دروس و ضرایب دروس ارشد زیست شناسی دریا

دروس و ضرایب دروس ارشد زیست شناسی دریا
ارشد زیست شناسی دریا

دروس و ضرایب دروس ارشد زیست شناسی دریا

در آزمون کارشناسی ارشد هر رشته ای یک سری دروس دارد که برای آمادگی آزمون ارشد باید مطالعه شوند. دروس و ضرایب دروس ارشد زیست شناسی دریا براساس دفترچه سازمان سنجش براساس کد ضریب ها تعیین می شود.

مفهوم کد ضریب در آزمون کارشناسی ارشد

کد ضریب در آزمون کارشناسی ارشد بسیار اهمیت دارد. هر کد ضریب دروس و ضرایب اختصاص خود را دارد. گرایش های مختلف ارشد زیست شناسی دریا در مفهومی به نام کد ضریب دسته بندی می شوند. اگر دروس و ضرایب دروس گرایش ها یکسان باشد، همه آن گرایش ها در یک کد ضریب دسته بندی می شوند. بنابراین تفاوت در دروس و ضرایب آنها باعث ایجاد کد ضریب های مختلف می شود. بنابراین باید براساس کد ضریب ها، دروس و ضرایب آن دروس تعیین و معرفی شوند.

کد ضریب های کنکور ارشد زیست شناسی دریا

کد ضریب های کنکور ارشد زیست شناسی دریا براساس اعلام سازمان سنجش به شرح جدول زیر می باشد.

کد ضریب ها و گرایش های زیر مجموعه در ارشد زیست شناسی دریا

شماره ضریب عنوان رشته عنوان گرایش
۱ زیست شناسی دریا جانوران دریا
۲ زیست شناسی دریا بوم شناسی دریا
۳ زیست شناسی دریا آلودگی دریا
۴ زیست شناسی دریا گیاهان دریا

دروس و ضرایب دروس ارشد زیست شناسی دریا در کد ضریب ۱

براساس جدولی که برای کد ضریب ها در ابتدای مطلب گذاشته ایم، رشته ها و گرایش های کد ضریب ۱ ارشد زیست شناسی دریا مشخص است. دروس کد ضریب ۱ ارشد زیست شناسی دریا و ضرایب این دروس به شرح جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس ارشد زیست شناسی دریا کد ضریب ۱
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) ۲
جانور شناسی (با تأکید بر جانوران دریایی) ۴
زیست شناسی سلولی و مولکولی ۲
اکولوژی (با تأکید بر تنوع زیستی و آلودگی دریا) ۳

دروس و ضرایب دروس ارشد زیست شناسی دریا در کد ضریب ۲

براساس جدولی که برای کد ضریب ها در ابتدای مطلب گذاشته ایم، رشته ها و گرایش های کد ضریب ۲ ارشد زیست شناسی دریا مشخص است. دروس کد ضریب ۲ ارشد زیست شناسی دریا و ضرایب این دروس به شرح جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس ارشد زیست شناسی دریا کد ضریب ۲
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) ۲
فیزیولوژی جانوری ۲
جانور شناسی (با تأکید بر جانوران دریایی) ۳
اکولوژی (با تأکید بر تنوع زیستی و آلودگی دریا) ۴
گیاهان دریا ۲

دروس و ضرایب دروس ارشد زیست شناسی دریا در کد ضریب ۳

براساس جدولی که برای کد ضریب ها در ابتدای مطلب گذاشته ایم، رشته ها و گرایش های کد ضریب ۳ ارشد زیست شناسی دریا مشخص است. دروس کد ضریب ۳ ارشد زیست شناسی دریا و ضرایب این دروس به شرح جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس ارشد زیست شناسی دریا کد ضریب ۳
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) ۲
فیزیولوژی جانوری ۲
جانور شناسی (با تأکید بر جانوران دریایی) ۳
اکولوژی (با تأکید بر تنوع زیستی و آلودگی دریا) ۲
گیاهان دریا ۲
آلودگی دریا ۴

دروس و ضرایب دروس ارشد زیست شناسی دریا در کد ضریب ۴

براساس جدولی که برای کد ضریب ها در ابتدای مطلب گذاشته ایم، رشته ها و گرایش های کد ضریب ۴ ارشد زیست شناسی دریا مشخص است. دروس کد ضریب ۴ ارشد زیست شناسی دریا و ضرایب این دروس به شرح جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس ارشد زیست شناسی دریا کد ضریب ۴
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) ۲
زیست شناسی سلولی و مولکولی ۲
اکولوژی (با تأکید بر تنوع زیستی و آلودگی دریا) ۳
گیاهان دریا ۴
فیزیولوژی گیاهی ۴

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

منابع کنکور ارشد مشاوره 1401
ارشد مشاوره
منابع کنکور ارشد مشاوره- مشاوره خانواده و دیگر گرایشها

منابع کنکور ارشد مشاوره-مشاوره خانواده، مدرسه و دریگر گرایشها انتخاب درست منابع مطالعاتی کارشناسی ارشد در سال های اخیر اهمیت زیادی یافته است که از جمله دلایل آن می توان تعداد زیاد متقاضیان و همینطور تعداد زیاد منابع آموزشی معرفی شده عنوان کرد. انتخاب منابع نادرست نه تنها متقاضیان را …

منابع کنکور ارشد مهندسی شیمی 1401
ارشد مهندسی شیمی
منابع کنکور ارشد مهندسی شیمی همه گرایشها

منابع کنکور ارشد مهندسی شیمی همه گرایشها انتخاب درست منابع مطالعاتی کارشناسی ارشد در سال های اخیر اهمیت زیادی یافته است که از جمله دلایل آن می توان تعداد زیاد متقاضیان و همینطور تعداد زیاد منابع آموزشی معرفی شده عنوان کرد. انتخاب منابع نادرست نه تنها متقاضیان را دچار سردرگمی …

منابع ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی 1401
ارشد روانشناسی
منابع ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی ۱۴۰۱

منابع کنکور ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی ۱۴۰۱ برای قبولی در کنکور ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی، داوطلبان کنکور ارشد روانشناسی ۱۴۰۱ می بایست به سوالات هشت درس پاسخ دهند. در ادامه منابع کنکور ارشد روانشناسی مرتبط با گرایش روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی را معرفی می کنیم. …