دروس و ضرایب دروس ارشد مهندسی شیلات

دروس و ضرایب دروس ارشد علوم و مهندسی شیلات
ارشد شیلات

دروس و ضرایب دروس ارشد علوم و مهندسی شیلات

در آزمون کارشناسی ارشد هر رشته ای یک سری دروس دارد که برای آمادگی آزمون ارشد باید مطالعه شوند. دروس و ضرایب دروس ارشد علوم و مهندسی شیلات براساس دفترچه سازمان سنجش براساس کد ضریب ها تعیین می شود.

مفهوم کد ضریب در آزمون کارشناسی ارشد

کد ضریب در آزمون کارشناسی ارشد بسیار اهمیت دارد. هر کد ضریب دروس و ضرایب اختصاص خود را دارد. گرایش های مختلف ارشد علوم و مهندسی شیلات در مفهومی به نام کد ضریب دسته بندی می شوند. اگر دروس و ضرایب دروس گرایش ها یکسان باشد، همه آن گرایش ها در یک کد ضریب دسته بندی می شوند. بنابراین تفاوت در دروس و ضرایب آنها باعث ایجاد کد ضریب های مختلف می شود. بنابراین باید براساس کد ضریب ها، دروس و ضرایب آن دروس تعیین و معرفی شوند.

کد ضریب های کنکور ارشد علوم و مهندسی شیلات

کد ضریب های کنکور ارشد علوم و مهندسی شیلات براساس اعلام سازمان سنجش به شرح جدول زیر می باشد.

کد ضریب ها و گرایش های زیر مجموعه در ارشد علوم و مهندسی شیلات

شماره کد ضریب عنوان رشته عنوان گرایش
۱ مهندسی شیلات تکثیر و پرورش آبزیان
۲ مهندسی شیلات فرآوری محصولات شیلاتی
۳ مهندسی شیلات بوم شناسی آبزیان
۴ مهندسی شیلات صید و بهره برداری آبزیان

دروس و ضرایب دروس ارشد علوم و مهندسی شیلات در کد ضریب ۱

براساس جدولی که برای کد ضریب ها در ابتدای مطلب گذاشته ایم، رشته ها و گرایش های کد ضریب ۱ ارشد علوم و مهندسی شیلات مشخص است. دروس کد ضریب ۱ ارشد علوم و مهندسی شیلات و ضرایب این دروس به شرح جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس ارشد علوم و مهندسی شیلات کد ضریب ۱
زبان ۲
ماهی شناسی ۲
تکثیر و پرورش ماهی ۳
اصول تکثیر و پرورش ماهی ۳
تکثیر پرورش آبزیان ۲
اصول تغذیه آبزیان ۲
هیدروبیولوژی عمومی ۲

دروس و ضرایب دروس ارشد علوم و مهندسی شیلات در کد ضریب ۲

براساس جدولی که برای کد ضریب ها در ابتدای مطلب گذاشته ایم، رشته ها و گرایش های کد ضریب ۲ ارشد علوم و مهندسی شیلات مشخص است. دروس کد ضریب ۲ ارشد علوم و مهندسی شیلات و ضرایب این دروس به شرح جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس ارشد علوم و مهندسی شیلات کد ضریب ۲
زبان ۲
ماهی شناسی ۲
اصول تکثیر و پرورش ماهی ۲
شیمی فرآورده های شیلاتی ۳
اصول فرآوری محصولات شیلاتی ۳
میکروبیولوژی فرآورده های شیلاتی ۲

دروس و ضرایب دروس ارشد علوم و مهندسی شیلات در کد ضریب ۳

براساس جدولی که برای کد ضریب ها در ابتدای مطلب گذاشته ایم، رشته ها و گرایش های کد ضریب ۳ ارشد علوم و مهندسی شیلات مشخص است. دروس کد ضریب ۳ ارشد علوم و مهندسی شیلات و ضرایب این دروس به شرح جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس ارشد علوم و مهندسی شیلات کد ضریب ۳
زبان ۲
ماهی شناسی ۲
اکولوژی دریاها ۳
لیمنولوژی ۳
اصول تکثیر و پرورش ماهی ۲
پویایی جمعیت و ارزیابی ذخایر آبزیان ۲

دروس و ضرایب دروس ارشد علوم و مهندسی شیلات در کد ضریب ۴

براساس جدولی که برای کد ضریب ها در ابتدای مطلب گذاشته ایم، رشته ها و گرایش های کد ضریب ۴ ارشد علوم و مهندسی شیلات مشخص است. دروس کد ضریب ۴ ارشد علوم و مهندسی شیلات و ضرایب این دروس به شرح جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس ارشد علوم و مهندسی شیلات کد ضریب ۴
زبان ۲
ماهی شناسی ۲
اکولوژی دریاها ۲
پویایی جمعیت و ذخایر آبزیان ۳
اصول روشهای صید آبزیان ۳
شناسایی آلات و ادوات صید ۲

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

منابع کنکور ارشد مشاوره 1401
ارشد مشاوره
منابع کنکور ارشد مشاوره- مشاوره خانواده و دیگر گرایشها

منابع کنکور ارشد مشاوره-مشاوره خانواده، مدرسه و دریگر گرایشها انتخاب درست منابع مطالعاتی کارشناسی ارشد در سال های اخیر اهمیت زیادی یافته است که از جمله دلایل آن می توان تعداد زیاد متقاضیان و همینطور تعداد زیاد منابع آموزشی معرفی شده عنوان کرد. انتخاب منابع نادرست نه تنها متقاضیان را …

منابع کنکور ارشد مهندسی شیمی 1401
ارشد مهندسی شیمی
منابع کنکور ارشد مهندسی شیمی همه گرایشها

منابع کنکور ارشد مهندسی شیمی همه گرایشها انتخاب درست منابع مطالعاتی کارشناسی ارشد در سال های اخیر اهمیت زیادی یافته است که از جمله دلایل آن می توان تعداد زیاد متقاضیان و همینطور تعداد زیاد منابع آموزشی معرفی شده عنوان کرد. انتخاب منابع نادرست نه تنها متقاضیان را دچار سردرگمی …

منابع ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی 1401
ارشد روانشناسی
منابع ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی ۱۴۰۱

منابع کنکور ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی ۱۴۰۱ برای قبولی در کنکور ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی، داوطلبان کنکور ارشد روانشناسی ۱۴۰۱ می بایست به سوالات هشت درس پاسخ دهند. در ادامه منابع کنکور ارشد روانشناسی مرتبط با گرایش روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی را معرفی می کنیم. …