دروس و ضرایب دروس ارشد روانشناسی

دروس و ضرایب دروس ارشد روانشناسی
ارشد روانشناسی

دروس و ضرایب دروس ارشد روانشناسی

در آزمون کارشناسی ارشد هر رشته ای یک سری دروس دارد که برای آمادگی آزمون ارشد باید مطالعه شوند. دروس و ضرایب دروس ارشد روانشناسی براساس دفترچه سازمان سنجش براساس کد ضریب ها تعیین می شود.

مفهوم کد ضریب در آزمون کارشناسی ارشد

کد ضریب در آزمون کارشناسی ارشد بسیار اهمیت دارد. هر کد ضریب دروس و ضرایب اختصاص خود را دارد. گرایش های مختلف ارشد روانشناسی در مفهومی به نام کد ضریب دسته بندی می شوند. اگر دروس و ضرایب دروس گرایش ها یکسان باشد، همه آن گرایش ها در یک کد ضریب دسته بندی می شوند. بنابراین تفاوت در دروس و ضرایب آنها باعث ایجاد کد ضریب های مختلف می شود. بنابراین باید براساس کد ضریب ها، دروس و ضرایب آن دروس تعیین و معرفی شوند.

کد ضریب های کنکور ارشد روانشناسی

کد ضریب های کنکور ارشد روانشناسی براساس اعلام سازمان سنجش به شرح جدول زیر می باشد.

کد ضریب ها و گرایش های زیر مجموعه در ارشد روانشناسی

شماره کد ضریب عنوان رشته عنوان گرایش
۱ روانشناسی عمومی
روانشناسی اسلامی روانشناسی مثبت گرا
روانشناسی اجتماعی
۲ روانشناسی بالینی
خانواده
روانشناسی بالینی کودک و نوجوان
علوم شناختی توانبخشی شناختی
روانشناسی شناختی
۳ سنجش و اندازه گیری (روانسنجی)
۴ روانشناسی صنعتی و سازمانی
۵ روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی
۶ روانشناسی تربیتی
علوم شناختی ذهن، مغز و تربیت

دروس و ضرایب دروس ارشد روانشناسی در کد ضریب ۱

براساس جدولی که برای کد ضریب ها در ابتدای مطلب گذاشته ایم، رشته ها و گرایش های کد ضریب ۱ ارشد روانشناسی مشخص است. دروس کد ضریب ۱ ارشد روانشناسی و ضرایب این دروس به شرح جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس ارشد روانشناسی کد ضریب ۱
زبان تخصصی روانشناسی ۲
علم النفس ۱
آمار و روش تحقیق ۱
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی ۲
روانشناسی رشد ۲
روانشناسی عمومی ۲
روانشناسی فیزیولوژیک، انگیزش و هیجان ۱

دروس و ضرایب دروس ارشد روانشناسی در کد ضریب ۲

براساس جدولی که برای کد ضریب ها در ابتدای مطلب گذاشته ایم، رشته ها و گرایش های کد ضریب ۲ ارشد روانشناسی مشخص است. دروس کد ضریب ۲ ارشد روانشناسی و ضرایب این دروس به شرح جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس ارشد روانشناسی کد ضریب ۲
زبان تخصصی روانشناسی ۲
علم النفس ۱
آمار و روش تحقیق ۱
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی ۲
روانشناسی رشد ۲
روانشناسی بالینی ۳
روانشناسی فیزیولوژیک، انگیزش و هیجان ۱

دروس و ضرایب دروس ارشد روانشناسی در کد ضریب ۳

براساس جدولی که برای کد ضریب ها در ابتدای مطلب گذاشته ایم، رشته ها و گرایش های کد ضریب ۳ ارشد روانشناسی مشخص است. دروس کد ضریب ۳ ارشد روانشناسی و ضرایب این دروس به شرح جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس ارشد روانشناسی کد ضریب ۳
زبان تخصصی روانشناسی ۲
روانشناسی عمومی ۱
آمار و روش تحقیق ۲
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی ۱
روانشناسی رشد ۲
روانسنجی ۲
آزمونهای شناختی هوش و استعداد ۲

