، انتشارات سمت.

·       تاریخ تحولات ایران در دوره سامانیان، ابوالقاسم فروزانی، انتشارات سمت.

·       شناسایی منابع و مآخذ ایران از آغاز تا سلسله صفویه، عزیزاله بیات، نشر امیرکبیر.

·       تاریخ غزنویان، ابوالقاسم فروزانی، نشر سمت.

·       تاریخ سلجوقیان، ملیحه ستارزاده، نشر سمت.

·       تاریخ تحولات سیاسی اجتماعی اقتصادی و فرهنگی ایران در دوره تیموریان و ترکمانان، حسین میرجعفری، نشر سمت.

·       تاریخ ایران از ورود اسلامی تا پایان طاهریان، حسین مفتخری، حسین زمانی، نشر سمت.

·       تاریخ آل بویه، علی اصغر فقیهی، نشر سمت.

·       تاریخ تحولات ایران در دوره حمله مغول و ایلخانان، شیرین بیانی، نشر سمت.

·       تاریخ ایران در دوره صفویه، عبدالحسین نوایی، نشر سمت.

·       امپراطوری صحرانوردان، رنه گروسه، ترجمه عبدالحسین میکده، نشر علمی و فرهنگی.

·       ایران در قرون نخستین اسلامی، برتولد اشپولر، ترجمه مریم میراحمدی، نشر علمی و فرهنگی.

·       حکومت آق قویونلو و قراقویونلو، اسماعیل حسن زاده، انتشارات سمت.

·       غزنویان، ادموند کلیفورد باسورث، نشر امیرکبیر.

·        ایران در زمان سامانیان، جواد هروی، نشر امیرکبیر.

·       تاریخ صفاریان و علویان طبرستان، صالح پرگاری و پروین ترکمنی آذر، نشر سمت.

·       تاریخ آل مظفر، محمود کتبی، نشر امیرکبیر.

·       تشکیل دولت ملی در ایران، والتر هینتس، نشر خوارزمی.

·       تاریخ ایران بعد از اسلام، عباس اقبال و دکتر باقر عاقلی، نشر نامک.

·       تاریخ مغول در ایران، بر تولد اشپولر، ترجمه محمود میرآفتاب، نشر علمی و فرهنگی.

·        تاریخ تحولات سیاسی، اجتماعی ایران در دوره های افشاریه و زندیه، دکتر رضا شعبانی، نشر سمت.

·       تاریخ دوره صفویان (کمبریج)، ترجمه یعقوب آژند.

·       تاریخ ایران در دوره تیموریان (کمبریج) ترجمه یعقوب آژند.

·        تاریخ ایران از آمدن سلجوقیان تا فروپاشی دولت ایلخانان (کمبریج)، ترجمه حسن انوشه.

·       تاریخ ایران از فروپاشی دولت ساسانیان تا آمدن سلجوقیان (کمبریج)، ترجمه حسن انوشه.

·        تاریخ احزاب سیاسی در ایران، دکتر عزت اله نوذری، نشر نوید شیراز.

·       تحولات سیاسی و اجتماعی ایران در دوران پهلوی، دکتر علیرضا امینی،  انتشارات صدای معاصر.

·       تاریخ مشروطه، احمد کسروی، نشر هرمس.

·       تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران در عهد زندیه، دکتر ورهرام، نشر معین.

·       تاریخ روابط خارجی ایران، عبدالرضا هوشنگ مهدوی، انتشارات امیرکبیر.

·       ایران بین دو انقلاب، یرواند آبراهامیان، ترجمه ا. گل محمدی، انتشارات نی.

·       تاریخ ایران اسلامی، انتشارات پوران پژوهش.

·       تاریخ ایران دوره اسلامی (میکروطبقه بندی شده)، انتشارات مدرسان شریف.

·       مجموعه سوالات آزمون های ۸۹ – ۹۹ رشته تاریخ، انتشارات مدرسان شریف.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

منابع کنکور ارشد مشاوره 1401
ارشد مشاوره
منابع کنکور ارشد مشاوره- مشاوره خانواده و دیگر گرایشها

منابع کنکور ارشد مشاوره-مشاوره خانواده، مدرسه و دریگر گرایشها انتخاب درست منابع مطالعاتی کارشناسی ارشد در سال های اخیر اهمیت زیادی یافته است که از جمله دلایل آن می توان تعداد زیاد متقاضیان و همینطور تعداد زیاد منابع آموزشی معرفی شده عنوان کرد. انتخاب منابع نادرست نه تنها متقاضیان را …

منابع کنکور ارشد مهندسی شیمی 1401
ارشد مهندسی شیمی
منابع کنکور ارشد مهندسی شیمی همه گرایشها

منابع کنکور ارشد مهندسی شیمی همه گرایشها انتخاب درست منابع مطالعاتی کارشناسی ارشد در سال های اخیر اهمیت زیادی یافته است که از جمله دلایل آن می توان تعداد زیاد متقاضیان و همینطور تعداد زیاد منابع آموزشی معرفی شده عنوان کرد. انتخاب منابع نادرست نه تنها متقاضیان را دچار سردرگمی …

منابع ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی 1401
ارشد روانشناسی
منابع ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی ۱۴۰۱

منابع کنکور ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی ۱۴۰۱ برای قبولی در کنکور ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی، داوطلبان کنکور ارشد روانشناسی ۱۴۰۱ می بایست به سوالات هشت درس پاسخ دهند. در ادامه منابع کنکور ارشد روانشناسی مرتبط با گرایش روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی را معرفی می کنیم. …