دروس و ضرایب دروس ارشد برق

دروس و ضرایب دروس ارشد مهندسی برق
ارشد برق

دروس و ضرایب دروس ارشد برق

در آزمون کارشناسی ارشد هر رشته ای یک سری دروس دارد که برای آمادگی آزمون ارشد باید مطالعه شوند. دروس و ضرایب دروس ارشد برق براساس دفترچه سازمان سنجش براساس کد ضریب ها تعیین می شود.

مفهوم کد ضریب در آزمون کارشناسی ارشد

کد ضریب در آزمون کارشناسی ارشد بسیار اهمیت دارد. هر کد ضریب دروس و ضرایب اختصاص خود را دارد. گرایش های مختلف ارشد برق در مفهومی به نام کد ضریب دسته بندی می شوند. اگر دروس و ضرایب دروس گرایش ها یکسان باشد، همه آن گرایش ها در یک کد ضریب دسته بندی می شوند. بنابراین تفاوت در دروس و ضرایب آنها باعث ایجاد کد ضریب های مختلف می شود. بنابراین باید براساس کد ضریب ها، دروس و ضرایب آن دروس تعیین و معرفی شوند.

کد ضریب های کنکور ارشد برق

کد ضریب های کنکور ارشد برق براساس اعلام سازمان سنجش به شرح جدول زیر می باشد.

کد ضریب ها و گرایش های زیر مجموعه در ارشد برق

شماره کد ضریب عنوان رشته عنوان گرایش
۱ مهندسی برق مدارهای مجتمع الکترونیک
افزاره های میکرو و نانوالکترونیک
سیستمهای الکترونیک دیجیتال
جنگ الکترونیک
پدافند غیر عامل افا (استتار، فریب و اختفا)
مهندسی هسته ای کاربرد پرتوها
گداخت هسته ای
مهندسی راکتور
مهندسی پرتو پزشکی
مهندسی فیزیک بهداشت
مهندسی فتونیک
نانوفتونیک
مهندسی نانوفناوری نانوالکترونیک
مهندسی سیستمهای میکرو و نانوالکترومکانیک
خودرو برق و الکترونیک خودرو
مواد، انرژی و تکنولوژی کوانتومی
۲ برق سیستم های قدرت
الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی
برنامه ریزی و مدیریت سیستم های انرژی الکتریکی
سامانه های برقی حمل و نقل
راه آهن برقی
مهندسی سیستم های انرژی تکنولوژی انرژی
انرژی و محیط زیست
سیستم های انرژی
مهندسی انرژی های تجدید پذیر
۳ برق مخابرات میدان و موج
مخابرات نوری
۴ برق مخابرات سیستم
مخابرات امن و رمزنگاری
شبکه های مخابراتی
الکترواکوستیک
صدا
مخابرات امنیتی
۵ برق کنترل
کنترل و علائم
۶ مهندسی پزشکی بیوالکتریک
اطلاعات پزشکی
ورزش
۷ مکاترونیک
۸ هوافضا فناوری ماهواره

دروس و ضرایب دروس ارشد برق در کد ضریب ۱

براساس جدولی که برای کد ضریب ها در ابتدای مطلب گذاشته ایم، رشته ها و گرایش های کد ضریب ۱ ارشد برق مشخص است. دروس کد ضریب ۱ ارشد برق و ضرایب این دروس به شرح جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس ارشد برق کد ضریب ۱
زبان ۲
ریاضی ۳
مدار ۳
الکترونیک ۴
ماشین ۱
کنترل ۱
سیگنال ۲

دروس و ضرایب دروس ارشد برق در کد ضریب ۲

براساس جدولی که برای کد ضریب ها در ابتدای مطلب گذاشته ایم، رشته ها و گرایش های کد ضریب ۲ ارشد برق مشخص است. دروس کد ضریب ۲ ارشد برق و ضرایب این دروس به شرح جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس ارشد برق کد ضریب ۲
زبان ۲
ریاضی ۳
مدار ۳
الکترونیک ۱
ماشین ۴
کنترل ۲
سیگنال ۱
الکترومغناطیس ۱