دروس و ضرایب دروس ارشد روانشناسی در کد ضریب ۴

براساس جدولی که برای کد ضریب ها در ابتدای مطلب گذاشته ایم، رشته ها و گرایش های کد ضریب ۴ ارشد روانشناسی مشخص است. دروس کد ضریب ۴ ارشد روانشناسی و ضرایب این دروس به شرح جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس ارشد روانشناسی کد ضریب ۴
زبان تخصصی روانشناسی ۲
بالندگی سازمانی ۳
آمار و روش تحقیق ۲
روانشناسی صنعتی-سازمانی ۲
روانشناسی اجتماعی ۲
رفتار سازمانی ۳
روانشناسی امور استخدامی ۳

دروس و ضرایب دروس ارشد روانشناسی در کد ضریب ۵

براساس جدولی که برای کد ضریب ها در ابتدای مطلب گذاشته ایم، رشته ها و گرایش های کد ضریب ۵ ارشد روانشناسی مشخص است. دروس کد ضریب ۵ ارشد روانشناسی و ضرایب این دروس به شرح جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس ارشد روانشناسی کد ضریب ۵
زبان تخصصی روانشناسی ۲
روانشناسی عمومی ۲
آمار و روش تحقیق ۲
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی ۳
روانشناسی رشد ۲
روانسنجی ۲
روانشناسی تربیتی ۲
آموزش و پرورش کودکان استثنایی ۳

دروس و ضرایب دروس ارشد روانشناسی در کد ضریب ۶

براساس جدولی که برای کد ضریب ها در ابتدای مطلب گذاشته ایم، رشته ها و گرایش های کد ضریب ۶ ارشد روانشناسی مشخص است. دروس کد ضریب ۶ ارشد روانشناسی و ضرایب این دروس به شرح جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس ارشد روانشناسی کد ضریب ۶
زبان تخصصی روانشناسی ۲
آمار و روش تحقیق ۲
روانشناسی رشد ۲
روانشناسی عمومی ۲
روانشناسی تربیتی ۳

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

منابع کنکور ارشد مشاوره 1401
ارشد مشاوره
منابع کنکور ارشد مشاوره- مشاوره خانواده و دیگر گرایشها

منابع کنکور ارشد مشاوره-مشاوره خانواده، مدرسه و دریگر گرایشها انتخاب درست منابع مطالعاتی کارشناسی ارشد در سال های اخیر اهمیت زیادی یافته است که از جمله دلایل آن می توان تعداد زیاد متقاضیان و همینطور تعداد زیاد منابع آموزشی معرفی شده عنوان کرد. انتخاب منابع نادرست نه تنها متقاضیان را …

منابع کنکور ارشد مهندسی شیمی 1401
ارشد مهندسی شیمی
منابع کنکور ارشد مهندسی شیمی همه گرایشها

منابع کنکور ارشد مهندسی شیمی همه گرایشها انتخاب درست منابع مطالعاتی کارشناسی ارشد در سال های اخیر اهمیت زیادی یافته است که از جمله دلایل آن می توان تعداد زیاد متقاضیان و همینطور تعداد زیاد منابع آموزشی معرفی شده عنوان کرد. انتخاب منابع نادرست نه تنها متقاضیان را دچار سردرگمی …

منابع ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی 1401
ارشد روانشناسی
منابع ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی ۱۴۰۱

منابع کنکور ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی ۱۴۰۱ برای قبولی در کنکور ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی، داوطلبان کنکور ارشد روانشناسی ۱۴۰۱ می بایست به سوالات هشت درس پاسخ دهند. در ادامه منابع کنکور ارشد روانشناسی مرتبط با گرایش روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی را معرفی می کنیم. …