دروس و ضرایب دروس ارشد برق در کد ضریب ۳ و ۴

براساس جدولی که برای کد ضریب ها در ابتدای مطلب گذاشته ایم، رشته ها و گرایش های کد ضریب ۳ و ۴ ارشد برق مشخص است. دروس کد ضریب ۳ و ۴ ارشد برق و ضرایب این دروس به شرح جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس ارشد برق کد ضریب ۳ و ۴
درس کد ضریب ۳ کد ضریب ۴
زبان ۲ ۲
ریاضی ۳ ۳
مدار ۳ ۳
الکترونیک ۲ ۱
ماشین ۱ ۴
کنترل ۱ ۲
سیگنال ۲ ۴
الکترومغناطیس ۴ ۲

دروس و ضرایب دروس ارشد برق در کد ضریب ۵

براساس جدولی که برای کد ضریب ها در ابتدای مطلب گذاشته ایم، رشته ها و گرایش های کد ضریب ۵ ارشد برق مشخص است. دروس کد ضریب ۵ ارشد برق و ضرایب این دروس به شرح جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس ارشد برق کد ضریب ۵
زبان ۲
ریاضی ۳
مدار ۳
الکترونیک ۱
ماشین ۲
کنترل ۴
سیگنال ۲
الکترومغناطیس ۱

دروس و ضرایب دروس ارشد برق در کد ضریب ۶

براساس جدولی که برای کد ضریب ها در ابتدای مطلب گذاشته ایم، رشته ها و گرایش های کد ضریب ۶ ارشد برق مشخص است. دروس کد ضریب ۶ ارشد برق و ضرایب این دروس به شرح جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس ارشد برق کد ضریب ۶
زبان ۲
ریاضی ۳
مدار ۳
الکترونیک ۳
ماشین ۱
کنترل ۴
سیگنال ۴
الکترومغناطیس یا مقدمه ای بر پزشکی ۱

دروس و ضرایب دروس ارشد برق در کد ضریب ۷ و ۸

براساس جدولی که برای کد ضریب ها در ابتدای مطلب گذاشته ایم، رشته ها و گرایش های کد ضریب ۷ و ۸ ارشد برق مشخص است. دروس کد ضریب ۷ و ۸ ارشد برق و ضرایب این دروس به شرح جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس ارشد برق کد ضریب ۷ و ۸
درس کد ضریب ۷ کد ضریب ۸
زبان ۲ ۲
ریاضی ۳ ۳
مدار ۳ ۳
الکترونیک ۴ ۲
ماشین ۴ ۱
کنترل ۴ ۲
سیگنال ۱ ۱
الکترومغناطیس ۱ ۴

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

منابع کنکور ارشد مشاوره 1401
ارشد مشاوره
منابع کنکور ارشد مشاوره- مشاوره خانواده و دیگر گرایشها

منابع کنکور ارشد مشاوره-مشاوره خانواده، مدرسه و دریگر گرایشها انتخاب درست منابع مطالعاتی کارشناسی ارشد در سال های اخیر اهمیت زیادی یافته است که از جمله دلایل آن می توان تعداد زیاد متقاضیان و همینطور تعداد زیاد منابع آموزشی معرفی شده عنوان کرد. انتخاب منابع نادرست نه تنها متقاضیان را …

منابع کنکور ارشد مهندسی شیمی 1401
ارشد مهندسی شیمی
منابع کنکور ارشد مهندسی شیمی همه گرایشها

منابع کنکور ارشد مهندسی شیمی همه گرایشها انتخاب درست منابع مطالعاتی کارشناسی ارشد در سال های اخیر اهمیت زیادی یافته است که از جمله دلایل آن می توان تعداد زیاد متقاضیان و همینطور تعداد زیاد منابع آموزشی معرفی شده عنوان کرد. انتخاب منابع نادرست نه تنها متقاضیان را دچار سردرگمی …

منابع ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی 1401
ارشد روانشناسی
منابع ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی ۱۴۰۱

منابع کنکور ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی ۱۴۰۱ برای قبولی در کنکور ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی، داوطلبان کنکور ارشد روانشناسی ۱۴۰۱ می بایست به سوالات هشت درس پاسخ دهند. در ادامه منابع کنکور ارشد روانشناسی مرتبط با گرایش روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی را معرفی می کنیم. …